Førstehjelp

Medlemsmøte 3.september 2018

Tema på første møtekveld for sesongen var førstehjelp. Vi hadde besøk fra Larvik Røde Kors.

Det var Ragnhild og Siri Linn som først informerte om hva Larvik Røde Kors jobber med. Aktiviteter i Larvik er:

Hjelpekorps, Røde Kors Hjelpekorps er frivillig samfunnsberedskap i praksis. Vi er klare til å rykke ut med både redningsmateriell og personell hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer.

Sanitetsvakt, De er tilstede med sanitetspersonell og utstyr på en rekke idretts og kulturarrangementer.

Førstehjelpskurs, Førstehjelpsopplæring er en viktig del av vårt arbeid.
Vi leverer førstehjelpskurs på de fleste nivåer, og har kunder både blandt idrettslag og foreninger, kommunale foretak som barnehager og bedrifter i Larvik..

Besøksvenn, Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre.
Vi har tre varianter av Besøksvenn:
- Besøksvenn til sykehjem
- Besøksvenn med hund
- Besøksvenn en til en
Besøksvennene sørger for sosialt samvær, underholdning, allsang, musikk og enkel bevertning som vafler, kaffe, og kaker
. Det er underholdning med sang musikk og gymnastikk, samt at mange av sykehjemmene får besøk av salgstralla.
Visitor, Ensomheten bak murene er stor, og besøket til innsatte i fengsel betyr mye i en monoton fengselshverdag. Røde Kors-besøkerne skal være til støtte for innsatte i fengsel som trenger noen å snakke med.
Hjerte for Larvik, Hjerte for Larvik er en omsorgsaktivitet i Larvik Røde Kors som deler ut klær og annet utstyr til de som trenger det.
Barnas Røde Kors, Barnas Røde Kors (BARK) er et aktivitetstilbud som skal bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. Mange barn har ikke mulighet til å delta i kostbare fritidsaktiviteter. Målgruppen er barn fra 1.-7. klasse og aktivitetene spenner fra førstehjelp og friluftsliv til internasjonal forståelse.

Vi fikk også en gjennomgang om HLR, hjerte-lungeredning. Så alle fikk tilbud om å prøve seg på dukken Anton. Det første en skal gjøre når en kommer til et skadested eller opplever at noen får plutselig  hjertestans er å rope på hjelp og  ringe 113. Deretter starter man med 30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger. Hold på til hjelpen kommer, fint hvis det er flere som kan dele på det.

Til avslutning på kvelden leste Reidun Ragnhildrød et stykke fra en av bøkene til Bjørn Bergene.

Bygdekvinnelaget skal tirsdag 11. september på Sykehjemmet i Kvelde med kaffe og kaker.

Barnehagen har kontaktet oss om hjelp til å lage grønnsaksuppe sammen med barne til marked de skal ha 26. august.

Invitasjon fra Vestfold bygdgekvinnelag til inspirasjonskveld onsdag 19. september i Skjeestua.

Bli medlem