Testing av blodsukker
Testing av blodsukker

Diabetes- hva er nå det?

Hva gjør du hvis du har fått diabetes type 1 eller diabetes 2.

Vi hadde besøk av Anne Karlsen fra Diabetes forbundet avdeling Larvik og Bente Ellingsen Torp som er styremedlem i Diabetesforbundet i Vestfold Fylke.

I underkant av 230.000 har diabetes i Norge i dag. 28.000 av disse har diabetes type 1, mens rundt 200.000 er diagnostisert med diabetes type 2. I tillegg kommer et stort antall som har diabetes type 2 uten å vite om det.

Avdeling Larvik er en aktiv forening som ofte står på stand apoteket for å tak flest mulig av de som ikke vet at de har diabetes. Ved hver hundrede prøve de tar, finner de en som har for høyt blodsukker. De har trim for alle kronikere og 60+ på dagtid til sterkt reduserte priser.

Hva er diabetes?
Diabetes er en alvorlig sykdom som skyldes mangel på insulin, og for mange også nedsatt insulinvirkning – såkalt insulinresistens. Men ingen sykdomsbilder er like; diabetes har like mange ansikter som det finnes personer med diabetes.
Diabetes finnes i ulike varianter som sammen og hver for seg danner et sammensatt sykdomsbilde. Diabetes type 1, diabetes type 2, MODY, LADA og svangerskapsdiabetes er i virkeligheten forskjellige sykdommer. Men felles har de at blodsukkeret svinger og må reguleres av den enkelte.

 Symptomer på diabetes type 1
Uten nok insulin – eller uten noe insulin i det hele tatt – stiger sukkernivået i blodet, og kroppen får ikke energi. Når sukkerinnholdet i blodet stiger, kommer det sukker i urinen. Dette fører til økt urinmengde og hyppig vannlating, og mange blir svært tørste. Sukkerutskillelsen i urinen gir også et kaloritap og fører ofte til at man går ned i vekt.
Kroppen begynner også å forbrenne fettstoffer og proteiner for å skaffe seg energi. Et biprodukt av fettforbrenningen er ketoner, og når disse havner i blodet, kan det utvikles ketoacidose – eller syreforgiftning. Allmenntilstanden reduseres raskt, du blir dehydrert (uttørret), og typiske symptomer er oppkast, magesmerter og kortpustethet. Ketoacidose kan føre til koma og er en livstruende tilstand.

Symptomer på diabetes type 2
Går du lenge med sykdommen før den blir påvist, vil du sannsynligvis føle deg slapp og sliten, og kanskje unormalt tørst. Noen går i årevis uten at sykdommen blir oppdaget, og hos noen går det så langt at diabetes type 2 blir oppdaget først ved innleggelse for hjerteinfarkt, ved begynnende nyresvikt eller ved redusert syn som følge av skade på øynene.
Uten nok insulin stiger sukkernivået i blodet, og kroppen får ikke energi. Kroppen begynner da å forbrenne fettstoffer og proteiner for å skaffe seg energi. Når sukkerinnholdet i blodet stiger, kommer det sukker i urinen. Dette fører til økt urinmengde og hyppig vannlating, og påfølgende ekstrem tørste. Sukkerutskillelsen i urinen gir også et kaloritap og fører ofte til at man går ned i vekt.
 

Behandling
Utviklingen av nye hjelpemidler og medisiner har gitt personer med diabetes en lettere hverdag. Bedre behandlingsmetoder og ny kunnskap om betydningen av sunt kosthold, fysisk aktivitet og egenomsorg minsker sjansene for å uitvikle alvorlige komplikasjoner.
Diabetesbehandlingens fire hjørnesteiner er:

I tillegg er det å stumpe røyken en del av fundamentet for god diabetesbehandling.

Mer informasjon finnes her: https://www.diabetes.no/om-diabetes/

 

 

Alle de fremmøtte fikk testet seg, heldigvis ingen med høyt blodsukker.

Mer informasjon finnes her: https://www.diabetes.no/om-diabetes/

 

 

Alle de fremmøtte fikk testet seg, heldigvis ingen med for høyt blodsukker.

 

 

Bli medlem