Styremøte hos Laila

Styremøte 10.02.21, her planlegges mange gode aktiviteter!

Håper å kunne gjennomføre dette!

Referat fra styremøte i Nordre Land Bygdekvinnelag             

Onsdag 10.02.2021  hos  Laila Merkesdal  kl.19.00 -22.45.

Til stede: Hild Volden, Laila Merkesdal, Marianne Komperud, Marit Skiaker Lykseth, Kirsti Juve og Anne I.Terningen    

Gode smitterutiner ble utøvd.                                                                                             

SAK

SAKSTITTEL

SAKSBEHANDLING

1/21

Innkommen post

Takkekort og lagsending

Oppdatert styret 20/21

Innsendt årsberetning

FB-oppsett

Takkekort fra Inger Lise Østdahl og fra Astrid Hartveit.

Lagssending ble referert, sendt styret,en del saker der er egne saker i møtet.

Leder har ordnet inn styret for 20/21 til NBK samt sendt inn questback på årsberetning samt regnskapstall som grunnlag for mva-refusjon.

NBK sentralt kan hjelpe til med FB-side.Leder ordner.

2/21

Økonomi

Bra økonomi, midler fra to prosjekt inn på foreningskonto. Overføre til sparekonto noe for bedre rente. Kasserer ordnet utlegg jul og adventskalendergave Landmo.

Leder utlegg gave medlem og første tur MAKS.

3/21

Prosjekt Tradisjonsmatskolen

Fått kr.12000

Alt settes ut til høst 2021 ut fra svar Tjenesteområdeleder skole ut fra C-19.Det sees an da også mye ute og opplegg ut fra søknad.

4/21

Prosjekt KvinnerUt-Mestring og Kompetanse

Fått kr.20000 for i 21/22.

Begynt med møte på MAKS ved leder og frammøte leder/ ektefelle på vanlig kafebesøk. Ser an matlagingen der det blir nært jobbet til utover vår/sommer.

*Oppfordrer medlemmer til å ta kafebesøk, be med en bygdekvinne eller en potensiell ny, NLBK spanderer en servering hvert medlem ut til våren. Meld gjerne leder/be om kvittering og prat med de som lager maten litt ekstra om mat/opplegg der.Kvittering gis til styret/leveres ved anledning.

*NLBK skal ha medlemsmøte med tema og servering. Syrisk aften til våren. Ledd i prosjektet, omtale mat og samtale med MAK-kvinnene.

*Turer ut vår, sommer og høst ut fra

5/21

Dokkajuvet Natur og Kulturområde N.Land

* Sak med oppbygging Skolmen Bru og opplegg rundt.

*Sendt henvendelse til styreleder Laila I. Ødegård om samarbeid og muligheter for aktiviteter videre sammen .

Åpning av brua 5.juni 2021.02.16

*Grendekvinne Østsinni Åse Gjefle også med i styret.

*Årets sommertur går dit og leder spør Rune Skredderstuen for omvisning. (Se om sommerturen)

6/21

Matpakkedag 25.02.2021 på Dokka Barneskole.

Smøring kvelden før.

*Saken tatt på styremøtet, ventet på svar fra A. Andresstuen som meldte 15.02: Det blir tradisjonell matpakkedag med tilpasninger til C-19: Bruk av munnbind, hansker og klyper for servering/lage matpakker. All brødmat pakkes inn i matpakker, ingen fat brukes. Grønt deles ut med klype, det er bedt om også fårepølse på ,ellers hensyntas ulike mattilpasninger.

*Hvem kan smøre kvelden 24.02.21 fra kl.18.00?

*Hvem kan dele ut? Leder kan ta utdelingen-

Meld til leder om hva dere kan snarlig! Ellers sms ut fort.

7/21

Medlemmøte Søndre Ankaltrud 25.02.21 kl.18.00

Vi prøver avvikle møtet etter C-19 tiltak og har påmelding til leder innen 24.02.21.Det er god plass,og med stedlige tiltak sprit og avstand, skal dette være mulig slik som årsmøtet.

*Servering enkel, kjøttkaker og lefse, kaffe/te og kake.

Leder ordner.

*Ta med håndarbeid, vi snakkes og tar opp lagssaker, og fokuserer på å treffes, ha det kjekt i lag! Leder informerer fra lagsarbeid og et «Bunadprosjekt».

Vel møtt!

8/21

Dugurdskaffe Landmo:

Blir sikkert ikke som vanlig.

Leder har kontaktet Landmo, det sees an enn eller annen form for hilsen.Info gis.

9/21

Årsaktiviteter utover:

Medlemsmøter

Sommertur

Bærturer

Bygdedager?

NBK fellesdager/ markeringer

Årsmøte

Juletradisjonsmøte

Julemarked

Alt avhenger av smittetiltak C-19:

*Medlemsmøte med KvinnerUT

*Temamøte i august som de før på Thomlevold.

*Sommertur til Skolmdalen.

*Bærtur 2 med laget, og 2 i prosjektene våre.

*Bygdedager sammen med faglag og N. Land sau og Geit?

*Verdens Matvaredag ut fra NBK tema i oktober.

*FNs internasjonale Bygdekvinnedag

*Årsmøte i laget i oktober.

*Juletradisjonsmøte i november.

*Julemarked i desember.

10/21

Årsmøte Oppland Bygdekvinnelag

Søndag 18.mars 2021 på Teams

Innlegg

Forslag

Valgarbeid

*Frammøte på Teams: Marianne Komperud, Hild Volden og Anne I. Terningen deltar på pc, sitter sammen med smittetiltak.

*Saker er sendt om «Redusert kontingensats» slik vi sendte i 2020 og som årsmøtet vårt tok opp 24.10.2020.Nå er kontingenten kr.695, redusert for de under 30 for nyinnmelding.

Viktig å fokusere på fordeler ved medlemskap, men beløpet avgjør for en del potensielle nye medlemmer. Vi avventer saken på årsmøtet.

*Forslag til Positivitetsprisen er sendt med lokalt forslag.

*Hild er i valgkomiteen, sliter med å få med folk fra Hadeland og Land, Anne T er vara i valgkomiteen. Forespurt med i styret, men takket nei ut fra mye å gjøre med alt som er nå.

11/21

Verving i ukene 5,6 og 7 samt hele året:

Fordeler: Fellesskap og

aktiviteter

Samarbeid og nettverk.

Lære nytt og bidra.

Lagsblad, kurs og turer.

*Vi må drive aktivt vervearbeid hele året ut fra våre aktiviteter og samarbeid med andre.

*Gode og varierte aktiviteter, noe for alle?

*Kan vi ringe og be med en venn på aktiviteter/turer og det vi er med på?

*Våre aktiviteter vil være fine og ta med nye på! Vi får formidle det vi har og invitere med folk.

11/21

Aktiviteter i hverdagen:

Babysokkestrikk til Helsestasjonen

Ring et medlem

Teamsmøte med egen kaffe

*Laila og Marit leverte sokker til Hild til Helsestasjonen. Medlemmer oppfordres til å strikke flere!

*Ring og prat ved enn annen bygdekvinne nå i C-19 tider og ellers.Godt å kunne snakke i disse tider,smittefritt!

*Det prøves et Teamskaffemøte om litt i samarbeid med Stine L.Hofseth.Invitasjon vil komme på pc, for å prøve ny mulighet for treff

12/21

Bursdager

Leder oppdatert liste for bursdager.En jubilant i år Margit Rognerud, 75 år  13.02., og leder overrekker gave fra laget.

13/21

Styremøter

Det er ikke satt opp noen nye styremøter.Sees an ut fra C-19 tiltak og aktiviteter.Styret bruker sms,epost og ringer for kontakt informasjon og oppdateringer.

Møtet avsluttet med tradisjonell servering hos Laila som første styremøte etter jul: av nydelige smørbrød, rundstykker, moltekrem og kromkaker samt gode julekaker Tok bilder til lagsbruk av nydelige babysokker og bruk i media. Flott å kunne møtes igjen og praten var innom mye personlig i disse C-19 tider og aktuelle andre saker.

Oppsummert: Flott å komme sammen igjen, smittetiltak utført, hyggelig  møte med mange ulike saker,  prat og positivitet! Lover bra videre, og vaksinering øker i omfang!

Referat ved Anne T

Bli medlem