Hopp til hovedinnhold

Nord-Rana Bygdekvinnelag

Jubileum

Jubileumsfeiring

åpningstale

Gerd Marit Sandhei holder åpningstale

blomsteroverreksele

Fra venstre: Eldbjørg Eiterå, leder i 10 år sammenhengende, Gunnvor Gullesen, Den eneste gjennlevende fra det første styret, Målfrid Bustnes, medlem fra starten av. Inger Anne Sletten, sekretær i en mannsalder, forfatter av jubileumskriv.

Bygda i bevegelse

Vi fikk besøk av damer som var veldig opptatt av bygda i bevegelse. De hadde tross alt arvet treningsdress av Therese Johaug

Noen av dagens medlemmer

Fra venstre: Grethe Skar, Snefrid Svartkjøneng, Elfrid Eitrå, Ingvill Holgersen, Inger Anne Sletten, Målfrid Bustnes, Elna Skogmo, Bjørg Sætermo, Ann-Helen Svartisdal, Vigdis S Angelsen, Else Gjertsen og Gerd Marit Sandhei

Nord Rana Bygdekvinnelag 50 år


Nord Rana bygdekvinnelag fyller 50 år 19. november 2017.  Dette ble behøring feiret 4. november 2017, på Steinrøys Alteren.

19. november 1967 inbød Nord Rana- Bondelag ved formann Kristian Ildgruben, til møte hod Ole J Røsvoll. Formålet var å starte et Bondekvinnelag i Rana.  Tilstede var også Petra Einreim fra Nordland bondekvinnelag.

Været og føret var ikke det beste, men seks kvinner møtte opp. Tre fra Røsvoll og tre fra Alteren. Alle var positive og det ble dannet et interimstyre. dette bestod av:

Halfrid Sletten- formann

Julianne Røsvoll- nest formann

Olea Henningsen, Ingjerd Sandhei, Gunnvor Gullesen og Ragnhild Lillealter - Styremedlemmer

Det første referatet ble ført i pennen av Gunnvor Gullesen.

Kontigenten var kroner 10,- og gikk i sin helhet til Norges Bondekvinnelag.

 

Gjennom alle de 50 år har laget arbeidet for kvinner i landbruket, det nevnes påvirkning angående ny odelslov, markering rundt EF/EU saken, Det var også tildels heftig debatt rund Mette Jansns`samlivsprogram. Noe de yngre medlemmene i dag forstår lite av.

Lagets melemmer har hele tiden engasjert seg i kvinner og deres rettigheter, og har vært med på å støtte og jobbe sammen med andre lokale organinsasjoner.

Vi har alltid vært et aktivit lag, deltatt på mange arrangementer. For eksempel: Åpen gård, Stennesdagene, Juldagan på Byporten.

Vi arrangerer også en del kurs.

I alle di år vi har vært i drift har mat og mattradisjoner stått i føresetet. Det er en av fanesakene til Nord Rana Bygdekvinnelag å viderebringe tradisjonsmaten i Rana og Norge.

Vi valgte å legge jubilums feiringen til Steinrøys på Alteren, fordi det var der det første møtet ble avholdt. Vi bød inn alle gamle medlemmer, med partnere samt nabolaget Ytre Rana Bygdekvinnelag. Vi hadde en trivelig stund med God mat, musikk og underholdning.

I forbindelsen med dette arrangementet har Inger Anne Sletten gjort et formidabel arbeid med å lage et jubilumshefte, samt lage et skriv som kom med i årboka for Rana 2017.

Det som ble litt artig oppi det hele var jo da vi holdt på med å lete i protokoller fra gammelt av, fant vi en del papirer som beskrev den aller første oppstarten av et bondekvinnelag i Rana allerede i 1934, men dette laget ble lagt ned under krigen,. Derfor så er vi vel egentlig litt over åtti år.

Vår jobb videre blir å engasjere yngre krefter og få flere medlemmer.

 

Gratulerer med dagen alle bygdekvinner i Nord Rana Bygdekvinnelag.