Kirkejubileumsuka i Holla

Holla Bygdekvinnelag hadde fått henvendelse fra koordinator for kirkejubileumsuka om vi kunne være interessert i å være med å hjelpe til under arrangementet.

Torsdag 21. september serverte vi boller og saft ved kirkeruinene. Denne kvelden var det pilgrimsvandring fra Romnes kirke, og det var fint å se "vandringen" da 60-70 mennesker komme i mørket. Alle med tente lykter.
Totalt var det 350 - 400 som møtte opp denne kvelden da lysene skulle tennes på kirkeruinene.
Geir Haatveit fortalte historien om kirkene i Holla. Kirkeruinene og Romnes kirke er begge 800 år, og Holla Kirke 150 år.
En representant fra Riksantikvaren snakket om viktigheten av å verne og ta vare på gamle bygg, og hva disse betyr for historien.
Ordet gikk så til Carl Tore Gunnerud, leder i Ulefoss Ideforum. De har kommet med ideen, og har arbeidet hardt for å få lyssetting av kirkeruinen.
Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret takket for at dette hadde kommet i stand, og nå var gjennomført. Hun fikk også det ærefulle oppdrag å tenne lysene.
De som hadde møtt opp var musestille da lysene ble tent, og da de så dette flotte skuet, brøt det ut full applaus.

Søndag 24. september var det festgudstjeneste med besøk av dronning Sonja med påfølgende kirkekaffe. Den ble servert på kirkebakken, og Bygdekvinnelaget hadde ansvaret.

Bli medlem