Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Styremøte hos Hild 23.mars 22

                                   

Referat fra styremøte i Nordre Land Bygdekvinnelag             

Onsdag 23.03.2022 hos Hild Volden 

Til stede: Hild Volden, Laila Merkesdal, Marit Skiaker Lykseth,Åse Gjefle og Anne I.Terningen.

Forfall:Marianne Fjellheim , meldt forfall,syk.

Informert om styremøte:Vara Inger L.Østdahl,grendekvinne Nordsinni Kirtsi Juve og IT-ansvarlig Kirsti Thomlevold.

Møtet holdt med kun styret ut fra smittetiltak.

SAK

SAKSTITTEL

SAKSBEHANDLING

22/22

Godkjent referat fra 31.01.22

Referatet underskrevet og godkjent, Marit arkiverer.

23/22

*Invitasjon NLK Innbyggerdialog 21.03.22

 

*Bunadparade i juni Landingslaget USA på besøk

 

*Nominert til Årets lag i NBK sentralt.Utdeling juni 22 under Landsmøtet.

 

*Vårsendingen brukes videre, SE kommentarer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk for pris!

 

 

Videresendt e-post til medlemmene:

 

Undersøkelse om Tradisjonsmatskolen

*Svart «Krafttak mot kreft»: NLBK deltar ikke på innsamling!

 

 

*Invitasjon til dialog om eldreomsorg på Lokstallen 29.03.22 kl.17.30:Inger Lise Tingelstad og Åse Gjefle deltar.

 

 

Oppfordring til å delta i bunad i bunadparade når Landingslaget besøker Land i juni. Se FB/info fra S. Land kommune.

 

*Omtalt post fra NBK: Vårsending -Lokallag:Hva gjør vi i saker?

*Minner om Bygdekvinnelagsuka 20-30.08:HVA HAR VI DA?

*Skolemataksjon sammen med OBK i media. Leserinnlegg, vi ser an til NLK  lokalt.

*Landsmøte i NBK 10-11-06.22 i Bergen: Medlemmene er velkommen til å delta. Utdeling av årets pris,VI ER NOMINERT!

*Kurs til Studieforbundet Kultur og tradisjon: KURS innmeldt om skolering av styret i lagssaker.

*Nettsidekurs avholdt for distriktslag og lokallag: Leder deltatt på TRE KURS.

*Nytt om Inkludering og mangfold. Pilotprosjekt «Sammen for inkludering 2022.2024»,utvikle lokale samarbeidsmodeller mellom frivillig og offentlig sektor:VI SER AN.

*KvinnerUt nå hverdagsinnsats: Arbeidet skal nå gå av seg selv, tips til aktiviteter mv.se EGEN SAK.

*Medlemskontingent: Ordinært medlem kr.715,medlemmer under 30 år kr.360:Leder sjekket betaling, ALLE nå snart ordnet, kontaktet NBK.

*Søke om mva-kompensasjon: Skal skje automatisk når levert årsmelding, og den er levert for 2021.SJEKKES!

*Oppslagstavle: LES den på nett, god info!

 

*Norsk tradisjonsmat.no : Aktiviteter/kurs kan annonseres der, finne oppskrifter og sende inn oppskrifter på skjema eller på epost. Flere oppskrifter ønskes: SEND INN!

 

*Arbeid for å støtte kvinner i Guatemala: HVA GJØR VI VIDERE? Støtte ved Fair Tradekjøp av kaffe bl.a.

 

*NY TELEFONTJENESTE kommer, medlemmer kan samtale med psykolog, ikke helsetelefon, men sortere tanker og gi råd.

*Veileder i valgnemndsarbeid og kursing på Zoom i dette: TAS SENERE!

 

*Leder sender takk til OBK for Årets Pris, sammen med påskehilsen.

 

*Videresendt epost:Sendt ut informasjon om eget lag,OBK og NBK.

 

Leder svart til Telemarksforskning om erfaringer med Tradisjonsmatskolen og vår deltakelse.

24/22

Økonomi  -bilag ut fra aktiviteter og kurs.

 

 

Årets lag OBK kr 1000

 

 

Søke midler videre.

 

 

VIPPS

*Leder leverte  og kommenterte bilag for utlegg/inntekt.

Utlegg gaver, gevinster årsmøte OBK, servering /gaver på 17.03. medlemsmøte i S.Land, 60 (Anne SH) og 50 (Anita L) års gave., samt kursstøtte KvinnerUt og gave MAKS januar 22.

Innbetaling fra OBK kr.1000,00 for årets lag.

Marit tar dette videre i regnskapet.

 

Leder søker der det er støtte å søke på. Oppfordring fra NBK for romslighet til aktiviteter uten for mye «slitasje» på medlemmer og styret. Sparebankstiftelsen søkes innen 01.04.22: Mat med bygg i skolen sammen med Torpa BK.

Leder sender forespørsel om deltakelse i Landsbydugnad med søppelplukking og stand etterpå.

Vi har fått VIPPS NR:738534, plakater laget og info gis videre!

25/22

Info fra årsmøte i OBK

05.03 og 06.03.22 Hafjell

 

Marianne og Hild representerte laget.

Hild orienterte om årsmøtet,tale ved leder NBK Jorun Henriksen, mange tema som matsvinn vi og butikkene, kjøp 3 betal for 2,matsikkerhet, lagring og beredskapslager,gjenbruk, klimadebatten,minoritetskvinner,samt godtgjørelse møter fysisk/digitalt.Helse inn i formålsparagrafen, kan da søke spillemidler.Flotte NBK forklær mulig å få tak i/premie ved innbetaling medlemskontingent.

Under festmiddagen ble

 

26/22

Orientering om Randsfjordmuseet,

Lands Museum

v/Åse Gjefle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utstilling Lands Museum

Åse Gjefle orienterte om styret, sammensetning, kompetanse ved nyvalg nå, lokalt styre ved Museumslaget og årsmøte nå nylig. Randsfjordmuseene er Hadeland, Gausdal, Kittilbu og Lands Museum, der Gausdal kommune har 3 %, S. og N. Land kommune har over 50 til sammen: Generalforsamling på dagtid 24.04.22 -viktige saker økonomi, søker SMIL-midler, vedlike-hold, hva skjer videre, håpes å være et flott museum videre: Skal det mobiliseres for kurs og arrangement er der? Åpne møter der? 17. mai flott sted gir fellesskap og samhørighet. Hva med bedre tilgang fra Dokka, delta på Landsbymarkeder, turer på Museet og guiding da?

Åse arbeider videre for Lands Museum, NLBK ser an.

Silje Aasli fra Lands Museum inviterer til bygdeforslag om hva som kjennetegner bygdene i N. og S. Land: Leder videresender epost og viser til FB. Saken tatt i N.L. Landbruksforum.

 

Bruk av museet til drama,folkedans, matlaging?Sees an.

27/22

Trafikksikkerhetsplan

N L kommune

Leder orienterte om arbeidet med Trafikksikkerhetsplan.

Laget gir info om tiltak og oppfordring til NBK gitt om trafikksikkerhet.

28/22

Årsmøte i OBK 05.og 06.2022

Hild refererte til saker og innspill under årsmøtet: Leder NBK deltok, Jorun Henriksen hadde en god tale. Mange saker nevnt: Frivillig dag 16.10.22,matsvinn vi kunder og butikkene, kjøp 3 betal for 2, matsikkerhet, lagring og beredskapslager, gjenbruk, klimadebatten, minoritetskvinner og samarbeid, godtgjørelse møter digitalt/fysisk -endring der. Helse inn i formålsparagrafen, kan da søke spillemidler til NBK/regionlag og lokallag.

Valget gikk greit, gjenvalg. Hild er i valgkomiteen, Anne T vara.

Overraskende under festmiddagen: NLBK og Torpa BK ble Årets lag med blomster, kort og kr.1000,- til lagene, trivelig for Marianne, Hild og Monika. Nominert begge lag til Årets lag i NBK, utdeling av pris i juni under Landsmøtet.Ble mange innlegg på FB, bilder og mye flott omtale i etterkant.Hild og Monika kom til leder rett fra årsmøtet:Kort og blomster overrakt.

Les referat fra årsmøtet for mer detaljer.

NBK forklær i svart, tips for innkjøp?

29/22

Prosjekt Tradisjonsmatskolen videre- avslutte /rapportere

Flatbrødbaking tirsdag 23.03.utsatt pgs C-19 og kursholder Marianne, tas i juni, Leder trekker lammerull og leverer søndag 03.04, for bruk på påskelunsjen i 9.kl DUS.

Leder rapporterer nå for opplegget. Forskningssvar er gitt,se postsaker.Ønskelig å fortsette, derfor søkt om midler fra Sparebankstiftelsen.( Mat av bygg i skolen.)

30/22

Prosjekt KvinnerUt-Mestring og Kompetanse

Fått kr.20000 for i 21/22.

Treff

Vegen videre

*Medlemstreff på MAKS i 30.09.21.

*Flatbrød (Marianne K) og melkekake (Laila) kveld 27.10.21.

*Julekaker søndag 14.11.21 (Leder)

*Leder med flere treff på MAKS for planlegging mv.

*Utdeling av Voksenopplæringsprisen for Innlandet 2021, oppfordret medlemmer mv til å se på digitalt, gave fra NLBK da.

*Nasjonal Opplæringspris i Oslo 24.01.22, samling da på MAKS,leder med og gave gitt fra begge lag, kr.500.

*Invitasjoner fra MAKS om vegetarmatkurs/matpynting.

*Treff 01.03.22 da NRK hadde opptak (som ble vist på Kvinnedagen 08.03.

*Invitert til årsmøte i Foreningen MAKS:Lagene blir medlemmer og betaler kr.300 for året.

*Forslag om heklekveld,kanskje på kveld med internasjonal Kvinnegruppe etter Ramadan.

*Invitasjoner sendes utover til begges aktiviteter over året.

*MAKS med på Frivilligdagen 15.09.22.

*Leder rapporterer om prosjektet.

 

31/22

Årsaktiviteter 2021/22

Arbeidsårets opplegg og aktiviteter

 

Stand FK Dokka støtte for jord/skog 05.02.22

 

 

 

Matpakkedag 24.02.22

Smøring 23.02.22.

 

 

 

Fylkesårsmøte OBK 05. og 06.03.2022 Hafjell

 

 

Medlemsmøte hos Anita Lindhjem,Fluberg 17.03.2022 kl.18.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillighjelp Ukraina i NLK

 

 

Tradisjonsmatskole  DUS

 

 

 

Påskegave til Landmo?

 

 

 

 

Lefsekurs medlemmer

 

 

 

Medlemsmøte Våtmarkssenteret Odnes 09.06.22?

 

 

 

Sommertur Etnedal, Bygdebørsen mm.

 

 

Thomlevoldmøte i august? I BK  uka

 

 

Bærturer Østsinni

1.Tirsdag 13.09 .22. kl.17.00 mat i skogen.

2.Onsdag 14.09.22 kl.16. med hyttekos.

 

 

Bygdedager 17.og 18.09.2022 på Stasjonsområdet?

 

Elvelangs Folkestien i fakkellys 22.09.22.

 

 

Verdens Matvaredag/ Frivilligdagen 2022 15.10.

 

 

Årsmøte i laget 20.10.2022 kl.18.00.

Juletradisjonsmøte 24.11.2022 kl.18.00.

Julemarked 03.12.22 Dokka

Juleblomster til Landmo

Verdens Matvaredag ut fra NBK tema i oktober.OBK hadde innlegg OA innlegg/ vi på FB.

*FNs internasjonale Bygdekvinnedag, ingen markering.

*Årsmøte i laget:28.10.21 kl.19.00 hos Ragnhild H. Lien på Søndre Ankaltrud: Østsinni ansvar for servering kringle, og spinatsuppe og godt brød. Årsmøtesaker og valg. Godt besøkt møte, og utlodning til inntekt for hjelpefondet .Årsmøtet varslet i høstmedlemsbrevet, og påminning på sms.sakspapirer sendt ut i  etterkant.Medlemstreff på MAKS-kafe’ 30.09.21 uteglemt i en lang årsberetning, settes inn i etterkant og medlemmene varsels ved møtereferat.

*NBK inspirasjonsseminar 05.-07.11.21.Lillehammer, varslet på ulike møter, ingen deltok fra oss.

 

*Juletradisjonsmøte i november:25.11.2021 kl.19.00 hos Åse Gjefle med pepperkaker/te /kaffe, kjøttkaker, lompe.Vi heklet hjerter, laget kremmerhus, tok opp innspill på politisk plattform, flytting av dato årsmøte NBK, samtale om jule-marked og hva videre etter årsmøtet/årsplan. Informerte at vi og TBK har nominert MAKS-kafe’ til Voksenopplæringsprisen i Innlandet for 2021.Trekning på frammøte med gave til alle, leste dikt om «Julelukter og juleduft» til åpning og «Stunda» til avslutning.

Det var 17 i alt, mange fra MAKS og en hyggelig kveld.

 

*Julemarked 4.desember 21 fra kl. 10-15.Dokka.

Stand og strøm bestilt, samarbeid med Torpa BK, salg div håndarbeid, trollhasselkvister, og eplemos. Delte på utgifter til leie huk og stand. Stine og leder med fra laget.Kaldt men trivelig. Kjøpte egen strømledning til laget.Mye folk.

 

Marit S.L ordnet gruppe til Landmo like før jul.        

Utdeling:Leder TBK og vårt lag invitert på utdeling av VO-prisen på Lillehammer sammen med MAKS. Ikke med pga smitte,Fulgte med på tv, innom med gave da melding om prisen kom. Hyggelig og velfortjent pris kr.10000 og bilde. Nomineres videre til Læringspris nasjonalt 24.01.22.

Samarbeid MAKS ved Læringsprisutdeling 24.01.22, Kirsti T og leder innom på servering og med på skjerm .TBK og vårt lag ga kr.500,00 i gave. Nasjonal pris kr.200000 og bilde/diplom.

Teamskaffeprat søndag 30.01.22 kl.20.00:Stine Hofseth innkalte, leder videresendte og vi prøver snakke litt "i hopes". Stine og leder med.

Dag for jordbruket: Stand på FK Dokka 05.02.22. kl.10-14,med bålkaffe og smultringer. Fremmøte som folk vil, ta en prat, fronte jordbruket og komme med innspill til jordbruks-forhandlingene. samarbeid innen N. Land Landbruksforum,som hadde møte 20.01.22, nytt møte 07.02.22 og vil ha det utover: Vårt lag sentralt der.trivelig dag.

Matpakkedagen 24.02.22:Dokka Barneskole:smøring dagen før og utdeling denne dagen.Samarbeid N.L Bondelag mv. Hild, Marianne og Laila med  samt  Marit SL som får med 4H,Hans I.og handler.Leder med på utdeling,pr for NBK ordnes.

Fylkesårsmøte Oppland Bygdekvinnelag:Hild og Marianne deltok.Laget fikk Årets lokallag pris sammen med Torpa BK. Valg og lagssaker.

Medlemsmøte hos Anita Lindhjem blir 17.03.2021 kl.18.00 i stabburet, med 9 frammøtte, derav en nabo av Anita, leder i TBK og OBK ved leder Borgny Sletten, som ga info om politisk plattform i NBK og arbeid med det i lag, regionlag og OBK. Anita fortalte om prosessen med gardkjøp og istandsetting, brann og tanker videre. En utrolig flott innsats er lagt ned. servering av melkekaker(Laila), Landsbylefserull (Anne T) ,frukt og twist, samt kaffe/te/drikke(Anita).Masse god prat. Pårørenderomteppe ble sett litt på, og ny presentasjon  av babysokkegaver på Helsestasjonen, kort skriv med logo hjerte. Gave gott til Borgny for innlegg, Anita fikk takk for kvelden og 50 års gave på forskudd.

En del sykdom ga forfall, men samkjøring var trivelig og ikke minst en tur på ny plass.Trivelig kveld!

Leder meldt NLK om frivillig hjelp .Møter /info sendes ut for oppsett frivillige til oppgaver skissert på kommende møte.

Tradisjonsmatskole på Dokka Ungdomsskole utsettes til juni for bakst av flatbrød.Lammerull trekt for servering 04.04.22 på skolens påskelunsj.

 

Påskeegg i år også,laget gitt kr.800, og brev med litt info.

Lefsekurs for medlemmer og andre tas til høsten. Dette ut fra smittetiltak og tid kursholder.Thomlevoldmøte? Bjørg Sveen spørres om kurs, har flott bakstehus /kjøkken.

Medlemsmøte Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter i 09.06. Tema uønskede plantearter i Land,  hva gjør vi med dette? Omvisning og servering av kaffe /matkaker. Leder sender invitasjoner. Innspill gitt også til N.Land Kommune ved H.Askvig, HU LMT får invitasjon til møtet.

Sommertur til Etnedal. Leder kontakter Allic L. Nermoen for opplegg.Mange muligheter Flatfjell gard, Bygdebørsen. Lundebrua mv.Samkjøring.

Thomlevoldmøte i august med tema. Sees an ut fra møte og sommertur. Lefsekurs da?Trivelig å lære, få med nye?Gjenbrukstema/byttelåne klær ?

Bærturer (2 på Østsinni) slik som forrige år. Siste tur med hyttekos og servering. Informasjon ordnes og opplegg som før med samkjøring, bærplukking, prat og servering. MAKS-kafe’ bes med.

 

Bygdedager 17 og 18.09. i september: BK-lagene ansvar da for matservering og aktiviteter ellers.Mange aktiviteter og opplegg som i 2019.

Elvelangsopplegget ut fra invitasjon: Påmeldt Elvelangs Dokkastien, der vi stiller opp til kveldsopplegg med mange andre i N. Land. Saftsuppe og pr for laget.

Frivilligdagen vår 15.10.22 med tema "Mat og mattradisjoner " og Verdens Matvaredag 16.10.22 i N.Land BK samarbeid med Torpa BK og flere.(Se egen sak også).Søkt midler, søker på nytt fra Frivillig Norge.Mulig å søke NBK?

Årsmøte torsdag 20.oktober 22 kl.18.00.Sted ordnes. Saker sendes ut i september. Styremøte med valgkomite hos Marit SL 27.09.22.Marit og leder sjekker valgkomite fra 2018/19.

Juletradisjonsmøte torsdag 24.11.22 kl.18.00. Sted og opplegg kommer.

 

Julemarked i desember holdes trolig 03.12.22.Vi deltar som sist og med Torpa BK.

 

Blomstergave:Marit S.L ordner juleblomster til Landmo også i år.

 

32/22

Medlemmer / verving /kontakt hele året:

Fordeler: Fellesskap og

aktiviteter

Samarbeid og nettverk.

Lære nytt og bidra.

Lagsblad, kurs og turer.

 

 

Medlemsinfo/

samarbeid/ omtanke:

Videresende/ringe

FB:

 

Hjemmeside:

 

 

Medlemmer i laget/ innbetalingstidspunkt

 

 

 

 

*Aktivt vervearbeid hele året og ukene 5,6 og 7: Ut fra aktiviteter og samarbeid med andre. Be med /ringe de vi tror vil bli med.Være synlige bruke nykjøpt rollup mv.

*Gode og varierte aktiviteter, noe for alle, gratis inngang, utlodning/trekning frammøte. Fint å ta med nye på! Vi må formidle det vi har, bruke sms, epost og FB  og invitere med folk. Gode bilder viktig og be med venner /bekjente.

 

 

*Medlemskontakt i eget lag, NBK og OBK: Videresender det som kommer. Noen medlemmer er på Fb, Åse informerer Ellen.

Vi kan ringes innimellom,ha uformell kontakt!

FB: Bilder lagt ut og info om hva vi driver med, Leder tar dette inntil videre, ca to ganger pr. uke, og ber medlemmene om bilder/ tips om turer, håndarbeid mv for god pr. for oss, laget og NLK.

Teamskaffemøter fortsetter i samarbeid med Stine L. Hofseth.

Leder ordner.

Hjemmeside: Kirsti legger ut innlegg, siden er en del av NBKs oppsett for informasjon.

 

25 medlemmer i laget nå, 1 æresmedlem. Betaling sjekkes, ulike måter å ordne det på. Medlemmer meldt inn etter 1.10., betaler for nytt år fra 01.01. Kontingenten nå kr.715,00 , innbetaling før 01.03.22. Gavetrekning fra NBK om betaler innen fris.

33/22

Øvrige aktiviteter:

Babysokkestrikk til Helsestasjonen

 

*Hild ordner sokker på Helsestasjonen , gitt 13 par på medlemsmøte , Laila strikket mange par totalt (23), leder heklet et tøffelpar og Marit et på styremøtet hos Hild, så 25 par gitt.Ny info på sokkene,kort info og hjertelogo.

 

34/22

Bursdager

Leder oppdaterer liste for bursdager. Oppmerksomhet ved jubileer.To jubilanter hittil, og tre til i 2022.

35/22

Styremøter med saker i eget lag, fra Oppland BK, Norges BK og ulike samarbeid

 

 

 

 

 

Kursing på styremøtene

Januar 30.01.22 -Laila. Årsplan 21/22 ,økonomi,medlemmer mv

Mars    23.03.22 -Hild.

April     18.04.22 – Marianne

September 27.09.22- Marit SL.

 

Styremøtene åpne for medlemmer, medl fra om du vil komme: Lagssaker, skolering/kurs i politisk plan. Samarbeid, synlighet og aktivitet, kinoturer, mv. Ellers kontakt epost, sms, ringer mv.

 

ORG kurs med OBK/HBK: Kursrekke i alt 3.leder med på to, en del derfra tas på styremøtene,info om  digitale løsninger, medlemsinfo, og oppdateringer/ påvirkning ut fra politisk plattform og egne viktige saker i N.Land. Leder meldt inn et kurs i studieforbundet.

På styremøtet 23.03 tatt opp to kurs fra OBK/HBK.Info fra Borgny Sletten 17.03.inngår som en time jfr info om NBK/OBK.

36/22

Lagsbilder og minner

Vi samler og ber medlemmer om det samme/bilder/utklipp

Marit SL fortsetter rydding og leder sett over en del, vi fortsetter å ta vare på minner fra laget utover. Oppfordrer medlemmene til å gjøre det samme. Noe ut på FB/ hjemmeside.

37/22

Frivillighetsåret 2022

Se også sak i årsplanen.

 

Samarbeid om 15.10.2022 -søker om kr.25000 og fra NBK

Leder meldt oss på, egen dag for aktivitet .Kontakt Frivillig Norge. Samarbeider om arrangement 15.10.2022 dagen før Verdens Matvaredag 16.10, som  er NBKs «dag», og  fylkes -og lokallag til å ha arrangement nær NBK.

Leder søkt om kr.25000,00, søker på nytt.Lokstallen er leid, samarbeid med faglag jord/skog innen NLL og MAKS: Fokus MAT, enkel og sunn, som dyrkes her og i Norge,Fokus på barn og unge og formidling til de.

38/22

Tubfrim

Rydding gir TUBFRIM brukte frimerker. Kasse for levering på Rådhuset, Dokka. Fint å støtte! Ut på FB også. Leder legger ut.
Fortsetter.

39/22

Utsiktsposten

Innlegg fra leder fire ganger i året om våre aktiviteter. Grunnlag for medlemsskrivet som deretter sendes ut. Bilder og info.

40/22

Samarbeid med OBK / NBK

*Leder videresender info fra OBK/NBK, se andre saker .

*Samarbeid i region med regionkontakt.

*Innspill om vegkantslått er gitt til OBK/NBK fra leder som privatperson, se temamøte i juni 22 om uønskede arter.

41/22

Valgkomite og valgkomitearbeid i eget lag  og i OBK

Styret drøftet valgkomite og arbeid i valgkomiteen: Det foreslås valgkomite fra i år, flere aktive medlemmer nå, og møte sammen med styret i september for årsmøtet i oktober. Vi tar opp saken videre, og håper nye medlemmer får tilhørighet til laget. Se sak vedr årsmøtet.

Hild omtalte valgkomitearbeid i OBK, lettere i år, flere gjenvalg.

42/22

N. Land Landbruksforum

Møter/saker

Leder startet opp samarbeidsforum januar 2020,lite kontakt derimellom ,nå med møte på Zoom 20.01, 07.02.,08.03. og 28.03.22.Møtereferatet sendes styret. Saker jord/skog, info og opplegg til barnehage/skole, Bygdedager, innspill politikere i N. Land mv, aktiviteter for medlemmer, innspill jordbruks-forhandlinger ,mv.

Gave til skolene gis 05.04.22 (TBUS) og på Dokka sender.

Oppsett samarbeid med klassetrinn /skolene for besøk/opplegg via møte med rektorer 21.04.22.

43/22

Profilering -synlighet

Laget har kjøpt inn rollup, ser an handlenett med trykk, vester og T-skjorter.Ulike brosjyrer ordnes for utdeling.Nye forklær?

44/22

Gave ny skole TBUS

Saken på møte N.L. Landbruksforum om synlighet og informasjon til barn/unge. Gave til ny skole støttes, og tas i egne lag. Skjærstein og Kind spør TBUS. Styret i N.L BK omtalte saken og bevilger kr.1000,00 til innkjøpt utstyr for matlaging/uteliv. Beløpet i tråd med gaver til musikkorpsene før.

45/22

Bondepub

Det sendes mer systematisk ut invitasjon om Bondepub, hver 2.fredag i måneden, slik at alle lag innen NLL får mulighet til å delta.Ulike tema, et hver gang,prat og mat.

 

Møtet begynte med litt om dagene for oss i styret i alt som er, og der årsmøtedeltakerne ble syke.

Deretter var det mange saker og studietiltak, servering av nydelige rundstykker, Hilds deilige nøttekake og kaffe/te. Takk for et hyggelig møte!   Oppsummert: Mange saker på agendaen, god prat om saker og et spennende år videre.

Referat ved Anne T