Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Styremøte hos Laila

                               

Referat fra styremøte i Nordre Land Bygdekvinnelag             

Onsdag 10.01.2024   kl.19.00 -22.45 hos Laila Merkesdal.

 

Til stede: Hild Volden, Laila Merkesdal, Evelyn Sagvold, Åse Gjefle, Marit Skiaker Lykseth, Anne S.Haug og Anne I.Terningen.

Informert om styremøte: IT-ansvarlig Kirsti Thomlevold.

 

Avsluttet med servering og god prat.

SAK

SAKSTITTEL

SAKSBEHANDLING

13/23-24

Godkjent referat fra møte hos Åse Gjefle 07.11.23

Gjennomgang referat, underskrevet og arkivert. Marit ordnet utskrift av møte. Dato styremøte Hild endret til 14.02.24.

Sendes medlemmer.

14/23-24

Innkommen post

 

 

 

 

 

 

Utsendt post

Post inn og ut gjennomgått:

Ordnet årsmelding til NBK, se utskrift. Oppdatert styret i NLBK.

Prosjekt i NBK- strikking/NBK kofte. hva gjør vi?

Noterer til medlemmene jfr informasjon.

Studietiltak ordnet og tilbakemelding gitt fra Studieforbundet, kursbevis sendt deltakere.

SMIL NLK, uttalelse v/Werner Sveum: Tatt i møte, oppsett/innspill ordnes for ny periode.

 

*Invitasjon til 5.dags ball, Land info til medlemmene.

Julehilsen medlemmer fra laget og NBK.

Info om filmen SAU.

15/23-24

Medlemmer pr.01.10.23.

 

Medlemspleie-hvorfor være medlem?

 

 

Medlemsverving 23/24

 

 

Jubileer 2024

 

Kontakt medlemmer

*33 medlemmer.

Fortsette å synliggjøre fordeler ved å bruke info-kortene, FB, og tilbud om aktiviteter/kurs/rabatter og godt kvinnesamvær. Vester til nye medlemmer. Gave ved jubileer/oversikt bursdager gjennomgår for dette arbeidsåret.

*Inviterer nye med på arrangementer, bruker FB og bilder fra oppgaver/arbeid vi gjør, vise tema/gir tilbud om, støtter og utfører dugnad! Verveuker i januar/ februar -hva gjør vi ekstra da?

*Leder sjekker opplysninger /epostadresser for medlemmene.

 

*Medlemslista er oppdatert/ oversikt jubileer omtalt på møtet.

Gave ca kr.150,00.

*Informasjon, sms og ringe ved behov for info og annet i laget.

16/23-24

Økonomi -god økonomi

Regnskapsbok føres+ perm med bilag i

Overlevert/ gjennomgått bilag

Økonomi på hvert

styremøte.

Kurs ordnes

 

 

 

 

 

*Kursår med «Mat i Parken Ungdomsklubb Fått kr.20000.00

Økonomi omtales på hvert styremøte.

*Regnskapsbok føres for 22/23 ut fra årsmøtesak, og er feridg til nå.

*Leder setter opp bruk av ulike prosjektmidler ut fra aktivitet videre i de enkelte prosjekt/kursinnmelding/Bygdeløftet og samarbeidsmøte med Torpa BK has for noe deling av prosjektmidler. Bilag gitt til kasserer, referert beholdningen nå.

Faktura for mat til matkasser i Bygdeløftet, er i prosjekt «Mat av bygg», sendt fra TBK.

Leder ordnet kursene innen frist 31.12.23: Midler kommer inn.

Meldt inn et kurs : Samarbeid Bygdekvinner og MAKS.

 

 

*Et år med formidling av bærekraftig matkunnskap i Parken Ungdomsklubb, klubbleder positiv og Torpa BK med.

Samarbeidsmøte tirsdag 14.11.23 for oppstart, kjøpt inn matvarer, og startet opp tirsdag 05.12.23 med kjøttkaker og lefselaging. Overrasket på Parken med takke+ forsikring.

 

17/23-24

Opptur 10.10.2023

Lavvotunet

 

Valgkomitearbeid 05.10.23 MAKS-kafe’

 

Årsmøtet 26.10.2023

Maks-Kafe’

Bygdeløftet 27.10 til 10. 11.23 oppsett laget for alle arrangement:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionmøte 28.10.23 i OBK  på Biri.

 

 

 

Juletradisjonsmøte 23.11.23 Lands Museum

Kl.18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julemarked 02.12.2023

 

 

 

 

 

Hyggetreff Landmo 05.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstart Parken matkurs 05.12.23

 

 

 

Julegave til Parken Ungdomsklubb 15.12.23

 

 

Oppfordre til julegaver til MAKS/Røde Kors

 

 

 

Samarbeidsmøte om Internasjonal Juletrefest 22.12.23

 

 

Adventskalender  FB

 

Utsiktsposten jul 23

 

 

Juleblomst Landmo

 

 

*Internasjonal Juletrefest 05.01.24

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sentrum Kino visning film SAU kl.14.00.Mat fra kl.12.00.

 

 

 

 

 

*Tur til Snertingdal Ysteri januar 24

 

*Medlemsmøter tema?

 

 

*Matpakkedag feb 24

 

 

 

 

 

*Opplegg Parken fra nov 23 og hele 2024

 

 

*Takkebakstkurs mars 24

 

*Hyggetreff Landmo april med Torpa Helselag

 

*Strikke/hekle. kino

*Medlemskveld med kinotur hele året

 

 

*MAKS-treff utover

 

 

 

*Kurs i hardangersøm?

 

*Familiedager Lands Museum

 

 

*Bondepub over året

 

 

 

*OBK/NBK over året

 

 

*Sommer tur 24

 

 

* Bærtur 10.09.24

*Sopptur 24.09.24

*Bygdedager 21 og 22.09.24.

*Årsmøte 24.10.24

*Landbruksfest fredag 08.11.24 kl.19.00

*Juletradisjonsmøte 21.11.24?

*Hyggetreff Landmo desember

*Julemarked desember

*Julegruppe til Landmo

*N. Land Landbruksforum med (NLL) : N. Land BK kontaktet Mental Helse / Laila Ødegård for informasjon/deltakelse, der NLL var uteglemt . NBK omtalte Verdensdagen i høstsendinga. Mye mental helse i det BK gjør og N.L.L, noe vi fikk vist på Lavvotunet, der Kirsti Thomlevold, Monika Korslund Sveen og Anne T deltok på stand med roppup, plakat NLL ,pynt og informasjon rullende på pc om samarbeid i NLL og Bondens Nettverk. En del bygdekvinner også innom, og mange andre.Bør  bli med på 10.10 hvert år.Viktig samarbeid /info.

 

Valgkomitemøte på forhånd med leder/valgkomiteen på MAKS-kafe’ kl.16.00: Valgkomiteen og leder ordnet en del på møtet og resten like etter. Forslaget ordnet ved leder til utsending av årsmøteinnkalling.

 

*Årsmøte torsdag 26.10.23 kl.18.00:15 medlemmer tilstede på MAKS-kafe’ kl.18.00.innkalling sendt tidlig, og årsmelding med oppsett revidert regnskap sendt til møtet ut fra arbeid/revisjon. Østsinni hadde med kake ved Hild. Mye arbeid med årsmelding og regnskap er gjort. Årsmøtet begynte med leders velkomst, så orientering ved Nebiat om MAKS-kafe, integrering og samarbeid. Saker ut fra årsmøteoppsettet, valg og servering av tapasmat, drikke og god prat.Sang NBK-sangen. Så utdeling av diplomer fra Kvinner-Ut-kurs 2022, utlodning og trekning, der hovedgevinst var besøk på MAKS ellers fra medlemmene, Vedtatt å støtte både NBKs Hjelpefond og Guatemala med kr.1000.00.Samtale etter møtet om samarbeid og samvær i laget.Vel hjem til alle! Referat sendt medlemmene og årsmelding inn til NBK.

 

 

*Viser til oppsett for Bygdeløftet:

28.10: Bok og Folk kl.12-15.30 Lands Museum:  Kirsti Juve og leder med. Eventyr, oppgaver om landbruket og serverte byggryns-suppe fra Inger L. Østdahl ,fenalår og flatbrød.

31.10: Matkurs DUS 9 klasse 60 elever: Anne S.Haug og leder med, laget kjøttkaker, sydde lammerull og ga varer til bygg-cookies. Hel dag 8-14.15.Info gitt om landbruket, Bygde- løftet og Kjøtt i skole. Viktig dag, info og erfaring trengs om mat/landbruk.

01.11:Matkurs TBUS 6 klasse 18 elever og smak til hele skolen: Leder alene, opplegg som DBUS, alle på skolen fikk kjøttkakesmak. Viktige dag, mer kunnskap i Torpa om lat/landbruk.

03.11:Utstilling på Landmo og Korsvold: Anne Lill Øiom , Kristin G. Vinjarengen og leder ordnet utstilling på Landmo kl.9-11. så Anne Lill og leder til Korsvold med en mindre utgave. Viser landbruket i fortid og nåtid med twist ,bilder,bøker gjenstander og tekst fra 28.10.23.FK lånte ut klær/dukke.

04.11:Kinodagen med servering, musikk og informasjon: Med i Bygdeløftet-forslag. Kontakt med kinosjef og Dokka Skolekorps. Brukte rollup, eventyret om Bygdeløftet og info im NLL i foajeen, samt servering av kaffe/saft og kaker, Solgte noe og noe gitt gratis. Inntekt til kinoen, direkte vipps. Monika K. Sveen og Anne T med. En del kom ekstra på kinoen.

 

06.11.Utdeling av matkasser til alle barnehagebarn i 5 hus i NLK. Norsk brød, kålrot og epler,Gilde fårepølse uten svin,hvit og bruk ost Tine, sætersmøt fra Baggerudssætra og Tine, samt perm med info om norsk landbruk, dyr og organisasjonene i NLL.Bilde fra «Bygdeløftet» gitt til alle.To fra Torpa delte ut der, og monika KS og Anne T delte ut på Dokka.Fått takk fra Veronika Myhre,leder 0-24 i NLK, spurt etter matopplegg på Lygardsjordet bhg.

 

10.11.Høstfest/julebord på Fredheim Forsamlingshus.77 påmeldt, mat fra Gunther Flått/Vest-Torpa Gards og Viltkjøtt men varer fra Nortura/Gilde og Tine som sponset maten via Nortura krets Land og Tine Produsentlag Land og Etnedal.NLL og NLSau og Geit stod bak festen.Festen ledet av Anne T med god mat,taler, sang , utdeling av Bygdeløftbilder til medhjelpere og Anne T ble utnevnt til «Årets bygdeløfter» i N.Land.Meget hyggelig og så dans med Swings,kaffe og kaker utpå, og god stemning.Sent ferdige, men bestemt ny fest 08.11.24, en Swings og avsatt ca 9800,00 til festen via NLSau&Geit.Laget representert ved to medlemmer,god stemning og takketaler utpå viser betydningen av samlet arrangement.

 

 

 

*Monika K.Sveen representerte laget.

Vi hadde arrangement på Lands Museum og ingen andre kunne delta. Meldt saker til OBK/TBK.

 

 

*Juletradisjonsmøte: Møtet flyttet en uke, ble 23.11.23 i Tingbygningen, Lands Museum med tema kranser. Åpent møte, men medlemmer og MAKS-kafe invitert spesielt. Åpning med pepperkaker og gløgg så info ved  Silje Åaslie om museet og åpen Landhandel. Leder om opplegget der Ragnhild H. Lien viste om kranselaging, bakst av to slag kaker (tørre vafler og snadderkuler). Fri kranselaging og litt kurvfletting, lenker og kremmerhus noe barna satte pris på. Servert Lompe/kjøttkaker, ost/syltetøy/kn. brød, saft/gløgg, kaffe/te og kaker fra kvelden både smak og med hjem.  Åpen butikk på Museet der mange var innom og litt handel. God prat og kvelden inngår i kurset samarbeid med Bygdekvinner og MAKS-kafe.22 stk, med.

 

*Julemarked med leder som laget gikk i gata, Bygdeløftbilde delt ut til medlem og fårepølse til DBUS ved lærer T.S.Barlund . Ellers hyggelig prat med mange og kommentarer for antrekk.

 

 

 

*Hyggetreff Landmo som i april med Torpa Helselag, under-holdning /musikk ved brødrene Berget og Alf Slåttsveen med allsang og servering av kaker der helselaget hadde gammeldags sukkerbrød med melis og syltetøy, vi hadde kveitbrød ,Mor Monsen og sjokoladekake. Kaffe/saft fra Landmo. Leder ledet stunda og leste et dikt fra Even Engevold og Marit Flaten fikk bursdagssang fra alle. Fra laget: Marit Skiaker Lykseth, Inger Lise Tingelstad (+ Mor Monsen), Ragnhild H.Lien og Anne T (kveitbrød).Kari .L. Rognerud ga sjokoladekake. Deler på utgiftene, ikke utlodning.

 

Oppstart matkurs Parken,Dokka: Kl.15.45 og utover: Dokka med kjøttkakerlaging på gamlemåten v/Anne T(3 t)og lefse/lompe v/Monika KS.(3,5 t). En fin gjeng å lage mat sammen med og god prat/planer.Innhandling/ ordning før /etter.

 

 Julegave-takke 60 cm + forsikring gitt til Parken på Juleballet i Lokverkstedet kl.19.00.Godt mottatt og overraskelse v begge ledere.

 

Informasjon i julebrev om evtl. gaver: Leder innom MAKS -med julegave som ble fordelt kafeen og de som ønsker noe fra gaven, noe nytt og noe pent brukt.

 

 

Møte for Internasjonal Juletrefest, Aa.M.Røed og leder, oppsummert etter flere småmøter. Musikk,mat,gaver og nisse ordnet.Info ut FB, 05.01-24 kl.18.00 i Lokverkstedet.

 

*Adventskalender med bilde og test hver dag på FB v/leder.Noen bilder fra medlemmene i år og fra 23.

 

Utsiktsposten, en  side fra laget med Bygdeløftbilde, takk for hjelp mv og info fra laget.

 

*Julegruppe: Åse G ordnet juleblomst til Landmo passe før julehøytiden. Bilde i FB-kalender.Glade for stor gruppe.

 

*Internasjonal Juletrefest med ca 60 frammøtte ut fra samarbeidet mellom MAKS, Røde Kors og BKene. Inngår i kursoppsett fra oss.Kaldt med gang rundt treet,Eva Engman og Kolbjørn Nilsen spilte, leder ledet festen, ord ved prest Irene Hansegård, underholdning  av tre barn, sang fra Syria og Polen., Landsbynissen kom, alle fikk pose, og Tyven, tyven til slutt med «Lev vel»sangen. Mat på fat ga flott og variert matbord, rydding og ordning. Varmt inne, og – 32 ved avsluttet kveld.

 

Norsk film «SAU» 28.01.24: Dugurdsmat fra kl.12.-13.30,noen ord fra NLS&G/ordfører før filmen. Tenker kurs med MAKS i dette og enkel servering. Spørre medlemmer i laget+ leder ordner fra NLSG. Anne spør medlemmer om deltakelse.

 

 

 

 

*Åse sjekker om tur Snertingdal.Tas når det varmere.

 

 

*Medlemsmøter med tema, aktuelle for mange:Matvarer gode sunne, beredskap, gjenbruk og kvinner som satser?

*Matpakkedag som vanlig i februar 24.Smøring skolekjøkkenet: 21.02:Kl 18.30 DBS, Laila,Hild,Evelyn, og Marit handler inn, div hensyn ordnes. Kålrot og gulrot med.

Dele ut torsdag 22.02: Anne +Anne deler ut.

 

 

*Parken tirsdager 16-20 med mat til kl.21.Torpa BK med. Oppfordre flere til å bli med.28.11 og 05.12.23 de første.Anne T informerer/samarbeidsmøte om opplegget snarlig.

 

*Takkebakstkurs med oss eller H.Moasveen.Anne T forespør.

 

 

*Hyggetreff Landmo, tema bilder, ser an møte i Torpa jan/feb forberede opplegg bilder/sang.

 

 

*Strikke/hekle kino når god film

*Medlemskveld med mat og kino?Tas viderem når film

 

 

 

*MAKS-treff spontant , be med på kafetreff/eller Kvinnetreff torsdager på kveldstid.Ser an kurs MAKS/formidle i laget. Anne T ordner.

 

*Anne B.Otrbska kontaktes, sees an.

 

*Familiedager: Opplegg som i sommer på Lands Museum,enkelt.Flere blir med, Anne T kontakter/informerer.

 

 

*Bondepub -sms fås fra Bondelaget mv. Leder sender til medlemmene. Tema på Bondepub Framtidsfullmakt, og leder kontakter BL/BSL.

 

*NBK/OBK: Med på det som passer av møter, kurs fra sentralt hold og region.Årsmøte OBK mars; Anne i valgkomiteen.

 

*Sommertur 2024:Tur til kirkene i N. Land tas i 2024, kontakter Roger Jørandli. Sees an, kombinert med rusletur mv

 

*Bærtur 10.09.24 til Marit og hytta.

*Sopptur 24.09.24 ser an sted, skogen ved Thomlevold?

*Bygdedager 21 og 22.09.24

 

*Årsmøte  24.10.24 kl.18.00.Nordsinni ansvar.

*Landbruksfest 08.11.24 kl.19.00 Fredheim, Aust-Torpa.

 

*Juletradisjonsmøte 21.11.24 Ankaltrud?

 

*Hyggetreff desember 24

 

*Julemarked desember 24

*Julegruppe Landmo 24

 

Diskusjon om opplegg og samarbeid videre ut fra oppsatt plan.

18/23-24

Studiearbeid ut fra innmeldt kurs NBK

- hva annet kan vi melde inn?

-samarbeid MAKS

*Info:Melde inn nytt kurs.Styres organisasjonsopplegg ferdig.

*MAKS samarbeid-kurs: Se under.

19/23-24

Samarbeid med MAKS-kafe’/Foreningen MAKS

 

-kurs

-aktiviteter sammen

-med på våre opplegg

-laget er medlem i Foreningen MAKS

*Leder følger opp studietiltak MAKS/levert for 23.

*Eget studietiltak utover. Info om dette i sak 12/22-23 og 16/22-23.Dette går utenom prosjekt fra Gjensidigestiftelsen.

*Viktig utover: Vi må blande oss med når vi er sammen, for å få snakket mer norsk og bli kjent. Leder tar opp med MAKS.

*Leder videresender krav om  årskontingenten, som kan tas som utgift i kurs. Kasserer betalt.

*Matsmaksamarbeid inngår, MAKS bedt på turene og årsmøte på MAKS med informasjon og mat derfra, samt bedt på Jule-møtet. Se årsmelding. Kursmidler inn for utgifter samarbeid.

20/23-24

Bidrag til

lagsaktiviteter / bilder og hjemmeside-FB.

 

 

 

 

 

 

Kinoprogram/ Info fra kommunene N./S.Land

Alle medlemmer og styret oppfordres til å bidra med bilder fra aktiviteter, sendes leder som bruker på FB og videresender til Kirsti T som ansvarlig for hjemmeside.

All info/bilder er viktig formidling utad, så alt kan brukes-

Synlighet viktig, og gode saker/bilder. Laget er mye mer enn mat,selv om mat også er viktig.

Leder bedt om bilder på nytt ,nevnt på styremøtet og på sms /FB.Greit å få bidrag fra andre også.

 

Kino og teater som foregår, legges ut på FB ved leder, og noe sendes på epost.

21/23-24

Nyfødt sokker til Helsestasjonen

 

Ullsokker til nyfødte: Hild gir info om nyfødt tilgang og vi venter litt med levering. Nyttig tiltak og gledelig for familiene som får.

22/23-24

Landbrukssamarbeid /NLL Bygdedager mv

 

Høring SMIL

Ser an det som skjer utover.Leder kontakter lagene i N.Land Landbruksforum om tid, se årsoversikt. Bygdedager 21/22.09.24 gir mye samarbeid utover.

SMIL-Høring ordnes, se over..

23/23-24

Eventuelt.

*Innspill/invitasjoner /planer videre over året- kort og langtidsplanlegging.

 

 

*Annet samarbeid/ tiltak?

*Omtalt dette med å være synlig, gode aktiviteter og variasjon. Vi ser an innspill, invitasjoner og annet som dukker opp og gjør det beste ut av det. Leder blitt spurt om dette.

Viktig med svar fra folk når spør, likevel at medlemmene vet det deltar på det de vil. Noen ganger blir det fort å bli med på noe, andre ganger langtidsplanlegging.

*Andre aktiviteter vi kan få til? Sammen med Torpa -BK?

24/23-24

Styremøter utover i arbeidsåret

*Onsdag 14.02.24 kl.19.00:Hos Hild Volden :Oppfølging saker, aktiviteter, økonomi mv.

*Øvrige møter settes opp i januar eller februar..

 

Avsluttet møtet med tradisjonell servering hos Laila med snitter, melkekaker, julebakst, kromkaker og multekrem. Godt med mat og prat sammen som gir samhold og gleder. Innom mange tema i verden, politikk,krig og uro, natur, miljø og nær her med litt om oss selv i det hele!

 

Hurtig referat ut, da leder/Anne T hadde gjort en del forberedelser på forhånd.

Anne T