Jubileumsfest

 25. april i 1938 samlet bondekvinnene i Hvarnes seg, og laget ble stiftet.

På dagen åtti år etter stiftelsesmøtet 25. april 1938 markerte de driftige damene i Hvarnes Bygdekvinnelag jubileum i et festpynta Granborg. Bertha Utklev var den første "formann". I dag er det Elsa Ødegaard som er leder. Hun ønsket velkommen tidligere ledere, representanter fra fylket og  nabolagene, samt lagets medlemmer.

Kvelden startet med underholdning av sangkoret Dusinet under ledelse av Hanne Odberg. Hun fortalte at Dusinet i sin ble startet på grunn av at Bondekvinnelaget trengte forsterkninger med sangstemmer ved et arrangement.

Jubeleumsberetningen ble lest opp av Elin B. Grimholt. Den kunne vise til mange aktiviteter og et aktivt lag gjennom alle år. Vedlegg kommer.

Anne Hvarnes Nordkvelde som har hatt forskjellige verv i laget, nå kasserer i mange år ble tildelt Norges Bygdekvinnelags hustavle. Vel fortjent!

Herborg Bårnes som er lærer ved Hvarnes skole hilste fra skolen og fortalte at bygdekvinnene var en stor ressurs for skolen i forskjellige anledninger. Hun overleverte en stor konvolutt med en hilsen fra alle elevene på skolen. 

Hanne B. Odberg fortalte fra tiden som studieleder hvor mange kurs og leseringer ble holdt. Og fra tiden med sang og klang for barna i bygda. Mye moro å tenke tilbake på.

Etter en god pause med servering av karbonade-smørbrød og fest-kaker fortsatte kvelden med mer sang av Dusinet.

På sparket tok vår mangeårige auksjonarius Margrethe Sørensen og auksjonerte bort flotte petuniaer som fikk høye bud til mye moro og latter.

Til slutt kom varaordfører Olav Nordheim med blomster, gavesjekk på kr. 5000,-  og en hilsen  fra Larvik kommune. Han sa blant annet at Bygdekvinnelaget jobber for ei levende bygd ved å ta vare på hverandre og gi de unge gode oppvekstvilkår. 80 år til tross - Hvarnes Bygdekvinnelag er et livskraftig lag og har ikke planer om å pensjonere seg.

Bli medlem