Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Referat fre styremøte hos Åse 15.11.22

Her er referat, og litt oversikt over 22 og 23!

Referat fra styremøte i Nordre Land Bygdekvinnelag Tirsdag 15.11.2022 kl.19.00 -22.45 hos Åse Gjefle.

Til stede: Hild Volden, Laila Merkesdal, Åse Gjefle, Marianne Fjellheim, Marit S.Lykseth og Anne I.Terningen. Forfall: Anne Skiaker Haug. Informert om styremøte: IT-ansvarlig Kirsti Thomlevold.

En del av styremøtet inngår i kursopplegg ut fra innmeldt organisasjonskurs. SAK SAKSTITTEL SAKSBEHANDLING

01/22-23 Godkjent referat fra siste styremøte Referatet underskrevet og godkjent, Marit arkiverer, blir mange ark. prøve å få de tosidig og sekretær ser an tekstmengde, men årsaktiviteter med for å fylle ut og endres etter utført aktivitet, letter årsmeldingsarbeidet, ellers endringer under de ulike sakene ut fra hvert møte som kommer først.

02/22-23 Godkjent årsmøtereferat 20.10.22 Gave til NBK Hjelpe- fond og Guatemala Referatet utsendt med merknader om navneretting og sette inn to aktiviteter uteglemt november 21 med MAKS, to bakedager. Referatet sendt til medlemmene, og tatt ut til laget. Underskrifter fra årsmøtet ordnes, mangler to. Bestemt å gi kr.1000,00 til hvert område, da glemt på årsmøtet. *STYRET FOR 2022/2023: Leder: Anne I. Terningen (på valg, gjenvalgt for 1 år i 2022) Nestleder: Hild Volden (ikke på valg i 2022, på valg i 2023 ) Sekretær: Anne I. Terningen (ikke på valg, på valg i 2023) Kasserer: Åse Gjefle (valgt i 2022, for to år) Ringt til i møtet Styremedlem: Laila Merkesdal (ikke på valg i 2022, på valg i 2023 ) Styremedlem: Marianne Komperud Fjellheim (ikke på valg i 2022,på valg i 2023 ) Styremedlem: Marit Skiaker Lykseth (valgt i 2022, for to år) Ringt til i møtet Varamedlem: Anne Skiaker Haug (valgt i 2022 for to år) Valgkomite’: Kari Løken Rognerud og Miriam C. Kiel (valgt i 2022 for to år) Neste årsmøtet kan forlenge den enes valgte tid, så det rulleres i valgkomiteen. Grendekvinner: Nordsinni: Laila Merkesdal (valgt 2022, for to år) Østsinni : Åse Gjefle (ikke på valg 2022,på valg i 2023) It-ansvarlig/hjemmeside: Kirsti Thomlevold (valgt i 2022, for to år) Revisor: Ragnhild H. Lien (ikke på valg i 2022, på valg i 2023) *Medlem i Bygdedagerkomiteen: Leder i laget (fortsetter fra 2022). *VALG AV ÅRSMØTEUTSENDINGER jfr NBKs årsmøtesak 2023: 2 stk, leder/nestleder foreslås.

03/22-23 Innkommen post NBKs politiske plattform og Høstsending Inspirasjonshelg Honne *Invitasjon til N. Land Sau og Geit 70 års jubileum: Nestleder invitert, kunne ikke møte så leder representerte laget på festen og hadde laget hilsen til NLSG sammen med Torpa BK. *Gjennomgikk høstsendingen og politiske plattform, som en del av studietiltak vi har dette året, for å bli bedre kjent med NBK, arbeid og inspirasjon som grunnlag for aktiviteter og opplegg for oss. *Hilsen fra leder *Landsmøte 2022 med ny politisk plattform, ny arbeidsplan,Ung 40, Vedtektsendringer 2023 kr.740/kr.340 for medlemmer under 40 år, innkomne saker, årets lokallag. *Vår dag 16.10.2022. *Nettside. *Norsktradisjonsmat.no *Gi støtte til våre venner i Guatemala. *Søk pengestøtte. *Oppslagstavla med datoer for rapportering, verving, merkedager, kurs mv . *Om ulike lagsaktiviteter i landet. *NBK s Politiske plattform. *Leder med på lørdagens program på Honne. Gode foredrag og fint å treffe mange andre bygdekvinner. Leder ordnet trebolle med twist til OBK 85 -år som Torpa BK overrakte under kveldens festmiddag på vegne av oss lagene i N.Land.

04/22-23 Medlemmer Medlemspleie Fått nye medlemmer nå, 28 i alt, tre i oktober. Leder kjøpt inn refleksvester og setter på logomerke, ble positivt tatt imot på årsmøtet, så kjøper inn flere, ordner utdeling på Juletradisjonsmøtet og deretter, så alle får. Fine i lagssammenheng samt ute i trafikken: Bli synlig begge steder! Rabatt på innkjøp.

05/22-23 Omtalt opplegget «Mat av bygg inn i skolen» med Torpa BK som støttes av Sparebankstiftelsen Ut fra omsøkte midler kr.20000 fra Sp. Bankstiftelsen, sammen med Torpa BK, satt opp 3 dager på TBUS nov-des 22.Opplegg med DBUS etter nyttår. Leder ordner oversikt utlegg + oppsett dager, dugnad og kjøring. Marianne KF en dag, Kirsti T to dager og leder med på 3.dager.

06/22-23 Kassererskifte Bilagsordning Leder ordner med Samordnet registermelding i BR.reg, og deretter med Etnedal Sp. bank ut fra kassererskifte. Samarbeid ny kasserer/leder om bilag/betaling til godkjent endring.

07/22-23 Innmeldte kurs Rapportering «Kvinner-Ut -prosjekt» *Leder meldt inn kurs i Studieforbundet Kultur og Tradisjon: Organisasjonskurs, samarbeid rundt Matsmak fra Land og MAKS samarbeid. *Leder sender rapport til NBK om «Kvinner-Ut-prosjekt» frist 01.12.22 .

08/22-23 Juletradisjonsmøte torsdag 24.11.22 Møte hos Marit S.L. kl.18.00,MAKS og medlemmene med egen invitasjon. Marit kjøper inn kjøttkaker/lefse, kake, leder tar med fra Matsmak og noe innkjøp. Aktivitet lage julekorger mv, hekling og se an noe mer. Trekning på fremmøte, utdeling av refleksvester til medlemmene ,se an sang og litt opplesning, prat og samvær det viktigste. Påmelding til leder ut fra mat.

09/22-23 Årsplan fra 01.10- 31.09.2023 Det ble omtalt aktivitetene som hadde vært fram til styremøtet, og hva videre ut fra det som har vært i år/planer for 2023. Se under da denne delen omfatter det laget gjør og som oppdateres underveis for hvert styremøte, så arbeidet med årsmelding ikke blir så stor til årsmøtet.

ÅRSPLAN FOR NORDRE LAND BYGDEKVINNELAG 01.oktober 2022 til 30.september 2023

Måned oktober 2022 Aktivitet Verdens Matvaredag/ Frivilligdagen 2022 Lørdag 15.10.22 Årsmøte i laget 20.10.2022 kl.18.00. «Mataukuke» -stand Lands Museum 22.10.22 kl.10-16 Inspirasjonshelg Honne OBK 85 år 29-30.10.22 *Frivilligdagen vår 15.10.22 med tema "Mat og mattradisjoner " og Verdens Matvaredag 16.10.22 der vi samarbeidet med Torpa BK. Søkte midler, NBK kr. 5000,- innvilget, opplegg fra NBK med eget tema, brukte info derfra i OA. Ingen støtte fra Frivillig Norge. N. Land Landbruksforum med på opplegget, mange stand og gratis inngang. Variasjoner i matsmakene var mange, ca 130 innom i alt. Mye god tilbakemelding, der Lokverkstedet gjorde en trivelig dag med mye forarbeid. FB omtale før under og etter. Laget flere video til NBK, som er brukt og med i oppsummeringen. *Lagene samordner utgifter, ulikt innkjøp gjort. *Laget fikk ett mytt medlem denne dagen! *Kursopplegg om samarbeidet, egen studieplan laget og innsendes januar 2023.Pr.og info oppsummeres for lignende arrangement. Årsmøte torsdag 20.oktober 22 kl.18.00 hos Ragnhild H. Lien, på S. Ankalterud. Påmelding ut fra maten, og 10 medlemmer møtte til en hyggelig kveld med årsmøtesaker, valg, omtale av pr. for laget med omtale av refleksvester. Servering av rømmegraut med tilbehør og kringle fra Matsmak 15.10.22. Basartrekning på 6 bøker, der vi hadde kontakt med Stine på mobil. Avslutning med takk til Kirsti Juve for innsats i styret, noen ord til slutt og takk for en fin kveld med nye inn i styret og gode planer videre! Referat sendt medlemmene fra årsmøte, og NBK ordnes til jan 23. Litt som Vår dag 15.10.22.Laget deltok med stand sammen med Torpa BK, Grønvold Mølle og N. Land Sau og Geit: Info om oss med blad og brosjyrer, salg av «Landsbylefserull» og varm saft. Leder med, en del folk, litt kaldt, men trivelig. Seminar med tema EMV, dyrking av grønnsaker ved flere aktører, gardsturisme samt feiring OBK 85 år og organisasjonsarbeid: Leder deltok lørdag på seminaret, ordnet gave til OBK som Monika K.S fra Torpa BK delte ut under festmidagen på kvelden.Flott opplegg og aktuelle tema.

November 2022 Takkebakstkurs med Hans Moasveen søndag 6.11 og lørdag 19.11.22 Matkurs Torpa BUS mandag 14.11 og torsdag 19.11.22 Juletradisjonsmøte 24.11.2022 kl.18.00. Lefse/lompe /flatbrød 6.11 og småbrød /hardangerlefse 19.11. begge dager på Nordli Forsamlingshus. Påmelding til leder, sendt ut til medlemmene. Registrert som kurs, samarbeid med kursholder /Nordli Vel. 9 deltok på begge kurs, flott å lære og trivelig prat/ samarbeid begge kurs. Laget holdt «dugurdsmat» begge kurs, og MAKS invitert på 19.11.22. Deltakere har fått kursbevis, og laget kursstøtte fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon.Vi samarbeider om flere kurs videre. Kursdager ut fra «Mat av bygg inn i skolen» med lefse -og kjøtt-kakelaging samt byggkjeks og byggcookies. Marianne K.F og leder med første fag med 6.klasse,og Kirsti T og leder med 19.11.22 med 9.klasse.Torpa BK ved leder med begge dager,samt datter siste dag . Flotte dager, laget ordner råvarer, interesserte elever og lærere!Tid kl.08.00-13.30. Juletradisjonsmøte torsdag 24.11.22 kl.18.00 hos Marit S. Lykseth, sendt ut til medlemmene og MAKS med 15 frammøtte til aktivitet med laging av garnnisser, kremmerhus, julekorger og kranser av bjørk samt mat med kjøttkaker, lefse, fårepølse, syltetøy og knekkebrød med te/kaffe/saft og kaker til slutt. God prat, litt sang, lest et dikt om jul, og trekning på frammøte. Glatt føre ga noe vansker med å komme fram, men det ødela ikke for iver og samtale på møtet! Vertinnen fikk heklet stjerne som takk! Møtet inngår i kurssamarbeid med MAKS.

Desember 2022 FB-adventskalender Julemarked 03.12.22 Dokka Juleblomster til Landmo Matkurs TBUS 20.12.22 Gaver til MAKS 21.12.22 Hilsen til Laila 75 år 21.12.22 Hilsen til Marit 70 år 25.12.22 24 dager fra laget. Bilder, litt tekst,pr for laget, NBK og jul v /leder! Laila og Kirsti T sendte inn bilder! Julemarked i desember holdes 03.12.22.Leder med i gata, Torpa BK kunne ikke og ingen andre med. Delte ut refleksvester til tre medlemmer, og samtale med mange folk om oss/NBK. Blomstergave: Åse Gjefle ordnet juleblomster til Landmo i år. Kurs «Mat av bygg inn i skolen» der Kirsti T og leder samt leder Torpa BK og May S med på Juleverksted for 1-4 kl. Kjøttkaker, byggfoccasia, byggkjeks og cookies ble laget.Kl.8-13,flott dag, og takknemlige elever som skulle ha julebord 21.12.22 Gave 8 gitt til MAKSkafe’,familie og enslige ved leder. Laila og Marit fikk gave fra laget og besøk fra leder på sine dager. Januar 2023 Møte N.L.Landbruksforum Leder innkaller til møte digitalt.

Samarbeid 2023. Styremøte 18.01.23 kl.19.00 Styremøte hos Laila Merkesdal: Oppstart kursrekke jfr samarbeid Torpa BK, matkurs Dokka BUS/tur juni, årsplan, innkommen post. Åpnet møte MAKS 19.01.23 Torsdag 19.01.2023 kl.18? Tema samarbeid, hekling, god prat og mat. Utlodning og trekning av fruktkorg mv.

Februar 2023 Styremøte 13.02.23 kl 19.00 Styremøte hos Hild Volden: Saker som januar, årsmøte OBK mv. Smøring av mat DBS Smøring av mat på Barneskolen kl.18.Marit ordner innkjøp? Matpakkedag 23.02.23 Dele ut matpakker, samarbeid NBL, Land BU Mars 2023 Årsmøte OBK April 2023 Styremøte 12.04.23 kl.19.00 Styremøte hos Marianne K.F:Saker som januar,info fra årsmøte. Åpen gard 30.04.23 kl.13-17 Besøk i lamminga hos leder,mat og prat.Ledd i omsøkt kurs.

Mai 2023 Juni 2023 Åpen hage 04.06.23 På Thomlevold med Kirsti T i hagen med /urter/ville vekster. Tur DBUS til Grønvold Mølle Ledd i kurs «Mat av bygg», omvisning/opplegg/mat Torpa BK og vi innber elever til bli kjent dag. Juli 2023 Samarbeid med Lands Museum? Torsdagsåpent museum, vi ser an samarbeid/opplegg

August 2023 Sommertur 20.08.23 Sommertur

September 2023 Styremøte 11.09.23 Styremøte hos Marit S. Lykseth: Årsplan, årsmøte i laget, mv. Valgkomiteen med. Bærtur 1 12.09.23 Østsinni, samkjøring og mat med.Kl.16.30 Esso. Bærtur 2 13.09.23 Østsinniåsen, samkjøring Esso kl.16.00.Hyttekos hos Marit S.L. Sopptur 20.09.23 Elvelangs Folkestien Ut fra invitasjon Frivilligsentralen m.fl. Matsmak fra N. Land? 23.09.23, sees an ut fra samarbeid N. Land Landbruksforum. Lagssaker ut året 2023 Lagsaktiviteter ut kalenderåret

Oktober 2023 Årsmøte 19.10.23 Årsmøte i laget, torsdag kl.18.00?

November 2023 Styremøte 07.11.23 kl.19.00 Styremøte hos Åse Gjefle: Saker etter årsmøte, årsplan mv. Juletradisjonsmøte 16.11.23 Juletradisjonsmøte torsdag 16.11.23?

Desember 2023 Julemarked 02.12.23 Samarbeid med Torpa BK, salg og pr. for lagene Landmo blomstergave Laget kjøper inn blomstergruppe før jul.

SAMARBEID HELE ÅRET: SAMARBEID MED ANDRE LOKALLAG, OPPLAND BYGDEKVINNELAG / NORGES BYGDEKVINNELAG :Gjennomført i løpet av året. Saker:Gi innspill, svare på henvendelser, ulike søknader og legge inn lagssaker. Svart på ulike henvendelser fra sentralt NBK, høringer, kontaktperson i styret for OBK og brukt hjemmesiden og FB jfr møter, bilder mv. Lagssendinger og hilsener sendt, innlegg frontet fra leder OBK for best dekning. Innmeldinger og kontakt ellers. Oktober 2022 Regionmøte med fadder Inspirasjonshelg 29/30.10.22 NBK -saker, OBK saker,samt innspill lokallag: Ingen på regionmøtet, gitt innspill, lagets saker og hva vi ønsker av OBK. Leder deltok på lørdag 29.10.22,dagpakke og gave gitt til OBK. Desember 03.12.2022 Julemarked Dokka med Torpa BK Ingen stand ,men leder gikk i gata for utdeling av refleksvester og prat med folk, utdeling av brosjyrer

SAMARBEID MED NORDRE LAND KOMMUNE , FAGLAG I KOMMUNEN OG ØVRIGE LAG SMILMØTE: Ingen på høst 22.

ÅRSMØTE i Nordre Land Bondelag 2022 Informasjon og samarbeid jfr bygdedager ,matpakkedag mv.Laget ikke fått egen innkalling. Marit S.L kunne ikke møte fra laget. N.Land Landbruksforum Sted for aktuelle saker i hele kommunen Ingen møter siden Matsmak fra N.Land.Planlegger digitalte møter fra januar 23.

STYREMØTER I LAGET Alle styremøter er fra kl.19.00 Medlemmer kan delta, si da i fra til oss! Tirsdag 15.11.2022 hos Åse Gjefle Årsmøtesaker, årsplan mv. Onsdag 31.01.2023 hos Laila Merkesdal Årsplan, post, saker utover året, årsmøte OBK, kurstid mv. Mandag 13.02.2023 hos Hild Volden Årsplan, referat styremøte, årsmøte OBK, kurstid, post mv. Matpakkedag. Onsdag 13.04.2023 hos Marianne K. Fjellheim Årsplan, referat styremøte, NBK, kurstid og lokalt samarbeid mv. Mandag 11.09.2023 hos Marit S.Lykseth Årsplan, post årsmøte/valg og valgkomiteen med på møtet, kurstid mv. Tirsdag 07.11.2023 hos Åse Gjefle Lagssaker, årsplan, aktiviteter etter årsmøtet, Juletradisjonsmøte, kurstid mv

HELE ÅRET FOR LAGET Facebook Leder ordner innlegg fra to-flere ganger/uka, deler fra NBK/andre BK-lag: Medlemmene bes sende bilder av egen aktivitet hjemme, leder/styret fra laget mv. *Fb brukes til omtale av eget lag ukentlig,ved møter og kurs. *Adventskalender desember 2022, bilder og tekst. UTSIKTSPOSTEN grendeavis for Dæhli og Thomle Leder skriver innlegg 4 ganger/året i grendeavisa: Påske, sommer, høst og jul. *Ordnet med tema fra kurs/aktiviteter høst 22. *Ordnet til jul med års-oppsummering, laget 95 år.

MEDLEMSSKRIV fordelt over året Dette blir ofte info til medlemmene også i etterkant og tilpasset. *Høst: Etter innlegg Utsiktsposten, sendt på epost. *Jul: Etter innlegg Utsiktsposten med bilder året 2022

BABYSOKKER Gave til Helsestasjonen Strikke/hekle baby sokker gis til helsesøster.Mange par gitt samt en liten hilsen fra oss med logo på.Levert sokker 13.12.22 med hilsen.

*BONDEPUB: Invitasjon fra faglaga,3. fredag i mnd på sms.Milano Dokka:Velkomne til kveld med evtl. tema, prat og mat. Ingen invitasjon sendt fra 01.10.22, men skal komme til leder, som videresender.

*KINOTURER: Medlemmene oppfordres til å gå på kino når filmer passer. Leder sjekker programmet, kan sende ut eller på FB. 

*LAGETS HISTORIE: Laget stiftet 11.06. 1937: Har noen bilder ,skriv eller annet, ta kontakt! Vi lager samling fra lagets drift, og Marit rydder i lagspapirer og bilder! 2027:Laget er 90 år: God tid til å planlegge! *Lagsstoff levert til leder høst 22. *Vi planlegger 90 års feiring i 2027.Samarbeid med Lands Museum om arkivering av lagets papirer.

MEDLEMSINNSPILL/SAMARBEID: *Tips til lagsaktivitet,kurs og samarbeid sendes: anne.terningen@online.no,/ sms. Ta bilder og del med oss, til bruk på hjemme- siden til eget lag, fylkeslaget og NBK sentralt. Vi bruker FB, bli med så inspirerende/ nyttig. *Leder brukt bilder fra høstaktiviteter, kurs og laget adventskalender. Laila og Kirsti T sendt bilde. Logoene til NBK som brukes i lagssammenheng: Hjertevarme,inkludering og mangfold,kvinnesak,landsdekkende,lokal,natur og tradisjonsmat. Referatet kommer sent pga mange gjøremål etter møtet og framover til jul. Litt av det som er hendt i laget er satt på fram til jul for aktiviteter og samarbeid. Vi fikk nydelig servering hos Åse med varm kakao først, så rause rundstykker og eplekake samt kaffe /te. Takk for trivelige timer med lagssaker og prat! Thomlebygda 28.12.22 ved Anne T leder /referent.