BegeistRingen 2019

Torgeir Hegland fikk BegeistRingen 2019

Gerd H. Tamlag, som medlem av komiteen, leste begrunnelsen for årets tildeling. Komiteen var enstemmige om forslag til mottaker av prisen som i år veldig fortjent gikk til Torgeir Hegland.

I statuttene står det at prisen fortrinnsvis skal gis til kvinner, men kan unntaksvis gis til menn. I år var det et hederlig unntak.
BegeistRingen er, som ordet tilsier, en ring som gis til «hverdagsmennesker» som bruker tid og energi på ett eller flere tiltak som kommer andre i bygda til gode. Det er helst dugnadsinnsats, evnen til å skape trivsel, glød og begeistring som vektlegges.

Torgeir Hegland ble nylig pensjonist etter å ha vært senterleder på RIBO siden oppstarten. I mellomtiden har han vært lokalpolitiker. I hele denne tiden har han også arbeidet uavbrutt som dirigent og pådriver for barnekoret Unge røster og voksenkoret Skala.

 

Bli medlem