Åse Kristine Guthus leste referatet fra Hatteparty
Siden det var få som hadde hatt anledning til å komme på Hatteparty besto en del av pynten ikveld av hatter
Torunn Solberg ledet valget med fast hånd.
Og det avgis stemme....
Tellekorpset i sving: Lene og Lena
Hanna Marie Hillestad er blant våre eldste medlemmer og med på årsmøtet var hun!
Lene Kristin Bråtejordet har mange år bak seg som sekretær i laget. Nå takker hun av.
Og Randi Traet fikk en godt innpakket blomsterbukett for sin tid som vara til styret
Merete Hyllseth Lien disket opp med kongekrabbe og elgkjøtt fra de Hillestadske skoger

Årsmøte med idemyldring

Anne Berit Finden tok gjenvalg som leder, så da var en viktig posisjon i styret sikret. Åse Kristine Guthus tok også gjenvalg, så dette så lyst ut. Og da ingen av de gjenværende kandidatene satte seg imot å bli valgt inn, har vi også til neste år et flott, oppegående styre i laget. Da den skriftlige delen av valget var ferdig blei resten som hadde påtatt seg verv for ett eller to år framover, klappet inn, en etter en. Lene Kristin Bråtejordet fikk platte etter mange år i styret, Randi Traet fikk blomster og takk for tia som vara til styret.

Kongekrabbe og elgkjøtt fra de Hillestadske skoger satte smaksløkene i sving, og med litt "årsmøtechampagne", som vannkefiren i kveldens anledning ble kalt, var alle vel rustet til idemyldring og loddsalg som fulgte på timeplanen.

Bli medlem