Informasjon om ny logo - nytt profilprogram

Norges bygdekvinnelag har utarbeidet et nytt profilprogram/håndbok som presenterer bygdekvinnelagets nye visuelle identitet. Det er utarbeidet retningslinjer, ny logo og maler til eget bruk og til bruk for alle tilknytta bygdekvinnelag. Når det gjelder logo så er det besluttet at alle lokallag skal ta i bruk den nye logoen, men de blir likevel unike siden lokalnavnet skal inngå - altså hovedlogoen + lokallagsnavnet. I profilprogrammet framgår det at Norges bygdekvinnelags logo i hovedsak skal gjengis i 3 farger: Kremhvit (krem), korngul (korn) og vinrød (låve).

Den nye håndboka er utviklet for at bygdekvinnelaga skal fremstå med en enhetlig profil. Norges bygdekvinnelag ønsker å samle kvinner som ser betydningen av aktive og levende bygdemiljø, primærnæringen samt å være tradisjonsbærere. Gjennom riktig bruk av den nye profilen bygges identitet, gjenkjennelse og troverdighet. Norges bygdekvinnelag ønsker at den nye grafiske profilen forvaltes og utvikles innenfor rammene som er gitt i dette profilprogrammet/håndbok. Her finner man bl.a. fargekoder, fonter, skriftstørrelse, typografi på logo + layout og maler for brevark, trykksaker, presentasjoner o.l. Hele håndboka er å finne på Nores bygdekvinnelag sin hjemmeside www.bygdekvinnelaget.no/organisasjonsdokumenter

 

Bli medlem