Inger-Johanne Gran takket Ingvild Stomsvik for tida i styret - snill og blid - vårt ungdomsalibi
Inger-Johanne Gran takket Ingvild Stomsvik for tida i styret - snill og blid - vårt ungdomsalibi
Loddsalg
Loddsalg
Blide kusiner: Sigrid Lian og Kathrine Kleveland

Årsmøtet 2020

Vi har etterhvert lært å ta avstand til det meste - ikke minst til hverandre....sånn er det bare med korona som motstander.

Da er det viktig å se alle de åpne dørene og ikke bare de som er lukket.

Årsmøte ble i år holdt i storsalen på Fjellhall, for å få god plass, av smittevernhensyn. Alle de 19 som var tilstede ble skrevet opp med navn og telefonnummer, for evt smittesporing. Godt at vi kunne ha årsmøte i det hele tatt, bare med litt ekstra tiltak. Torunn B. Solberg ledet møtet, da leder Marianne Løchen var i karantene hjemme, etter å ha besøkt familien sin i Kroatia.

Etter at Torunn hadde ønsket velkommen sang vi den reviderte utgaven av Bygdekvinnesangen, den hun laget til fellesmøte med de andre lagene i kommunen. Inspirert av høsten vi har rundt oss nå leste Åse Kristine Guthus diktet «Fergemann Tid» av Hermann Wildenvey. Med ei tresleiv som klubbe satte Torunn så i gang årsmøtet vårt.

Referat fra årsmøte i Hillestad Bygdekvinnelag 29.10.2020:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent uten merknader.

Sak 2. Valg av 2 til å underskrive protokollen. Sigrid Lian og Anne Kristiansen ble valgt til dette.

Sak 3. Årsmelding. Sekretær Åse Kristine Guthus leste opp årsmeldingen. Den ble godkjent, med noen små oppdateringer.

Sak 4. Regnskap. Kasserer Inger Johanne Gran leste først revisjonsberetningen fra revisorene Solfrid Enerhaugen og Trine Steen. Regnskapet er revidert og funnet i orden. Regnskapet i år viser tydelig at dette er et «Koronaregnskap»; uten inntekter fra Høstmarkedet og Barnearrangementet går det klart i underskudd, men heldigvis har vi «penger på bok» og klarer oss likevel. Ang «Koronakompensasjon» har vi ikke kunnet søke for perioden fram til 1.august, men kommer til å gjøre det for inneværende periode. Regnskapet ble godkjent.

Sak 5. Innkomne saker. Ingen saker er kommet inn.

Sak 6. Valg Torunn leste opp noen forandringer fra vedtektene. Ved valg i lokallagene trengs det bare skriftlig valg hvis det er flere kandidater til et verv, eller hvis noen tilstedeværende krever det. Valgkomiteens leder Kathrine Kleveland ledet valget. Hun fortalte at det hadde vært greit å værevalgkomite i år, mange hadde sagt ja til det de ble spurt om. Hun gikk gjennom lista og ledet valget. Det var ikke flere kandidater til de vervene som var på valg og ingen krevde skriftlig valg, så valgene ble gjort med akklamasjon. Se resultater på vedlagte liste.

En i styret, som var på valg, hadde sagt at hun ikke stilte til gjenvalg; Ingvild Stomsvik. Med stor mage og mye ellers å gjøre, skjønner vi det da Inger Johanne Gran da hun takket Ingvild for innsatsen, men vi kommer til å savne deg. Ingvild- mild og snill, vårt ungdomsalibi. Takk for din kreative tankegang. Ingvild fikk Hillestad Bygdekvinnelag sin platte som takk og takket varmt for at hun hadde fått være med i styret.

Med det erklærte Torunn årsmøte for avsluttet.

Vertinner denne kvelden var Trine Steen og Tone S Ness. I pausen fikk vi servert hver vår kopp med deilig varmende Kjærlighetssuppe, som Torunn hadde laget, med Tones nybakte foccacia brød til. Frukt fikk vi også. Loddsalget gikk unna denne kvelden, vi fikk kr 2450. Bra.

Etter pausen fikk Lene Bråtejordet ordet. Hun sitter jo i fylkesstyret, eller distriktsstyret, som det nå heter. Hun sa at mens mange lag bare avlyser møter og aktiviteter og ikke gjør noe, så tør Hillestad BK å tenke nytt og finne på alternativer. Hun ble litt stolt av å kunne fortelle andre om det.

Lene reklamerte også for Bygdekvinner på Lading 12. og 13. februar 2021. Fristen er 1.november. Mye spennende skjer der. De håper på mange påmeldinger nå i siste liten. Laget sponser med 500kr.

Torunn leste «Bygda mi», før vi gikk over til Idedugnaden for neste års program. Ingvild delte ut mange gule lapper, der hver og en kunne skrive ned tanker, ideer og ønsker. Det ble stor aktivitet rundt bordene. Hun leste opp noen, etter at de var samlet inn; her er det mye styret kan ta tak i videre.

«Kom å bli med» sang vi til slutt, før Torunn minnet om Adventsmøtet på Løkfabrikken 7.desember.

 Takk til de med gevinster, vertinnene, alle som er blitt valgt til noe og vel hjem til alle sammen.

(Og takk til Kathrine for bilder).

 

 

Bli medlem