Styret for 2018, fra v. Anne Hvarnes Nordkvelle, Signe Elisabeth Lofstad, Elsa Ødegaard og Torild Sønsthagen. Styremedlem Kirsten Landsverk var ikke tilstede.
Astrid Landsverk som nylig fylte 85 år ble overrakt blomster av leder Elsa Ødegaard.

Årsmøte

Årsmøte ble avholdt i høstlige rammer mandag 2.oktober.
Elsa Ødegaard, tok gjenvalg som leder.

Årsberetningen som ble lest opp av sekretær Signe Elisabeth kunne igjen vise til et aktivt år i laget. Vi har 33 medlemmer og har hatt 10 medlemsmøter med gode temaer og turer til forskjellige steder. Deltar på skolen med opplæring i strikking. Lager skole-lunsj en gang i året til elever og lærere. Vi er med på julegrantenning i Gapahuken, pynter i kirken ved hver gudstjeneste, er på sykehjemmet i Kvelde med kaker, og deltar i årlige Tv-aksjonen. Har deltatt på arrangementer i Vestfold Bygdekvinnelags regi. 
Hvert år får alle elever i 6. klasse kokebøker. 
Laget er representert i nærmiljøutvalget og har støttet engasjementet for fortsatt skole i bygda.
Gjennom nærturer vår og høst støtter vi Bygda i Bevegelse.

Regnskapet som ble gjennomgått av kasserer Anne Hvarnes Nordkvelde kunne vise til et lite overskudd på kr. 1024,-.

 

 

Bli medlem