Årsmelding

ÅRSMELDING FOR NORDRE LAND BYGDEKVINNELAG

oktober 2020 til oktober 2021

                  med utfyllende årsplan som vedlegg

Styret for 2020/2021:

Leder:                   Anne I.Terningen

Nestleder:            Hild Volden

Sekretær:             Anne I.Terningen               

Kasserer:               Marit Skiaker Lykseth                                  

Styremedlem:        Laila Merkesdal                   

Styremedlem:        Marianne Komperud                

Styremedlem:        Inger Lise Østdahl

Varamedlem:          Kirsti Juve               

It ansvarlig:          Kirsti Thomlevold                

Revisorer:             Ragnhild Haraldsen

Grendekvinner:     Åse Gjefle   (Østsinni )  og  Kirsti Juve (Nordsinni)              

Valgkomité:          Styret

Medlem i Bygdedagskomiteen: Leder i laget

Verv i Oppland Bygdekvinnelag: Valgkomiteen: Hild Volden med vara: Anne I. Terningen

Utsendinger til årsmøtet i OBK: Marianne Komperud og Anne I. Terningen (telefonmøte)

Arbeidsåret preget av aktiviteter og samarbeid ut fra C-19 og tiltak for å få til noe både i laget og med andre, så aktiviteter som juletradisjonsmøte, julemarked, og grendemøte måtte gå ut. Aksjon «Bruk hele dyret» fikk vi gjennomført med besøk på alle skolene på Dokka og i Torpa, siste sammen med Torpa BK. Vi fikk også hatt matpakkedag i februar og medlemsmøte på S. Ankalterud med hudpleie, mat og prat . Hyggelig å kunne møtes igjen, nesten normalt.

Medlemmene ble oppfordret til å ringe hverandre, og det har vært «Teamskaffemøter», som var nytt, men fin måte å «treffes» på.

Årsmøte i OBK var også telefonmøte, men satt sammen fra laget, for teknisk hjelp og sosialt. Vår sak om «Medlemskontingent» ble behandlet, fikk støtte og er nå i NBK for videre behandling. Arbeidet i valgkomiteen var krevende, men fikk til et godt styre.

Vi ga julekalendegaver til Landmo med pakker for hverdag med heklet stjerne på i tillegg til blomsteroppsats, og til påske støttet vi innkjøp av påskeegg med innhold på avdelingene og et lite brev fra laget.

Dokka Musikkorps fikk gave 17.mai, da de fylte 100 år.

Babysokker til helsestasjonen dette året har det også blitt.

Laget støttet spontant #Bondeopprøret i mai ved at leder laget en plakat om NBKs arbeid og støtte til norsk matproduksjon og tradisjon ut fra den. Plakaten ble overrakt statsminister.En del medlemmer møtte fram da kortesjen kjørte gjennom Dokka.

To jubilanter i arbeidsåret, utmeldt mangeårig medlem fikk brev og blomst, vi har gitt oppmuntring til medlemmene ved sykdom og bortgang i familien, og alle medlemmene fikk blomkarsefrøgave i mai.Bilder fra blomstring brukt på FB.

Sommerturen gikk til Skolmen Bru i juni, og i september var laget med på bruåpningen der med servering av kake og utstilling på Lokstallen. Vi hadde «Kreativ kveld « på Thomlevold med betongstøping i august. To bærturer på Østsinni også i år, og samarbeid med MAKS-kafe’ med besøk på kafeen og stort medlemsmøte i september der også Torpa BK var til stede. Prosjekt «KvinnerUt» er dermed godt i gang. Leder deltok på NBKs digitale møte om innvandrerkvinner og samarbeid i vår.

Prosjektet om «Tradisjonsmatskolen» er ikke startet opp, kontakt er tatt med skolen igjen.

Store fellesarrangement i kommunen ble avlyst i år også.

Styremøter i alt er 3 vanlige og noe på «Kreativ kveld», i tillegg til årsmøtet i oktober 2020.

Det er innrapportert til NBK årsrapport,aksjon «Bruk hele dyret» deltok vi på i oktober 20, søkt om MVA-ordningen, og vært aktive på  Facebook både på egen gruppe og NBK sentralt. Kontakt med OBK med regionalkontakten, men ingen fikk deltatt på Regionmøtet høst 21. Men svart opp henvendelser, og videresendt ulike hilsener fra både OBK og NBK til medlemmene.

Det er søkt om støtte fra NLK og Statsskog. Økonomien er god, takket være prosjektmidler.

Facebook, sms og epost er brukt for info og pr. for laget. Laget har egen side i Utsiktsposten- grendeavis for Dæhli og Thomle med fire utgivelser i året, som også blir til egen medlemsinfo.

Det er 24 medlemmer, en ny i juni, to ble innmeldt etter 01.10 i år. Samarbeid med NBK om innmelding og oppfølging av kontingentbetaling. Sentral innkreving fortsetter.

Alle takkes for sin innsats i et litt annerledes år!

                                                 

Bli medlem