Årsmøtet Holla Bygdekvinnelag 2018

Holla Bygdekvinnelags årsmøte ble avholdt i kantina på Nome videregående skole avd. Søve

Leder Anne Helene Langeland ønsket hjertelig velkommen til møtet.
Det møtte 39 personer.
Møtet startet med at vi sang «Den glade vandrer», deretter leste nestleder Anne Mette Bøe et epledikt, det var nemlig epledagen den 17. oktober.
Det ble servert Helles nydelige gryte m/byggris og salat. Etterfulgt av bløtkake og kaffe.
Under kaffen ble årene sendt rundt. Mange fine gevinster som medlemmene hadde tatt med.

Leder Anne Helene Langeland overrakte blomster til Aashild Aasmundstad som gikk ut av styret, og takket henne for det arbeidet hun har gjort i de årene hun har vært styremedlem.

Ellen Margrethe Garn, som deltok på årsmøtet, fikk også overrakt blomster fra leder.

Leder takket for et fint årsmøte og ønsket alle vel hjem. Åshild Pershaug takket styret for et flott pyntet bord, Mette Bøe hadde tatt med div. fra hagen som bidro til et flott høstbord. Alle hadde fått ½ halvt eple i forbindelse med epledagen. En hyggelig overraskelse som ble satt pris på.

Vi avsluttet med å synge «Din beste dag».

 

 

 

 

Bli medlem