Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Årsmelding

ÅRSMELDING FOR NORDRE LAND BYGDEKVINNELAG

oktober 2020 til oktober 2021

                  med utfyllende årsplan som vedlegg

Styret for 2020/2021:

Leder:                   Anne I.Terningen

Nestleder:            Hild Volden

Sekretær:             Anne I.Terningen               

Kasserer:               Marit Skiaker Lykseth                                  

Styremedlem:        Laila Merkesdal                   

Styremedlem:        Marianne Fjellheim               

Styremedlem:        Kirsti Juve

Varamedlem:          Inger Lise Østdahl               

It ansvarlig:          Kirsti Thomlevold                

Revisorer:             Ragnhild Haraldsen

Grendekvinner:     Åse Gjefle   (Østsinni )  og  Kirsti Juve (Nordsinni)              

Valgkomité:          Styret

Medlem i Bygdedagskomiteen: Leder i laget

Verv i Oppland Bygdekvinnelag: Valgkomiteen: Hild Volden med vara: Anne I. Terningen

Utsendinger til årsmøtet i OBK: Marianne Fjellheim og Anne I. Terningen (telefonmøte)

Arbeidsåret preget av aktiviteter og samarbeid ut fra C-19 og tiltak for å få til noe både i laget og med andre, så aktiviteter som juletradisjonsmøte, julemarked, og grendemøte måtte gå ut. Aksjon «Bruk hele dyret» fikk vi gjennomført med besøk på alle skolene på Dokka og i Torpa, siste sammen med Torpa BK. Vi fikk også hatt matpakkedag i februar og medlemsmøte på S. Ankaltrud med hudpleie, mat og prat .Hyggelig å kunne møtes igjen, nesten normalt.

Medlemmene ble oppfordret til å ringe hverandre, og det har vært «Teamskaffemøter», som var nytt, men fin måte å «treffes» på.

Årsmøte i OBK var også telefonmøte, men satt sammen fra laget, for teknisk hjelp og sosialt. Vår sak om «Medlemskontingent» ble behandlet, fikk støtte og er nå i NBK for videre behandling. Arbeidet i valgkomiteen var krevende, men fikk til et godt styre.

Vi ga julekalendegaver til Landmo med pakker for hverdag med heklet stjerne på i tillegg til blomsteroppsats, og til påske støttet vi innkjøp av påskeegg med innhold på avdelingene og et lite brev fra laget.

Dokka Musikkorps fikk gave 17.mai, da de fylte 100 år.

Babysokker til helsestasjonen dette året har det også blitt.

Laget støttet spontant #Bondeopprøret i mai ved at leder laget en plakat om NBKs arbeid og støtte til norsk matproduksjon og tradisjon ut fra den. Plakaten ble overrakt statsminister.En del medlemmer møtte fram da kortesjen kjørte gjennom Dokka.

To jubilanter i arbeidsåret, utmeldt mangeårig medlem fikk brev og blomst, vi har gitt oppmuntring til medlemmene ved sykdom og bortgang i familien, og alle medlemmene fikk blomkarsefrøgave i mai. Bilder fra blomstring brukt på FB.

Sommerturen gikk til Skolmen Bru i juni, og i september var laget med på bruåpningen der med servering av kake og utstilling på Lokstallen. Vi hadde «Kreativ kveld « på Thomlevold med betongstøping i august. To bærturer på Østsinni også i år, og samarbeid med MAKS-kafe’ med besøk på kafeen og stort medlemsmøte i september der også Torpa BK var til stede. Prosjekt «KvinnerUt» er dermed godt i gang. Leder deltok på NBKs digitale møte om innvandrerkvinner og samarbeid i vår.

Prosjektet om «Tradisjonsmatskolen» er ikke startet opp, kontakt er tatt med skolen igjen.

Store fellesarrangement i kommunen ble avlyst i år også.

Styremøter i alt er 3 vanlige og noe på «Kreativ kveld», i tillegg til årsmøtet i oktober 2020.

Det er innrapportert til NBK årsrapport, aksjon «Bruk hele dyret» deltok vi på i oktober 20, søkt om MVA-ordningen, og vært aktive på Facebook både på egen gruppe og NBK sentralt. Kontakt med OBK med regionalkontakten, men ingen fikk deltatt på Regionmøtet høst 21. Men svart opp henvendelser, og videresendt ulike hilsener fra både OBK og NBK til medlemmene.

Det er søkt om støtte fra NLK og Statsskog. Økonomien er god, takket være prosjektmidler.

Facebook, sms og epost er brukt for info og pr. for laget. Laget har egen side i Utsiktsposten- grendeavis for Dæhli og Thomle med fire utgivelser i året, som også blir til egen medlemsinfo.

Det er 24 medlemmer, en ny i juni, to ble innmeldt etter 01.10 i år. Samarbeid med NBK om innmelding og oppfølging av kontingentbetaling. Sentral innkreving fortsetter.

Alle takkes for sin innsats i et litt annerledes år!

              Årsplan med utfyllende aktivitet for Nordre Land Bygdekvinnelag

oktober 2020 til oktober 2021                                             

Måned

Aktivitet

Oktober 2020

Aksjon Bruk hele dyret :

12.10.2020 Torpa Barne og Ungdomsskole kl.09.-13.00.

Laget meldte på for utdeling av lammeburgere i aksjonen,og sammen med Torpa BK ved leder Monika Korslund,ble det delt ut smaksprøver av disse,samt fenalår,sognsmorr-og fårepølse med flatbrød.Vi var innom småskoletrinnet og ungdomsskoletrinn i de midlertidige lokalene som var, men mange trivelige elever som var fornøyd med smak av lam , fargeleggingssauer,temahefte om «Bruk hele dyret», sang og samtale.Leder hadde handlet inn, og burgerne ble varmet opp på V.Torpa.Alt med gode C19 tiltak utført.

Aksjon Bruk hele dyret:

14.10.2020

Dokka Barneskole og Ungdomsskole kl.10.45-12.30.

Her ble et trinn på DBS besøkt med nesten samme opplegg som i Torpa, med Marit, Kirsti T som varmet burgere, og leder med.Ikke så mange som sa de likte smakene vi delte ut,men alle snakket, sang og fikk hefte/lammetegninger.

Leder delte ut resten av heftene og et gavekort til DUS for bruk senere, da det ikke var igjen burgere/smaksprøver og det var travelt med undervisning/opplegg.Dette er ikke brukt enda.

C-19 tiltak utøvd, og aksjonen var vellykket med mange involvert på begge skolene.

Torsdag 22.10.2020

ÅRSMØTE klokken 18.30.

Ankaltrud Søndre.

Årsmøte med årsmøtesaker. God bevertning og samtale.11 frammøtte: Hild, Stine,Marianne, Inger M, Margit, Kirsti T, Ragnhild, Laila,Marit, Inger L.Ø og leder,det var gledelig. Gave til hjelpefondet. Nordsinni krets/ styret ansvar med nydelig fårikål og kringle.Trivelig å kunne samles hos Ragnhild i disse tider, god prat og mange innspill til årsplan. Referat ordnet.Gode C-19 tiltak.

November 2020

Juletradisjonsmøte

Avlyst pga smittetiltak.

Landmo

Ordnet julekalendepakker til en avdeling med heklede stjerner fra Hild og Marit som pakket sammen med Marianne.

Desember 2020

Julemarked, Dokka

Avlyst pga smittetiltak.

Fredag  20.12. 2020

Siste fredag før julaften

Kjøpt blomstergruppe til Landmo v/kasserer.

Januar 2021

GRENDEKVINNEMØTE  Østsinni og  Nordsinni:

Avlyst pga smittetiltak.                                                                                                     

Søke Landsbydugnad

Utgikk jfr C 19 også i år.                                                          

Søke gave fra Etnedal Sp.

Pga sen utbetaling, ingen søknad i år.

Lørdag 30-01.2021

Besøk MAKS-kafe’

Leder besøkte MAKS kafe’,medlemmer oppfordret til å ta et besøk og prosjektet støtter servering.

Februar 2021

Medlemsmøte

25.02.21 kl.18.00 S.Ankaltrud

Møtet etter C-19:Hild, Marit, Kirsti ,Laila, Mari Anne W , vertinne Ragnhild og  Anne T .( 7 )og Ragnhild tok vel imot oss med et lysende hus og tun:

*Godt med kjøttkaker og lefse, kaffe/te og kake. Grønnsaker fra matpakkedagen.

*Vi så hopprenn med Maren Lundby som fikk gull i VM, god info  om hudpleie ved Mari Anne W (Mary Kay) og mange bestilte varer, Hild fikk tulipan-bukett for stort arbeid i valgkomiteen for OBK, Mari Anne W og Ragnhild fikk også bukett for  info og vertinnejobb.

*Håndarbeid var med, vi snakket i stedet og masse, lagssaker, og hadde det kjekt i lag! Leder litt om lagsarbeid og «Bunadprosjekt», og dagens nyhet: Vi er på FB, ordnet i dag ved ansatt NBK og leder. La ut fra møtet med bilder og tekst.

Matpakkedag

Torsdag 25.02.21 kl.10.30

Smøring av mat dagen før (24.02.21 )

Dokka Barneskole

*A. Andersstuen meldte 15.02: Tradisjonell matpakkedag med tilpasninger C-19: Bruke munnbind .hansker og klyper. All brødmat pakket inn i matpakker, ingen fat. Grønt delt ut med klype,motstand mot nytt pålegg (fårepølse) fra BL, okserull for kjent reaksjon, ulike tilpasninger.*Smøre kvelden 24.02.21: Laila,Marit SL(handlet),Hild, Kirsti T og Magnhild R.

*Utdeling, leder med, brukte hanske, utdelt info til hver klasse, kopiert opp litt fra NBK, medlemsblad og sau til farging.

*10 liter melk for mye, dette fordi skolemelk var delt ut, samt vinterferie etterpå, så det til overs ble delt ut til Harald, Hans I,  Jan M R, og Thor Vegard W (NL BL), Magnhild R fra 4 H og til leder (grønnsaker til medlemsmøtet vårt samme kveld).

Mars 2021

Digitalt treff «Kaffemøte»

04.03.2021 kl.20.00

Stine og leder fikk til en prat etter litt vansker. Invitasjon sendt medlemmene.Prøves igjen senere.

Digitalt treff «Kaffemøte»

29.03.2021 kl.20.00

Stine, Allic og leder med, og lettere å komme inn denne gangen. Lett prat og en grei måte å snakkes på, så kan brukes videre.

Dugurdskaffe /påskehilsen Landmo

Dugurdskaffe utgår, men påskehilsen ved kr.800 til innkjøp av egg og innhold på alle avdelinger Landmo/Korsvold.

Mai 2021

Mandag 10.05.2021

#Bondeopprøret støttes

Leder ordnet plakat om NBK,norsk matvareproduksjonen og støtte til økt inntjening i landbruket.Plakaten ble overrakt på FK Dokka og fulgte med på vegen inn til oslo, og overrakt Statsminister Solberg. Flere medlemmer møtte fram på Dokka sentrum for å se opptoget.

Mandag 17.mai.2021

Gave Dokka Musikkorps

Dokka Musikkorps fikk tilsagn om gave i anledning 100 års jubileet fra leder som hadde bekransningen ved Nordsinni kirke.Kr 1000,00  gitt noe senere.

Juni 2021

Sommertur Skolmen Bru Mandag 14.06.2021 kl.18.00

Oppmøte i Brudalen, gikk sammen ned og to guider Laila Ødegårdsstuen og Rune Skredderstuen med for omfattende informasjon om et flott tiltak og samarbeid Skolmen krets og Dokka Juvet Natur og Kulturområde. Utlodning til gave for begge sakene, med kr.700 til hver. Land BU ga kr,700 og deltok med to fra laget. Fra laget May L Kirsti J og Marit. Ragnhild, Allic og Anne T hadde også med ektefeller.Trivelig og interessant kveld.

 Torsdag 17.06.2021 kl.18.00

Digitalt møte «Kaffe og inkludering»

Leder deltok på siste del av møtet jfr andre møter digitalt samme kveld.Men fikk god info og sagt noe om lagets opplegg med MAKS.

Juli 2021

Museet innbød til dugnad i husene. Oppfordret medlemmer til selv å ta kontakt.

August 2021

Lørdag 07.08.2021

Overraskelse bryllup

Laget overrasket brudeparet Marianne og Morten i Vølstad med bjeller og «champagne» samt gave. Marit, Hild, Åse, Laila, Marianne G, Inger L.Ø og Anne T med. Kaffe og omvisning i Vølstad kirke etterpå med Roger Jørandli.

«Kreativ kveld»  /åpent møte på Thomlevold 19.08.2021 kl.18.00.

Flott «Kreativ kveld» der Stine lærte oss å støpe ulike gjenstander i betong /mørtel.Mange flotte blad,vaser og til og med et støvlepar ble laget. Kirsti T serverte marengs, bær og pai, som smakte etter intenst arbeid med blanding og forming.8 damer med, Anne H, Stine, Kirsti T, Hild, Marit, May L, Kirsti J og Anne T, og to andre utenom meldte avbud. Loddsalg med masse gevinster medbrakte og fra laget, og info om Bygdekvinnelaget.Stine og Kirsti fikk gave for sin innsats. Litt samtale om kommende arrangementer og hva Bygdekvinnelaget er.Samtale også om «Uønskede arter» i naturen og hva vi kan gjøre.(info sendt ut om saken i etterkant av møtet) Gode smittetiltak utøvd og liste laget for frammøte. Fb brukt og invitasjon i tillegg til mange sms.

September 2021

Lørdag 04.09.2021

Åpning av Skolmen Bru

Utstilling Lokstallen-Midtpunktfestivalen

Laget serverte marsipankake i Skolmdalen huset til ca 170 stk, der Inger L.T, Kirsti J,Laila og Anne T deltok samt leders tantebarn Maren og Marthe K.Litt ekstra å ordne til der, men fin presentasjon av laget ved oss, skilt og forklær.

Utstilling på Lokstallen Dokka med plakater og saker som viser hva laget arbeider med og for. Samarbeid med Torpa BK på stand under Midtpunktfestivalen.

Bærturer  Østsinni 

Tur 1. Onsdag 15.09.2021 kl.17.30

Tur 2.Torsdag 16.09.2021 kl.16.00

Begge turer til mørket kom!

Tur 1.Ragnhild og leder med samt to fra MAKS på Østsinni ved Enger,masse tyttebær,fin sol og kaffe/ mat og god prat!Samkjøring fra Esso!

Tur 2:Inviterte med oss folk jfr FB og ellers, samkjøring opp i åsen og ulik servering fra deltakere og innkjøpt på prosjektet. Marit, Laila, Hild, Kirsti T,Ragnhild, Åse G,Marianne B, leder og 3 fra MAKS deltok. Kaffe og te i varmhytte smakte etter intens plukking av flotte bær. Oppmøte Østsinni kirke og samkjøring.En trivelig kveld.

Elvelangs Folkestien

Avlyst pga smittetiltak.

Søke om kulturmidler NLK

Søkt midler til drift ved leder/kasserer.

Oktober 2021

Verdens Matvaredag

16.10.2021

NBK sentralt innlegg i media.Vi bruker evtl. innlegg på FB.

Onsdag 27.10.2021 kl.18-21

Bakedag MAKS

Vi lager flatbrød og melkekake samt syrisk kjeks. Utstyr tas med jfr utsendt informasjon om begge bakedagene. Servering melkekaker, kaffe og te. Utgifter dekkes av prosjektet. Land BU invitert.

Årsmøte N. Land BK   Torsdag 28. oktober 2021 kl.19.00 Ankaltrud

På Ankaltrud Søndre hos Ragnhild H.Lien kl.19.00.

Årsmøte saker, innsamling til NBKs hjelpefond, planer for 2021/22.

Østsinni ansvar for servering.

November 2021

Søndag 14.11.2021 kl.13-17

Bakedag MAKS

Baking av småkaker fra Norge og andre land. Samarbeid med MAKS, servering av bakst, prat og ta med litt smak hjem. Prosjektet dekker utgifter. Invitasjon sendt jfr opplegg bakedager.

Torsdag  25.11.2021 kl.18.00.

Juletradisjonsmøte hos Åse Gjefle

Vi hekler hjerter og stjerner, serverer kaffe/te,pepperkaker, elgkarbonader og kjøttkaker, lompe og tilbehør. MAKS invitert og Land BU. Styret har ansvar.FB info + epost.

Desember 2021

Lørdag 04.12.2021 kl.10-15

Julemarked, Dokka

Samarbeid Torpa BK lag om utstilling og utgifter. Serverer saftsuppe, medlemmene kan delta med salg mv av produkter. Fellestiltak fra  Landsbylauget.

Fredag 17.12. 2021

Siste fredag før julaften

Kjøpe blomstergruppe til Landmo.

Kasserer kjøper.

SAMARBEID HELE ÅRET:

SAMARBEID MED ANDRE LOKALLAG, OPPLAND BYGDEKVINNELAG / NORGES BYGDEKVINNELAG :

Saker:Gi innspill, svare på henvendelser, søknader og legge inn lagssaker.

Svart på ulike henvendelser fra sentralt NBK, høringer, kontaktperson i styret for OBK og brukt hjemmesiden og FB jfr møter, bilder mv.Heftet Bunad delt ut, valgsendinger og innlegg frontet fra leder OBK for best deknin

September 2021          

Regionmøte

NBK -saker, OBK saker ,samt  innspill lokallag:

Ingen reist, men fortalt om lagets saker og hva vi ønsker av OBK.

Desember 2021

Julemarked på Dokka

 medTorpa BK

Pr.for lagene, salg/ matsmak jfr satsing, samarbeid med Torpa om utgifter og opplegg. Alt ut fra  C19.

Juøemarked 2020 avlyst.

Mars 2021: Søndag 14.03.2021 kl.12-15

Årsmøte på Teams, hos Hild V, med Marianne K og leder. Framlegg om Kontingentsaken ved leder, støtte til den og sendes videre. Hild la fram valget.Greit avviklet digitalt.

OBK:Positivitetspris 2021

OBK: Foreslått medlem Målfrid A.Rønningen til denne prisen ut fra sætring- og tradisjonsmatarbeide hun og familien utøver og har holdt på i mange år.Ble ikke de i år, men vi kan ta det på nytt!

Ny LOGO

Vi har tatt ny logo i bruk ut fra det som NBK har vedtatt for laget og aktiviteter.Disse sees sist i årsmeldingen.

SAMARBEID MED NORDRE LAND KOMMUNE , FAGLAG I KOMMUNEN OG ØVRIGE LAG

 SMILMØTE:

Spesielle Miljøtiltak I Landbruket.Ingen møter i 2021.

ÅRSMØTE  i Nordre Land Bondelag 2021

Informasjon og samarbeid jfr bygdedager , matpakkedag mv. Kasserer møtte.

N.Land Landbruksforum

Sted for aktuelle saker i helekommunen

Med faglag jord/skog,Sau og Geit, Bygdekvinnelagene,Leder i HU Landbruk, Miljø og Teknisk, samt representanter fra kommunen. Ingen møter i 2021 ut fra C 19, men kontakt på epost.

LANDSBYDUGNAD 2021

Ikke avviklet pga C-19.

                               STYREMØTER, GRENDEMØTE OG MEDLEMSMØTER  I LAGET

Alle styremøter er fra kl.19.00

Medlemmer kan delta, si da i fra til oss!

Torsdag 14.02.2021

Styremøte hos Marianne Komperud

Styremøtesaker, årsplan, NBK og lokalt. Jubileer mv. Styret / Marianne

Torsdag 15.04.2021  

Styremøte  hos Laila Merkesdal

Styremøtesaker,årsplan,sommertur  alt ut fra C19: Styret på epost med svar/info og referat.

Onsdag 02.06.2021

hos Kirsti Juve

Ulike lagssaker og aktiviteter, valgkampsaker OBK,

mv.Styret/Kirsti

Torsdag 19.08.2021

Styremøte på Thomlevold på «Kreativ kveld».

Frammøtte fra styret diskuterte videre opplegg utover høsten, samt informasjon om laget til ny medlem.

Torsdag Mandag 11.10.2021

Styremøte på Milano  

Lagssaker og forberedelse årsmøte,MAKS og opplegg videre utover.

November 2021

Styremøte sees an etter årsmøtet.

Lagssaker,årsplan mv.

HELE ÅRET FOR LAGET

UTSIKTSPOSTEN grendeavis for Dæhli og Thomle

Leder skriver innlegg 4 ganger/året i grendeavisa. Dette blir ofte info til medlemmene også.

BABYSOKKER  Gave til Helsestasjonen

Strikke/hekle baby sokker gis til helsesøster.

*BONDEPUB: Invitasjon til bondepub kommer fra faglaga i kommunen. Meldes på sms .Er på ulike steder på Dokka: Alle er velkomne til en kveld med evtl. tema, prat og mat. Se foran.  

*KINOTURER: Medlemmene oppfordres til å gå på kino når det er filmer som passer.Leder sjekker programmet ut fra åpent samfunn. 

                              

*TIPS OG INNSPILL meldes styret/hjemmeside: Ønskes sendt maritskilyk@hotmail.com eller

anne.terningen@online.no, eller send en sms. Hjemmesiden trenger tips, bilder mv, så bruk gjerne denne: Send e-post til kirsti@thomlevold.no

*BILDER FRA LAGSAKTIVITETER:Oppfordrer til å ta bilder og del med oss, bruk hjemmesiden til både lokallaget, fylkeslaget og NBK  sentralt. Vi bruker også FB.       

*LAGETS HISTORIE:Laget ble stiftet 11.juni 1937:  Har noen bilder ,skriv eller annet, ta kontakt! Vi prøver lage en samling fra lagets drift, og Marit rydder i lagspapirer og bilder!

                                                                                                                      

TAKK FOR ET FLOTT OG AKTIVT  ÅR I NORDRE LAND BYGDEKVINNELAG 2020/2021!

De nye logoene til NBK som vi har tatt i bruk fra mai 2021:

         

 Hjertevarme,inkludering og mangfold,kvinnesak,landsdekkende,lokal,natur og tradisjonsmat.