Hopp til hovedinnhold

Nes Bygdekvinnelag i Buskerud

STYRET 2021/ -22


Laget vårt hadde årsmøte  21.oktober 2021 i Hagaled (sjå referat). Det vart ikkje store endringar i styret. I staden for Liv Hanserud vart Elsa Å. Søgnen valgt. Me ønsker henne velkomen! 

Styret konstituerte seg på styremøte 27.oktober hjå Kjersti.

Styresamansettinga vert slik:

TONJE MYRE- leiar

TORUNN BEKKESETH- sekretær

SIGRID W. THOEN- kasserar

KJERSTI GUNLEIKSRUD- styremedlem

ELSA Å. SØGNEN- styremedlem