No er me klar for ein fin haust dag på marknaden.
Sjå, så mange flotte gevinstar! Det er gratis kaffi og kake. Populært;-)
Salget gjekk "strykande". Alle lodd utselt.

Haustmarknad i Hol

Laurdag 15. september 2018

Hol Bygdekvinnelag hadde Lyn-lotteri på Haustmarknaden i Hol. Ein flott solskinsdag med masse folk og god stemning! Det vart ei god inntekt til laget. Me fekk prøve det nye messeteltet som laget har kjøpt inn. Superflott. Vi hadde det lunt og godt. Gratis kaffi og kaker vart servert. Det var populært.

Vi takkar alle våre medlemmar som var så rause med å gje gevinstar. Takk til Inger og Svanhild som tok ansvar for lotteriet. im

Bli medlem