Sosan Asgari Mollestad og Anne Helene Langeland
Sosan Asgari Mollestad og Anne Helene Langeland

Kvinner UT Sosan Asgari Mollestad

Sosan Asgari Mollestad holdt et interessant foredrag på Holla Bygdekvinnelags møte. Temaet var "Kvinner UT". Hun fortalte om bakgrunnen for Kvinner Ut- prosjektet. Hun er engasjert av Norges Bygdekvinnelag ut 2018, og reiser rundt i hele landet og besøker de lokale laga.

I dag er det over 230 millioner mennesker som oppholder seg utenfor sitt hjemland. Det er forskjellige årsaker til migrasjon, både frivillig og tvungen. Hun opplyste at rundt 46 millioner er på flukt, de fleste i eget hjemland, rundt 1/3-del klarer å komme seg ut til andre land.

Etter hennes opplysninger utgjør innvandrere i Norge 16,3 % av totalbefolkningen, de representerer 223 land, og av disse er arbeidsinnvandrere den største gruppen.

Frivillige organisasjoner er viktige og nødvendige i en prosess for å fremme inkludering hvor målet er deltakelse bygd over forskjellene.

Målet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk. Heve integreringskompetansen til bygdefolket. Få kvinner «ut av isolasjon» og skape samhold gjennom felles aktiviteter i nærmiljøet. Et trygt samfunn er godt for alle, et splittet samfunn er dårlig for flere.

Ekstra hyggelig var det at så mange flotte damer fra Nome statlige asylmottak ville være sammen med oss. Det var et åpent møte, og det deltok ca. 60 personer. 

Bli medlem