Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Styremøte

Styremøte sommer 2016

SAK

SAKSTITTEL

SAKSBEHANDLING

Sak  26/16

Referat styremøtet hos Marianne K

Deltakerne på møtet skrev under på møtereferatet

Sak 27/16

Sommertur Gaardersætra

Overført bilder til Anne T, som sender til Marit.

20.06.2016 6 stk med. Fin tur.

Sak 28/16

Økonomi

Overført fra driftskonto til høgrentekonto.

Regninger er betalt, sjekker de til Marianne K fra årsmøtet.

Fått kr.8000,00 fra Bygda i bevegelse. Utgifter settes opp.

Landsbydugnad gir oss kr.2500, og rapport med bilder er gitt.Innkjøpt bær og frukt.

Regnskapet ordnes til årsmøtet i oktober , 19.10.2016.

Sak  29/16

Årsmøtet

Ankalterud spørres etter møtet, 19.10.2016 kl.19.00.

Spørre etter omtale av nissekurs/omtale av driften.

Gryterett m rundstykke ,kaffe/kake. Anne T spør.

 

Påmelding til Laila M /Astrid H innen fredag 14.10.2016.

 

Årsmøteinnkalling/papirer sendes ut på epost.

Målfrid Rønningen er leder i valgkomiteen + Kirsti Juve for et år. Oversikt medlemmer ordnes.

Saker til årsmøtet: Endring av kretsene til Østsinni og Nordsinni.

Aktiviteter for året.

Vegen videre om medlemmer, aktiviteter, og evtl. sammenslåing med Torpa?

Innsamling til hjelpefondet.

Sak 30/16

Innkommen post

1.Forespørsel om årsmøtebesøk fra Bygdeungdomslaget/Dugnad. fra omliggende lag jfr landsleir Jørstadmoen. Epost. Anne T svarer.

2.Landmo ved aktivitørene .Dugurdskaffe  25.03.2017 jfr brev fra aktivitørene.

3.Prosjektet verdiskapning i Liv i husa, se e-post. Videresendt til mange jfr møte.

4.Høsttakkefest  16.10.2016 kl.13.00:Bygdekvinnelaget ordner grønnsaksuppe, oppdeling hjemme og ordner til etter messa. Marit S L, Astrid H og Hild V deltar.

Sak 31/16

Bygda i bevegelse høsttur

Torsdag 22.09.2016 kl.17.30 på Thomlevold, med rusletur til elva, urtesuppe og omvisning /omtale av Kirsti's  SommerKafe'.

Påmelding til Anne T, lagt ut på FB, og sendes til medlemmene på epost, og grendekvinnene sender til de uten e-post.

32/16

Bygda i bevegelse

vintertur

Gjenbruksfokus med lokale deltakere, gåtur og servering.

Ta i februar etter grendemøter.

Sees an på Dokka Ungdomsskole, Torhild Barlund er snakket med , samt Åse Rønningen og Anne Lise Kværnsveen.

33/16

Babysokker

Strikking oppfordres det til, og Laila har sendt en pose nå.

 

 

 

Da var det tid for servering, pizza,dessert og kaffe.møte hevet.