Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Planer for 2017 :)

Årsplan

 

Årsplan for Nordre Land Bygdekvinnelag

okt  2016 til nov 2017

Måned

Hva

Opplegg

Hvem har ansvaret

Oktober 2016

 

 

 

Hele året

Gave til Helsestasjonen

Strikke/hekle baby sokker

Hvert medlem, som leverer til helsesøster.

23.10.2016

Høsttakke fest

Pynte i Hauger kirke

Kirsti Juve

Onsdag 26.10.2016

Styremøte Marit S.Lykseth

Styremøtesaker,NBK og lokalt.Jubileer mv.

Marit S.Lykseth

November 16

 

 

 

Torsdag 17.11.2016

Internasjonal kvinnegruppe:

Matlaging og samvær rundt dette.

Matlaging,samtale  rundt den og spise sammen

Røde Kors v/ Marte Eika påmelding 990 28 150

Marianne Gjefle ansvar fra NBK.

November

23.11.2016

Biskopen møte lag /foreninger i N.Land kommune Stand

Møte i foajeen på kinoen,brosjyrer og bilder på data som vises.

Marit S.Lykseth møter, og Anne I Terningen jfr data/brosjyrer, ser an rollups.

27.11.2016

Bispevisitas Kirkekaffe Bedehuset på Dokka

Pynte bord/rom for kirkekaffen.

Ragnhild H. Lien og Inger L.Østdahl

Desember

 

 

 

Onsdag 21.12.16

Kjøpe blomstergruppe til Landmo. Ca. 200,-

Julehilsen til beboere og ansatte.

Sekretær

Januar 2017

 

 

 

Tirsdag 24.01.17

Grendekvinnemøte  samme kveld Østsinni og

Nordsinni

Årsplan og saker for laget

Sted hos:

Østsinni:Marit S. Lykseth

Nordsinni: I.L.Østdal eller L. Merkesdal

Grendekvinnene

 

 

 

 

Februar

 

 

 

 Onsdag 01.02.17

 

Styremøte hos Laila Merkesdal kl.19.00

Saker for NBK sentralt og lokalt. Jubileer gjennomgås på hvert styremøte

Styret/ Laila 

 

21.02.2017

Matpakkedag Dokka Barneskole smøre maten

 

Vi smører matpakkene på skolekjøkkenet

Styret / grendekvinnene

Nordre Land Bondelag

Bygdeungdomslaget

21.02.2017

Fellesmøte Snertingdal

Vardal NBK inviterer lagene rundt

Ta med gevinst (Anne T),servering(Astrid H)

Marit S.L,Hild Volden m.fl deltar

22.02.2017

Dele ut matpakker. De som skal dele ut, må komme senest 10.00. Det er friminutt fra 11.15

Matpakkedag på Dokka Barneskole for 6. trinn sammen med Bondelaget..

Styret / grendekvinnene

Nordre Land Bondelag

Bygdeungdomslaget

Høst 2017

Kurs i matlaging med Internasjonal kvinne-gruppe,Røde Kors og Nordre L.Bygdekvinnelag

Lage internasjonal mat på Dokka Barne-skole,spise sammen etter matlagingen

Marte Eika påmelding 990 28 150

Marianne Gjefle ansvar fra NBK./ KvinnerUT prosjektet

Høst 2017

Suppekurs???Lage sunn og næringsrik mat

Dokka Barneskole

Nordre Land Bygdekvinnelag og Støtteforeningen  for Kreft

Mars

 

 

 

Uke 10 og 11 etter  avtale

Fra 6.03.2017

Uke 10 og 11

Kreftaksjonen. Vi går med bøsser.

Kreftforeningen, ved Ingrid Kleven spør om vi kan ta noen roder:

19.03.2017

Bygda i bevegelse Vintertur  Gutukollen Østsinniåsen

 Nordre Land Bygdekvinnelag

 

Nordsinni + Anne I.T

22.03.2017

SMIL møte N.L kommune kl.12- ca 15

Kontaktutvalget for landbruket,Smil midler mv.

Laila Merkesdal og Anne I.Terningen deltar.

Onsdag 

22 .03.2017

 

Styremøte hos Hild Volden

 

Saker for NBK sentralt og lokalt, jubileer.

 

Styret og Hild

24.03 og 25.03.2017

OBK på Otta

Årsmøte i OBK

Årsmøte saker og valg

 Marit Skiaker Lykseth og Marianne Komperud

Sist i mars

Søke om kulturmidler

Få inn midler til drift

Kasserer

April

 

 

 

01.04.2017

Dugurdskaffe  på Landmo jfr oppsett:

Klokken 11.00 – 12.30  (De som skal servere må komme senest ½ time før)

Dugurdskaffe: Ta gjerne med gevinster eller lever til din grendekvinne/ Landmo om du ikke selv deltar denne dagen.

Østsinni ansvar , men de andre hjelper til.

 

 

 

 

Onsdag 19.04.17

Onsdag hos Marianne Komperud

Saker for NBK sentralt og lokalt, jubileer.

 

Styret og Marianne

Mai

 

 

 

Juni

 

 

 

Tirsdag 07.06.2017

Barnehage-barnas Museumsdag

Lands Museum:

Servering av frukt /grønt  og natursti. Utdeling av brosjyrer.

Barnehagebarnas Museumsdag,  natursti og rotgrønnsaker/frukt

Nordsinni barnehage / NBK gir noe til bhg om ville vekster mv.

 

Juni før St.Hans:

Sommertur Baggeruds-sætera

Tradisjonell sommertur , med servering og opplegg.

Kurs /info om fermetering

av mat .FEIRE 80 år!

Sommertur, mulighet til omvisning.kurs/info om mat/oppbevaring Servering jfr 80 års markering av laget.

Nordsinni ansvar, de andre deltar.

Juli

 

 

 

06.07.2017

Dagsopplegg med vising av strikking/ hekling, kopplam og servering

Museumsdag,  aktiviteter og pr.for laget.

Østsinni ansvar, de andre deltar.

Gjøres hvis nok folk

August

 

 

 

DATO kommer

Landsbydugnad

Lørdag kl 7.30 – kl. 9.30 (søppelplukking)

Kl.10.30 – kl.13.30 (stand i Storgata)

 Minimum 4 stk på plukking av søppel.

To på stand  i Storgata, pr .for laget og lett servering.

Sammen Nordsinni og Østsinni

Anne I. T med,

 

Styremøte 31.08.17

Inger Lise Østdahl kl.19.00.

Saker NBK sentralt og lokalt, jubileer . Leder i valgkomiteen deltar på møtet.Bygdedager.

Styret og Inger Lise

September

 

 

 

 16.og 17.09.

Bygdedager Dokka Stasjon og området der

Stand, matlaging og servering.Natursti?
FEIRE 80 år!

Nordre Land bygdekvinnelag

Oktober

 

 

 

TORSDAG  19.10.2017

ÅRSMØTE 19. oktober 2017 klokken 19.00

Årsmøte med årsmøte-saker. God bevertning og samtale

Østsinni krets

Torsdag  26.10.2017

Styremøte hos Marit kl.19.00

Saker for NBK sentralt og lokalt

Styret og Marit

November

Se an kurs fra opplegget i februar

 

Samarbeid jfr KvinnerUT sentralt mv.

SMIL møte høst

Kontaktutvalget i landbruket,N.L.kommune

Høstmøte jfr plan

Anne I.Terningen

Desember

 

 

 

Fredag

22.12. 2017

Siste fredag før julaften

Kjøpe blomstergruppe til Landmo. Ca. 200,-

Marit S.K. kjøper.

                              

 

STYREMØTER I LAGET

Datoer

for styremøter og sted:

*Onsdag 01.02.17 hos Laila

 

*Onsdag 22.3.17   hos Hild

 

*Onsdag 19.4.17   hos Marianne K

 

*Onsdag 31.8.17 hos Inger Lise Ø.

Leder i valgkomiteen deltar på dette møtet

*Onsdag 26.10.17 hos Marit S.L

 

 

 

Styremøter.

 

Disse er åpne for alle interesserte, gi beskjed om du kommer,så dekker vi på.

 

Møtene begynner alltid 19.00

StyretBilderesultat for kaffe

*Tips og innspill meldes styret: maritskilyk@hotmail.com eller anne.terningen@online.no

 

*Ta gjerne bilder og del med oss, bruk hjemmesiden til både lokallaget, fylkeslaget og NBK

sentralt. 

* LAGET ER 80 ÅR I ÅR:Stiftet 11.juni 1937 .Har noen bilder ,skriv eller annet interessant,ta kontakt!

HA ET FLOTT NBK ÅR I NORDRE LAND!