Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Brev fra fylkeslag

Maibrev fra årsmøtet i fylkeslaget :)

LOKALLAGSBREV – våren 2016
Hei alle bygdekvinner og takk for sist til dere som var på årsmøte.
Det var 65 aktive damer samlet på Gjøvik der vi hadde gode foredrag av Anna Villa om Bygda i Bevegelse, Morten Midtby fra Krafttak mot kreft, og vår leder Marna Ramsøy som bl.a. informerte fra NBK .
Under festmiddagen fikk Borgny Skansen Sletten fra Ruste Bygdekvinnelag Positivprisen.
Vardal Bygdekvinnelag ble Årets lokallag, og Solveig Sangnæs fra Brandbu Bygdekvinnelag fikk hustavle og nål for sin innsats for Bygdekvinnelaget gjennom mange år.
Lørdag var det et godt årsmøte med mange engasjerte damer på talestolen.
På årsmøtet ble kontingenten til fylke vedtatt å øke med kr 40,-.

Etter valget på årsmøtet så består styret av:
Magnhild Grimsrud, leder
Lisbet Rustad, nestleder
Kari Fægri Andersen
Laila Brøste
Bitten Nesbakken
Aina Merethe Karijord
Frøydis Barstad, 1. Vara
Jane Dahl Sogn, OB
Kjersti Johnsgård, OBU
Årets Fylkesledersamling i Oslo samlet alle fylkesledere til to dagers møte sammen med sentralstyret og administrasjon. Dette er innholdsrike dager der vi blir godt kjent med hverandre, utveksler erfaringer og får faglig og sosialt påfyll.
Noen av temaene var:
- Fylkesleders rolle og ansvar
- Hvordan gjennomfører vi en generaldebatt
- Bygdekvinnelagets rolle i bygda anno 2020
- Skolemat
- Verving.
Bygda i Bevegelse er godt i gang, og i Oppland er det 14 lokallag som er med. Vi er nest best i landet. Dere skal være stolte av den innsatsen dere gjør.
Nye nettsider til NBK er snart oppe og går. I løpet av mai skal de være klare.
Dette ser vi fram til da det har vært vanskelig å få ut den informasjon som vi ønsker å sende ut til våre medlemmer. Jeg oppfordrer dere til å komme med stoff om møter og arrangementer som kan legge ut på våre nettsider og facebook.
Årsmøte i NBK er i Lyngdal 3. – 4. juni. Vi er tre fra styret som skal delta. Det er Kari Fægri Andersen, Bitten Nesbakken og Magnhild Grimsrud.
Vest Agder Bygdekvinnelag har lagt godt til rette for trivelige dager med godt program og lokale kulturarrangementer.
Verv ei bygdekvinne.
NBK ønsker økt fokus på verving og at det må prege alle ledd i vår organisasjon. Alle kan være med på denne dugnaden. Gode tips til verving er kommunikasjon gjennom sosiale medier og bruk av medlemsbladet Bygdekvinner.
Valgkomiteen i NBK har innstilt Ellen Krageberg fra Biri som ny leder i Norges Bygdekvinnelag.
Ellen har vært nestleder i to år og har bred organisasjonserfaring.
Med dette vil jeg ønske dere en fin og vakker vår. Lykke til med de aktivitetene dere skal ha framover.
” Kom mai du skjønne milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn”
Øyer, 27. april 2016
Hilsen
Magnhild