Høsttakkefest i Holla Kirke

Lørdag 30. september møtte tre Bygdekvinner for å pynte til Høsttakkefest.
 

Søndag 1. oktober møttes gullkonfirmantene i kirken.

Bli medlem