Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Referat fra styremøte hos Åse

 

                                 

Referat fra styremøte i Nordre Land Bygdekvinnelag             

Tirsdag 07.11.2023   kl.19.00 -22.45 hos Åse Gjefle.

 

Til stede: Hild Volden, Laila Merkesdal, Evelyn Sagvold, Åse Gjefle, Marit Skiaker Lykseth, Anne S.Haug og Anne I.Terningen.

Informert om styremøte: IT-ansvarlig Kirsti Thomlevold.En del av styremøtet inngår i kursopplegg ut fra innmeldt organisasjonskurs.

Tok en bli-kjentrunde før sakene ble omtalt og avsluttet med servering.

 

SAK

SAKSTITTEL

SAKSBEHANDLING

01/23-24

Godkjent referat fra møte hos Marit S.L 19.09.23

Gjennomgang referat, underskrevet og arkivert. Marit ordnet utskrift av møte.

Sendes medlemmer.

02/23-24

Innkommen post

 

 

 

 

Utsendt post

Post inn og ut gjennomgått:

*Informasjon fra NBK Høstsending samt på årsmøtet

*NBK organisasjonshøring besvart og brukt mye tid på i møtet. En del av dette inngår i organisasjonskurs.

*Oversikt Bygdeløftet og invitasjon til høstfest/ julebord.

*Årsmøtepapirer inkl regnskap og NBK organisasjonshøring.

03/23-24

Medlemmer pr.01.10.23.

 

Medlemspleie-hvorfor være medlem?

 

 

Medlemsverving 23/24

 

 

 

 

 

Jubileer 2023

 

Kontakt medlemmer

*33 medlemmer. En utmeldt 19.09.23 da ikke møtt i tid som medlem.Sjekket til årsmøtet, en betalt på Vipps/ordnet med NBK.

Fortsette å synliggjøre fordeler ved å bruke infokortene, FB, og tilbud om aktiviteter/kurs/rabatter og godt kvinnesamvær. Vester til nye medlemmer. Gave ved jubileer/oversikt bursdager gjennomgår for dette arbeidsåret.

*Inviterer nye med på arrangementer, bruker FB og bilder fra oppgaver/arbeid vi gjør, vise tema/gir tilbud om, støtter og utfører dugnad! Verveuker i januar-hva gjør vi ekstra da?

*Leder sjekker opplysninger /epostadresser for medlemmene.

*Medlemslista er oppdatert/ oversikt jubileer omtalt på møtet.

Gave ca kr.150,00.

*Informasjon, sms og ringe ved behov for info og annet i laget.

04/23-24

Økonomi -god økonomi

Regnskapsbok føres-videreføre perm med bilag i

Overlevert/ gjennomgått bilag

 

 

 

Økonomi på hvert styremøte.

Kurs ordnes

*Ny søknad om «Mat i Parken Ungdomsklubb innen 15.09.23.Fått kr.20000.00

*Mange bilag ordnet i 22/23, gjelder kursinntekter, kulturmidler, søknader innvilget og arbeid videre med prosjekter.Overlevert bilag på møtet.

*Leder fått perm for sjekk bilag mv før årsmøtet/ordnet revidert og begynner på nytt år.

Regnskapsbok føres for 22/23 ut fra årsmøtesak.

*Leder setter opp bruk av ulike prosjektmidler ut fra aktivitet videre i de enkelte prosjekt/kursinnmelding/Bygdeløftet og samarbeidsmøte med Torpa BK has for noe deling av prosjektmidler.

Økonomi omtales på hvert styremøte.

Leder ordner kursene som er innmeldt innen frist.

*Søkt om formidling av bærekraftig matkunnskap i Parken Ungdomsklubb, klubbleder positiv og Torpa BK med.

Samarbeidsmøte tirsdag 14.11.23 for oppstart.

 

5/23-24

Årsplan fra 01.10.2023

Opptur 10.10.2023

Lavvotunet

Valgkomitearbeid 05.10.23 MAKS-kafe’

Årsmøtet 26.10.2023

Maks-Kafe’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygdeløftet 27.10 til 10. 11.23 oppsett laget for alle arrangement:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionmøte 28.10.23 i OBK

 

 

 

Juletradisjonsmøte 16.11.23./23.11.23?

 

 

 

 

 

 

 

Julemarked 02.12.2023

Hyggetreff Landmo 05.12.2023

 

Oppfordre til julegaver til MAKS/Røde Kors

 

Advent

 

Juleblomst Landmo

 

*Internasjonal Juletrefest 05.01.24

 

*Tur til Snertingdal Ysteri januar 24?

 

 

*Medlemsmøter

 

*Matpakkedag feb 24

*Opplegg Parken fra nov 23 og hele 2024

*Takkebakstkurs feb/mars 24

*Hyggetreff Landmo april med Torpa Helselag

*Strikkekino

*Medlemskveld med kinotur hele året

*MAKS-treff

*Kurs i hardangersøm?

 

*Familiedager Lands Museum

 

*Bondepub over året

*OBK/NBK over året

*Sommer tur 24

* Bærtur 10.09.24

*Sopptur 24.09.24

*Bygdedager september

*Årsmøte 24.10.24

*Landbruksfest fredag 08.11.24 kl.19.00

*Juletradisjonsmøte 21.11.24?

*Hyggetreff Landmo desember

*Julemarked desember

*Julegruppe til Landmo

Gjennomgikk aktivitetene som hadde vært fram til styremøtet og videre ut fra samarbeidsmøte med Torpa BK jfr prosjektene

*N. Land Landbruksforum med (NLL) : N. Land BK kontaktet Mental Helse / Laila Ødegård for informasjon/deltakelse, der NLL var uteglemt . NBK omtalte Verdensdagen i høstsendinga. Mye mental helse i det BK gjør og N.L.L, noe vi fikk vist på Lavvotunet, der Kirsti Thomlevold, Monika Korslund Sveen og Anne T deltok på stand med roppup, plakat NLL ,pynt og informasjon rullende på pc om samarbeid i NLL og Bondens Nettverk. En del bygdekvinner også innom, og mange andre.Bør  bli med på 10.10 hvert år.Viktig samarbeid /info.

Valgkomitemøte på forhånd med leder/valgkomiteen på MAKS-kafe’ kl.16.00: Valgkomiteen og leder ordnet en del på møtet og resten like etter. Forslaget ordnet ved leder til utsending av årsmøteinnkalling.

*Årsmøte torsdag 26.10.23 kl.18.00:15 medlemmer tilstede på MAKS-kafe’ kl.18.00.innkalling sendt tidlig, og årsmelding med oppsett revidert regnskap sendt til møtet ut fra arbeid/revisjon. Østsinni hadde med kake ved Hild. Mye arbeid med årsmelding og regnskap er gjort. Årsmøtet begynte med leders velkomst, så orientering ved Nebiat om MAKS-kafe, integrering og samarbeid. Saker ut fra årsmøteoppsettet, valg og servering av tapasmat, drikke og god prat.Sang NBK-sangen. Så utdeling av diplomer fra Kvinner-Ut-kurs 2022, utlodning og trekning, der hovedgevinst var besøk på MAKS ellers fra medlemmene, Vedtatt å støtte både NBKs Hjelpefond og Guatemala med kr.1000.00.Samtale etter møtet om samarbeid og samvær i laget.Vel hjem til alle! Referat sendt medlemmene og årsmelding inn til NBK.

*Viser til oppsett for Bygdeløftet:

28.10: Bok og Folk kl.12-15.30 Lands Museum:  Kirsti Juve og leder med. Eventyr, oppgaver om landbruket og serverte byggryns-suppe fra Inger L. Østdahl ,fenalår og flatbrød.

31.10: Matkurs DUS 9 klasse 60 elever: Anne S.Haug og leder med, laget kjøttkaker, sydde lammerull og ga varer til bygg-cookies. Hel dag 8-14.15.Info gitt om landbruket, Bygde- løftet og Kjøtt i skole. Viktig dag, info og erfaring trengs om mat/landbruk.

01.11:Matkurs TBUS 6 klasse 18 elever og smak til hele skolen: Leder alene, opplegg som DBUS, alle på skolen fikk kjøttkakesmak.Viktige dag, mer kunnskap i Torpa om lat/landbruk.

03.11:Utstilling på Landmo og Korsvold: Anne Lill Øiom , Kristin G. Vinjarengen og leder ordnet utstilling på Landmo kl.9-11. så Anne Lill og leder til Korsvold med en mindre utgave. Viser landbruket i fortid og nåtid med twist ,bilder,,bøler gjenstander og tekst fra 28.10.23.FK lånte ut klær/dukke.

04.11:Kinodagen med servering, musikk og informasjon: Med i Bygdeløftet- forslag. Leder sjekker Lands Museum/Gjølberg.Tas videre ,se for Bygdeløftet.

 

*Monika K.Sveen representerte laget.

Vi hadde arrangement på Lands Museum og ingen andre kunne delta. Meldt saker til OBK/TBK.

 

*Juletradisjonsmøte: Tema kranser. Åse spør videre Ann Kristin Nilsen for bruk av blomster mv. Annet på kranser kan også brukes. Bakst med bygg også, da kvelden inngår i prosjektet «Formidling av bærekraftig matkunnskap» Tingbygningen på Lands Museum booket. Invitasjon kommer. Lage tørre vafler/et slag til. Lompe/kjøttkaker, ost/

Syltetøy/kn.brød,saft/gløgg, kaffe/te.Åpen butikk på Museet.

*Julemarkedet sees an, samarbeid med Torpa BK. Salg kranser /pr for laget?

*Hyggetreff som i april, samarbeid med Torpa Helselag, Underholdning og servering av kaker/kaffe.Ser an utlodning.

Info medlemmer: Oppfordre medlemmene til gi selv.

*Bygdekvinnelagskveld med ektefelle/samboer-sees an til advent.

*Julegruppe: Åse ordner juleblomst i passe tid.

*Samarbeid mellom MAKS, Røde Kors og BKene. Som i januar

*Åse sjekker om tur Snertingdal.

*Medlemsmøter med tema, aktuelle for mange:Matvarer gode sunne, beredskap, gjenbruk og kvinner som satser?

*Matpakkedag som vanlig i februar 24.

*Parken tirsdager 16-20 med mat til kl.21.Torpa BK med.Oppfordre flere til å bli med.28.11 og 05.12.23 de første.

*Takkebakstkurs med oss eller H.Moasveen?

*Hyggetreff Landmo, tema bilder, ser an møte i Torpa jan/feb forberede

*Strikkekino når god film

*Medlemskveld med mat og kino?

*MAKS-treff spontant , be med på kafetreff/eller Kvinnetreff torsdager på kveldstid.Ser an kurs MAKS/formidle i laget.

*Anne B.Otrbska kontaktes, sees an.

*Familiedager: Opplegg som i sommer på Lands Museum,enkelt.

 

*Bondepub -sms fås fra Bondelaget mv. Leder sender til medlemmene. Tema på Bondepub Framtidsfullmakt, og leder kontakter BL/BSL.

*NBK/OBK: Med på det som passer av møter, kurs fra sentralt hold og region.Årsmøte OB; Anne i valgkomiteen.

*Sommertur 2024:Tur til kirkene i N. Land tas i 2024, kontakter Roger Jørandli.

 

*Bærtur 10.09.24 til Marit og hytta.

*Sopptur 24.09.24 ser an sted, skogen ved Thomlevold?

*Bygdedager 21 og 22.09.24

*Årsmøte  24.10.24 kl.18.00.Nordsinni ansvar.

*Landbruksfest 08.11.24 kl.19.00 Fredheim, Aust-Torpa.

*Juletradisjonsmøte 21.11.24 Ankaltrud?

*Hyggetreff desember 24

*Julemarked desember 24

*Julegruppe Landmo 24

 

Diskusjon om opplegg og samarbeid videre ut fra oppsatt plan.

06/23-24

Studiearbeid ut fra innmeldt kurs NBK

- styret på styremøtene

-samarbeid MAKS

*Info:Leder informerte om studiearbeidet på siste styremøte, og vi fortsetter å ha med vara med på styremøtene for skolering og bli kjent. Inngår i studiearbeidet det også, og vara er glad for å bli kjent med oss/organisasjonen.

*Studietid i kveld: Høstsendingen og hva den inneholder for bruk i laget, Bygdeløftet og Organisasjonshøring NBK 2 times studietid.Svar høring sendt direkte fra møtet.

*MAKS samarbeid-kurs: Se under.

07/23-24

Samarbeid med MAKS-kafe’/Foreningen MAKS

 

-kurs

-aktiviteter sammen

-med på våre opplegg

-laget er medlem i Foreningen MAKS

*Leder følger opp studietiltak MAKS.

*Eget studietiltak utover. Info om dette i sak 12/22-23 og 16/22-23.Dette går utenom prosjekt fra Gjensidigestiftelsen.

*Viktig utover: Vi må blande oss med når vi er sammen, for å få snakket mer norsk og bli kjent. Leder tar opp med MAKS.

*Leder videresender krav om  årskontingenten, som kan tas som utgift i kurs. Kasserer betalt.

*Matsmaksamarbeid inngår, MAKS bedt på turene og årsmøte på MAKS med informasjon og mat derfra, samt bedt på Jule-møtet.

08/23-24

Bidrag til

lagsaktiviteter / bilder og hjemmeside-FB.

 

 

 

Kinoprogram/ Info fra kommunene N./S.Land

Alle medlemmer og styret oppfordres til å bidra med bilder fra aktiviteter, sendes leder som bruker på FB og videresender til Kirsti T som ansvarlig for hjemmeside.

All info/bilder er viktig formidling utad, så alt kan brukes-

Synlighet viktig, og gode saker/bilder. Laget er mye mer enn mat,selv om mat også er viktig.

Leder bedt om bilder på nytt ,nevnt på styremøtet og på sms /FB.Greit å få bidrag fra andre også.

Kino og teater som foregår, legges ut på FB ved leder, og noe sendes på epost.

09/23-24

Nyfødt sokker til Helsestasjonen

 

Ullsokker til nyfødte: Hild gir info om nyfødt tilgang og vi venter litt med levering. Nyttig tiltak og gledelig for familiene som får.

10/23-24

Landbrukssamarbeid /NLL Bygdedager mv

Ser an det som skjer utover.Leder kontakter lagene i N.Land Landbruksforum om tid, se årsoversikt. 21/22.09.24?

11/23-24

Eventuelt.

*Innspill/invitasjoner /planer videre over året- kort og langtidsplanlegging.

*Annet samarbeid/ tiltak?

*Omtalt dette med å være synlig, gode aktiviteter og variasjon. Vi ser an innspill, invitasjoner og annet som dukker opp og gjør det beste ut av det. Leder blitt spurt om dette.

Viktig med svar fra folk når spør, likevel at medlemmene vet det deltar på det de vil. Noen ganger blir det fort å bli med på noe, andre ganger langtidsplanlegging.

*Andre aktiviteter vi kan få til? Sammen med Torpa -BK?

12/23-24

Styremøter utover i arbeidsåret

*Onsdag 17.01.24 kl.19.00 :Hos Laila Merkesdal: Årsplan, saker, økonomi, årsmøte OBK,verving mv.

*Onsdag 14.03.24 kl.19.00:Hos Hild Volden :Oppfølging saker, aktiviteter, økonomi mv.

*Øvrige møter settes opp i januar.

*Styremøtet var første i det nye året og første med nytt styremedlem,og litt samtale for å bli kjent først med litt eplemost til, så saker og tilslutt servering der Åse  hadde nydelige rundstykker og lefser, kakao, kaffe/te og kake.

Godt med mat og prat sammen som gir samhold og gleder.

*Byggrynssaftsuppe fra Lands Museum 28.10.23 gis til medlemmer etter møtet, da leder glemt den på trammen.

 

 Sent referat ut fra mange forhold, aktiviteter for laget og litt sykdom:

Ved Anne T