Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Bondens Beredskap etablert i Nordre Land

Når det baller seg til for mye, så søk hjelp!

BONDENS NETTVERK

Bakgrunn • Bønder vil som andre mennesker kunne få sin andel av personlige utfordringer og livskriser. Noen eksempler på utfordringer som kan være krevende å håndtere midt oppi et krevende driftsopplegg for garden kan være helseproblemer, rusproblemer, økonomiske problemer, samlivsbrudd, dødsfall i nær familie etc.

• Aktørene i nettverket sin oppgave er å «fange opp» at bonden blir utsatt for en krise, og hjelpe bonden til å få kontakt med det aktuelle hjelpeapparatet. Målet med «Bondens nettverk»:

• Formidle informasjon om de hjelpetiltakene som finnes både helse- og driftsmessig. • Ufarliggjøre det å ta kontakt med det tilgjengelige hjelpeapparatet, både helse- og driftsmessig.

• Etablere rutiner for bedre oppfølging av gårdbrukere i faresonen både helse- og driftsmessig. • Landbruksforvaltningen i kommunen har ansvaret for å koordinere nettverket i Nordre Land.

• Tanken er at bonden eller noen i bondens nærhet skal kontakte den i nettverket de kjenner eller har tillit til. Det er utarbeidet et fullmaktsskjema der bonden kan gi vedkommende fullmakt til å ta kontakt med andre i nettverket ved behov. Den enkelte aktør skal kunne hjelpe, eller kunne henvise til den eller de aktuelle innen nettverket. Landbruksvikar

• Landbruksforvaltningen har ansvaret for å henvise landbruksvikarene i Nordre Land.

• Ved behov for avløser ved sykdom/ulykke kontaktes Olaf Sæthre på tlf. 994 52009.

• Landbruksvikarene skal være en beredskap for alle gardbrukere. Godt bondevett

• Nettsiden http://www.godtbondevett.no/ er en felles satsning på psykisk helse fra Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Landbrukets HMStjeneste. Gjennom nettstedet vil aktørene øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i bondens hverdag. Beredskap-/varslingsplan

• Dersom det skjer en ulykke på gården eller bonden blir utsatt for akutt sykdom eller dødsfall, er det viktig å ha en plan for hvem som skal varsles og hvem som kan kontaktes. Under er det laget et forslag til en slik plan. Den bør alle bønder fylle ut og ha tilgjengelig dersom noe uforutsett skulle skje. • Oppgi kontaktpersoner du stoler på, og som kan hjelpe til med å løse arbeidsoppgavene i en krisesituasjon.

PSYKISK HELSE – Mary Gjefle tlf. 951 93152

PSYKISK HELSE - Turid Løvmoen tlf. 971 25909

VETERINÆR – Øyvind Ulsaker tlf. 992 59580

SKOGBRUK – Geir Sandberg tlf. 472 84239

FAGLAGENE – Anne Lill Øiom tlf. 905 71891

LANDBRUKSKONTORET – Werner Sveum tlf. 977 91224

REGNSKAP / ØKONOMI – Ole Goplen tlf. 469 34378

AVLØSERLAGET – Odd Øistad tlf. 992 60409

NAV – Grethe Bjørke tlf. 97 43 29 31 For øyeblikkelig hjelp:

BRANN 110 - POLITI 112 – AMBULANSE 113 – LEGEVAKT 116117