Hopp til hovedinnhold

Nedre Eiker Bygdekvinnelag

Markedsdag i Mjøndalen

Inspirasjonsseminar


4. februar

Buskerud bygdekvinnelag ønsker alle medlemmer i lokallaga i Buskerud velkommen til inspirasjonsseminar
4. februar 2017 kl. 9.30–17.00 på Benterudstua, Hønefoss,
Adr: Benterudgata 40, 3511 Hønefoss (Kjør inn ved Hønefoss Rådhus)

Kunnskap - Påfyll - Inspirasjon - Samvær - Glede - Kvinnefellesskap - Samhold - Tradisjon – Mat

 

PROGRAM

Kl. 9.30–10.00 Velkommen til registrering, rundstykker og kaffe/te
Kl. 10.00–10.15 Velkommen v/fylkesleder Sølvi Jødal
Kl. 10.15–10.45 Gjensidigestiftelsen v/Chris Bjelke
Kl. 11.00–11.45 Generelt om bruk av nettsider/sosiale medier som informasjonskanaler v/ Gunn Jorunn Sørum
Kl. 12.00–12.30 Styringsdokumentene for NBK v/Ingrid Marit Terum
Kl. 12.30–13.00 Norsk tradisjonsmat.no v/ Gunn Jorunn Sørum
Kl. 13.00–14.00 Lunsj
Kl. 14.00–14.30 Bygda i bevegelse – slik kan det gjøres v/Inger Margrethe Medhus, Hol BK
Kl. 14.30–15.30 Lagsutvikling, møtekultur, verving v/Ingrid Marit Terum
Kl. 15.45–16.45 Integrering av flyktninger v/Havva Cukurkaya
Kl. 16.45–17.00 Oppsummering/Avslutning
Vi tar forbehold om endringer i programmet

Påmelding innen 26. januar 2017 til May Dahler Nordlid, bmdnordlid@yahoo.no / 909 92 743.
Kurset koster 250 kr, som laget betaler for medlemmene. Felles kjøring fra Mjøndalen.

inspirasjonsseminar_2017.pdf