Årsmøte

Tidspunkt: 
Torsdag, 28. oktober 2021 - 19:00
Sted: 
Søndre Ankaltrud

28.

okt

Bli med på årsmøte :)

Innkalling til årsmøte i Nordre Land Bygdekvinnelag

Det innkalles herved til årsmøte i N. Land Bygdekvinnelag, som varslet i medlemsinformasjon tidligere i høst:

Dato:              Torsdag  28.10.2021

Klokkeslett:       Kl.19,00

Sted:              Ankaltrud Søndre hos Ragnhild H.Lien

Ansvar:            Østsinni

1.Åpning. Leder ønsker velkommen.

2.Godkjenning av innkalling og saksliste.

3.Valg av møteleder /sekretær.

Valg av møteleder.  

Valg av sekretær.  

4.Underskrift møteprotokoll

Forslag :Alle underskriver protokollen, jfr tidligere vedtak om underskrift av årsmøteprotokollen.

5. Godkjenning av årsmelding.  Viser til kort årsberetning, med vedlegg ,vår årsplan som viser alle aktiviteter.

Forslag til årsplan for 2021 – 2022.  Det framlegges planer jfr NBKs strategi for oppgaver og tema sentralt, og samtale om hvilke saker laget skal prioritere i tillegg til lokale aktiviteter. Utkast lages på årsmøtet, og tas videre på  styremøte i november .

 

6.Regnskap. Gjennomgås av kasserer.

Konto i Etnedal Sparebank:

Beholdning 01.10.21 på "Sparekonto- næring " er kr. 51823,01 .

Konto "Lag og forening" ,brukskonto, har saldo pr.01.10.21  med kr.5451,40.

Inntekter fra kulturmidler NLK, gave til NBKs Hjelpefond, prosjektmidler Tradisjonsmat kr.12 000  og KvinnerUt kr.20000,00, mva.-refusjon , og innbetaling temamøte fra ulike møter/tur.  

Utgifter til årsmøte og ulike aktiviteter/turer, NBKs Hjelpefond og hjemmeside, gave til Dokka Musikkorps, hilsen til medlemmer mv, og kontingent æresmedlem. Gebyr trekkes nå i banken.

Det utøves stor grad av dugnadsinnsats fra medlemmer og styret.  

Regnskapet revideres av revisor.

7.Innkomne saker.

Fra eget styre:

1:Etterspørre sak med "Kontingentsatser i Norge Bygdekvinnelag:

Fra forrige årsmøte: «Vi har nå mistet medlemmer pga "mye" å ut med jfr eldre medlemmer, og det samme sier andre personer vi har snakket med om kontingenten. Nye medlemmer under 30 år, betaler kr.340,00, og det er mulighet for å få støttemedlemmer jfr høstsendingen fra NBK i 2019.

Styret har spurtNBK/OBK  om ulike satser jfr eldre medlemmer, og for nye medlemmer som flyktninger en periode. Tilsvar er det medlemmet  "får" igjen eller "kun"  kr.56,66  pr.mnd. Styret mener det er bedre å ha en lavere sats for å få med flere medlemmer enn høy sats som gir færre medlemmer, og meldte saken til OBKs årsmøte.»

Saken ble behandlet på OBSs årsmøte (telefonmøte ) der vi hadde meldt inn på nytt. Årsmøtet i OBK var enige i saken, som ble sendt til NBK sentralt. Det er ikke kommet noe svar på NBKs behandling der, derfor etterspør årsmøtet i N.L BK dette!

*Innkommen post fra NBK’s med hovedfokus i arbeidsplanen – strategi for 2021-2022: Lokallagsutsending fra  høst 2021.

*KvinnerUT-Mestring og Kompetanse.

*Tradisjonsmatskolen med fokus på barnehage/skole.

*Guatemala  NBKs prosjektland.

*Verving -plan og ulik info om det.

*Oppsalgstavla med nytt medlemsregister, landsmøte og høring om ny strategi 2020-2026, medlemsfordeler inkl. Nytt Agricard og ulike innspill fra NBK..

*Innkomne forslag fra medlemmer meldes innen 24.10.2021.

Sakene tas da på årsmøtet.

8.Valg.

Ut fra forslag vedtatt på årsmøte i 2019, er styret valgkomite':

Styret har fordelt oppgaver over året, og tilpasser aktiviteten/deltakelse. Styret videreføre organisering med leder/sekretær i ett, tre styremedlemmer og en varamedlem i kombinasjon med grendekvinne. Dette kan gjerne gå på omgang hos grendekvinnene med Nordsinni først for 1 år i 19/20.

Ellers foreslås det kun en revisor, se sak 7.1., ut fra antall medlemmer og aktivitet.

Styret for 2020/2021:

Leder:             Anne I.Terningen        

Nestleder:        Hild Volden               

Kasserer:          Marit Skiaker Lykseth  

Styremedlem:     Laila Merkesdal          

Styremedlem:     Marianne Komperud      

Styremedlem:     Inger Lise Østdahl      

Varamedlem:      Kirsti Juve                

Grendekvinne Nordsinni:   Kirsti Juve          

Grendekvinne Østsinni  :  Åse Gjefle

It-ansvarlig Hjemmeside: Kirsti Thomlevold

Revisor:                     Ragnhild H.Lien 

Årsmøteutsendinger Oppland Bygdekvinnelag/telefonmøte:

                               Marianne Komperud og Anne I.Terningen

Medlem i Bygdedagerkomiteen:Leder i laget.

Verv i OBK:Valgkomite: Hild Volden, medlem, Anne I.Terningen(vara)

*FORSLAG FRA STYRET:ORGANISERING AV STYRET FOR 2021/2022:

Leder:                   Anne I.Terningen       (på valg, gjenvalgt for 1 år i 2021)

Nestleder:         Hild Volden               (på valg i 2021,tar gjenvalg 2 år)

Kasserer:        Marit Skiaker Lykseth  (ikke på valg,på valg i 2022)

Styremedlem:  Laila Merkesdal         ( på valg i 2021,tar gjenvalg 2 år)

Styremedlem:  Marianne Komperud    (på valg i 2021,tar gjenvalg 2 år)

Styremedlem:  Åse Gjefle                  (på valg 2021,valgt for 1år i 2020, tar  

                                                             gjenvalg)

Varamedlem:    Inger Lise Østdahl       (på valg 2021,valgt for 1 år 2020,tar

                                                               gjenvalg)

Grendekvinner:

Nordsinni: Kirsti Juve  (på valg 2021,valgt for 1 år i 2020, gjenvalg)                                                                                                                                            

Østsinni  :Åse Gjefle      (på valg 2021,valgt for 1 år i 2020, tar gjenvalg)

It-ansvarlig/ hjemmeside: Kirsti Thomlevold  (ikke på valg,på valg i 2022)

Revisor:     Ragnhild H. Lien                  (på valg i 2021, tar gjenvalg)

*VALG AV ÅRSMØTEUTSENDINGER jfr NBKs årsmøtesak 2021: 2 stk, leder/nestleder foreslås.

9.Innsamling til Bygdekvinnelagets hjelpefond med utlodning.

10.Vel hjem til alle: Noen ord før vi avslutter.

Østsinni ordner med servering!

Vel møtt til årsmøtet!

Bli medlem