Utdeling av BegeistRingen 2017

Dette er en pris som tildeles enkeltpersoner, fortrinnsvis kvinner, men kan unntaksvis gis til menn. Ringen skal være en oppmuntring til hverdagsmennesker som bruker tid og energi på et eller flere tiltak som kommer andre i bygda til gode.

Det som kvalifiserer til prisen er ren dugnadsinnsats, og hun (eller han) evner å skape trivsel, glød og begeistring, og er med på å gjøre bygda til et godt sted og bo.I år har «Begeistringskomiteen» bestått av, Gunhild Ringsevjen, Bjørg Knutsen og Gro Windsvoll Jøntvedt.
Årets vinner er fra Lunde eller Kleppe, men bor nå på Ulefoss med samboer og 2 barn.
Det er to institusjoner som er en del av identiteten til Ulefoss. Nemlig Ulefoss Musikkorps og Ulefoss Røde Kors hjelpekorps, nå Nome Røde kors.
På alle arrangementer, aktiviteter og dugnader som Musikkorpset og Røde kors står for, er årets Begeistring-mottaker med. Hun er et ja-menneske, og stiller opp når hun kan.

Som 10-åring begynte hun i Lunde skulemusikk, de siste 28 år har hun vært med i Ulefoss Musikkorps. For å få utfordringer og inspirasjon er hun tillegg med i Vestsiden musikkorps som for tiden spiller i 1.divisjon. Hun har vært og er med i styret i Ulefoss musikkorps og er nå uniforms- og instrument-ansvarlig. Hun synes nok at det til tider kan være noe trått, korpset sliter med rekruttering, slutter noen er det ikke lett å erstatte disse. Som i andre lag og foreninger er det også vanskelig å få folk til å påta seg verv.

Når det gjelder Røde Kors, begynte hun i Hjelpekorpset i 1990. Hun har vært med i styret både i hjelpekorpset og i hovedforeningen i mange år. Administativ led i hjelpekorpset siden 1996. Er nå sekretær og styremedlem i Nome Røde kors. Hun har tatt veldig mange kurs, noe som kommer medlemmene til gode.
Hun får veldig gode skussmål både fra medlemmer i musikken og Røde kors, er en av drivkreftene, positiv og pålitelig.

Er også yrkesaktiv, jobber som nattevakt på Nome sjukeheim og er i tillegg verge for 6 personer.

Et slikt aktivt liv, har hun tid og overskudd til mer? Jo da, slektsforskning. Det var Bjørg Namløs som startet dette , med møter i Historielagets lokaler. Etter at Bjørg døde, er hun en av tre som forsøker å drive dette videre.

Det er med glede og stolthet at vi gir årets BegeistRing til deg, Gunhild Juliane Kåsene.

Utdeling av BegeistRingen 2017

 

 

Bli medlem