Vil bevare det gode bygdemiljøet.

Nok en gang må Hvarnes bygda leve i det uvisse, nok en gang er det skolen vår det gjelder. Skal vi få beholde skolen i bygda elle ikke. Hvarnes bygdekvinnelag har i alle år støttet opp om skolen

Torsdag 16. februar var igjen dagen hvor bygdekvinnelaget laget skolelunsj til alle skolen elever. Da dekket de opp med god, sunn, næringsrik mat på alle fat. Et sunt og næringsrikt kosthold er viktig for å yte maksimalt både fysisk og mentalt. Riktig mat i skolen er et av de viktigste helseforebyggende tiltakene Norge kan invester i. Spar i Kvelde støtter velvillig opp med det som trengs av varer.
På Hvarnes skole har alle et godt og lærerikt skolemiljø i trygge omgivelser der alle kjenner hverandre. Og vi vet alle hva en trygg oppvekst betyr senere i livet. Tilbakemeldinger fra elever og lærere er at de setter utrolig stor pris på all den gode maten vi disker opp med.
Bygdekvinnelaget hjelper også til på skolen med strikkeopplæring, m.m. Gjennom mange år har laget gitt en kokebok til alle elevene i 6. klasse. Den får de til odel og eie.
Skolen er limet i bygda vår, og bygdekvinnelaget sammen andre lag og foreninger er med på å gjøre bygda vår god å bo i.

Bli medlem