Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Styremøte 30.02.16

Styremøte referat

SAK

SAKSTITTEL

SAKSBEHANDLING

Sak 11/16.

Godkjenning av forrige styremøte 03.02.2016

Godkjenning av styremøtereferatet fra 03.02.2016.

Underskrevet av møtets medlemmer.

Sak 12/16.

Årsmøte OBK  11.og 12.03.16 på Gjøvik:

Referat fra Hild og Marianne K

*Informasjon fra årsmøtet på Gjøvik, der Hild og Marianne  hadde et trivelig  opphold: Foran på årsmøtepapirene var det bilde , der Hild Volden  og Marianne Gjefle kan sees fra møtet i 2015.

 

*Besøk fra leder i NBK ,Marna Ramsøy ,om synliggjøring av laget og ta vare på medlemmene, Anne Villa turentusiast, Morten Midtby fra Kreftforeningen, god mat og underholdning  fredag .Lørdag ord for dagen ved prest Dagfinn Follereås om å være fornøyd i hverdagen og om  å ta det som skjer positivt. Ordfører Iddberg orienterte om Gjøvik, samt lagssaker  jfr årsmøtet, leders tale og kontingentpålegg til OBK jfr kostnader ved drift av laget. Regnskapet ettersendes pga. endringer.

 

*Valg  jfr som oppsatt :Se denne i OBK s hjemmeside: To nye styremedlemmer fra Valdres og S.Gudbrandsdal. Ny nestleder Lisbeth Rustad.

Sak

13/16 .

Post fra NBK sentralt

Ingen post unntatt plakater/brosjyrer jfr "Bygda i bevegelse".

Se ellers sak 20/16 jfr brev til forrige leder.

Sak 14/16.

Dugurdskaffe 12.03.2016 på Landmo

*Laila Merkesdal, Astrid Hartveit, Inger Lise Tingelstad og Marit S.Lykseth deltok fra laget.

*Kaker ved Laila M, Tobba Woxen, Inger L.Østdal og Anne T (2)

50 deltakere fra pasientene.

*Fredheim Sanglag kom med 11 stk, god  underholdning med fresk sang.

 *Åresalg og utlodning, ca kr.1100,00 kom inn. Inntektene går til enten underholdning eller til Landmo.

Aktivitørene har opplegget med "dugurdskaffe" og andre aktiviteter med varierte aktører fra lag og foreninger.

*Marit og styret ser på neste års dato for dugurdskaffen, med dato som ikke kolliderer med så mye annet.

*Bilder tas neste evtl. år!

Sak 15/16.

Søknad kultur-midler NLK

Anne T ordner søknaden jfr krav til vedlegg. Frist 1.april.

Marit  har ordnet kopi  årsberetning med underskrifter.

Oppdaterte medlemsliste sept.2015 med 27 medlemmer.

(Medlemsliste for 2016 tas ut etter oppdatering av opplysninger om medlemmer og informasjon jfr epost mv.Denne tas med på neste møte).

Sak

16 /16.

Utlegg for laget

*Årsmøtedeltakelse Hild  jfr bilag.

*Blomster til Margit Rognerud 70 år, ved Marit jfr bilag.

*Bilag utlegg årsmøtedeltakelse og kjøring ved Marianne K sendes Anne T

Sak 17/16.

SMILMØTE

NLK 31.03.16 kl.12.30 -14.30.

Marit sendte sms 19.03.16, men ikke mottatt til Marianne K.

Anne T ser an om hun kan møte.

Saker jfr.innkalling fra N.Land kommune

Sak 18/16.

Styremøte i april flyttes til ONSDAG 18.05.16 kl.19.00

Pga. to møter tett på flyttes aprilmøtet til mai  onsdag 18.05.16.kl.19.00 hos Marianne Komperud.

Kirsti T ordner dette som info på hjemmesiden jfr medlemmer som ønsker å delta på styremøtet.

Sak 19/16.

Bygda i bevegelse 17.04.16.

*FB opplegg ordnes ved AnneT.Notis kommet i Kulturkalenderen for april.
*Info om opplegget for orientering om Dæhli bygda /Nordsinni .

Laila Merkesdal og Anne I.Terningen med fra laget, snakkes om opplegget.

Plakater og ulike brosjyrer sendt fra NBK sentralt.

*Midler innvilget kr.8000,00 som utbetales jfr.gjennomført opplegg .

*Marianne Gjefle har bedt om turbrosjyrer til barnehagen, dette kommer i juni på Barnehagebarnas Museumsdag .

Sak  20/16

Tilbud om musikk ved lagets arrangementer

Dag Nordenson  og Lars Småladen tilbyr musikalske godbiter.

Marit har tilbudet om evtl. kontakt.

Brev kommet til forrige leder Marianne G.

Sak 21/16

Matpakkedagen 07.04.16 Dokka Barneskole kl.10.15

 

Smøring onsdag 06.04.16.

*Marit handler inn gode varer etter oppsett fra forrige år. Bondelaget betaler  maten, og deltar på utdeling.

*48 elever skal få servert brødskiver i matpakker  og litt melk.

 

*Smøring: Marianne Bjerke, Hild Volden, Marianne Komperud, Laila Merkesdal og Kirsti Juve.

*Utdeling : Utdeling kl.10.15 og en time .Marit S.Lykseth og ser an noen flere.

Anne T spør en del medlemmer i Dæhli/Skogvang og Thomle.

 

Referent:

Anne I som takker for et hyggelig møte med god orientering fra årsmøtet, viktige saker på møtet og god prat etterpå om mangt og meget i bygda og landet, samt  utmerket servering med hjemmelaget elg-pizza, nøttekake med bær  og  te/kaffe.