Bygdekvinnelaget pyntet i Holla Kirke til Høsttakkefesten 4. oktober

Bli medlem