Synnøve Hegg er en av våre eldste medlemmer. Her flankert av rognebær og perlebuskkrans
Ingvild ser seg fornøyd med det vi har fått til

Høsttakkegudstjeneste i Hillestad kirke

Akkurat så lenge den varte - skinte sola. Og bygdekvinnene, ved Ingvild Stomsvik og Marianne Løchen, hadde hentet inn markens grøde og fylt kirken med gyldne farger for både mage og øyne. Det skal være overflod på denne tia av året - og kirken bar preg av det.

Bli medlem