Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Styremøte hos Marianne 12.04.23

Referat fra styremøte i Nordre Land Bygdekvinnelag Mandag 12.04.2023 kl.19.00 hos Marianne K.Fjellheim. Til stede: Hild Volden, Laila Merkesdal, Marianne Fjellheim, Anne Skiaker Haug og Anne I.Terningen.Åse Gjefle og Marit Skiaker Lykseth kom litt senere som varslet. Informert om styremøte: IT-ansvarlig Kirsti Thomlevold og medlemmene pr.epost. En del av styremøtet inngår i kursopplegg ut fra innmeldt organisasjonskurs. SAK SAKSTITTEL SAKSBEHANDLING 31/22-23 Godkjent referat fra møte hos Hild 13.02.23 Gjennomgang referat, underskrevet og arkivert. Marit ordnet utskrift av møte. Sendes medlemmer. 32/22-23 Innkommen post *Ulik informasjon om medlemskontingent og betaling: Kommentarer er at dette må gjøres enklere, vi gir innspill. *Politisk program fra NBK-studietiltak i kveld: Hva gjør vi her i vår kommune? *Påskehilsen på sms fra leder i NBK. *Bondepub med Vokks på Milano 24.03.23.kl.19.30 med tema energitiltak og solcelleanlegg. *Hyggetreff på Landmo, korrespondanse om samarbeid, treff 11.04. og 05.12.23 sammen med Torpa Helselag. *Invitasjon til SMIL -møte 30.03.23: Ingen fra laget kunne møte, leder tlf med W. Sveum i NLK. *Invitasjon om Bondens Nettverk videresendt til medlemmene 14.04.23. kl.12-15. *Takkekort fra Inger L.T 80 år, Marit leste opp. *Invitasjon om Landbrukskveld + sms til noen(påminning) *Bondepub videresendt medlemmene: Medlemmene kan kontakte Vokks om tilbud på solcelleanlegg / utfasing av lysrør. *Invitasjon til møte om Bondens Nettverk. *Takkehilsen på epost fra Inger Lise Tingelstad. *Påskehilsen fra laget til medlemmene+ Utsiktsposten. *Informasjon på epost om ulike saker, bl.a styremøtet. *Sendt hilsen til Inger L.Østdahl ifb m bortgang ektefelle nylig. 33/22-23 Medlemmer pr.01.02.23. Medlemspleie, Medlemsverving , Jubileer 2023: *Kontakt medlemmer *29 medlemmer. Kontingent ordnet for 28, leder spør siste for betaling. Æresmedlem betalt for. Vansker med betaling, se sak 32/22-23.Vi tar det med NBK. *Hvorfor være medlem? Synliggjøre dette ved å bruke infokortene, FB, og tilbud om aktiviteter/kurs/rabatter og godt kvinnesamvær. *Verveuke i august. Hva gjør vi? Inviterer med på arrangementer over året, sommertur meget aktuell for verving, alle prøve å få med noen! Bilder til bruk fra oppgaver/arbeid vi gjør, vise hva vi tar opp/gir tilbud om ,støtter og utfører dugnad! Jubilanter som får gave: Inger Lise T 80 år (Marit SL ordnet blomst+ flagg med navn /kort).Takkekort referert. Randi J 70, gave ordnet ved leder, Norgesglass m/lokk, frø og flagg. Oppmerksomhet ved jubileer er også medlemsfordel! *Ser an hilsen videre æresmedlem på dagen 18.05. *Leder sjekker opplysninger /epostadresser for medlemmene. 34/22-23 Økonomi -god økonomi Møte kasserer/leder *Ny prosjektsøknad om «Mat av bygg inn i barnehagene» *Mange bilag ordnes, gjelder kursinntekter, kulturmidler, søknader innvilget og arbeid videre med prosjekter. *Faktura for musikk 11.04.23 sjekkes for gyldighet ved kasserer. *Leder har spurt om delutbetaling ang prosjektene vi har hos Gjensidigestiftelsen, kommer ca 1. mai. *Kasserer og leder ser an møte for ordning bilag videre. Kr.297, 00 på brukskonto, overføring ordnes. Leder får igjen når delutbetaling kommer. Dugnadsarbeid settes til kr.250, kjøring brukt kr.4.00:Dette utgjør mange kroner som legges ned i dugnad. *Leder setter opp bruk av ulike prosjektmidler ut fra aktivitet videre i de enkelte prosjekt/kursinnmelding. Søkt om 25000, og tema «mat av bygg inn i bhg» ved leder til Sparebankstiftelsen,0-24 spurt ved leder /styrere som er positive. Søkt innen 01.04.23.Torpa BK med. 35/22-23 Årsplan fra 01.01- 31.09.2023 *Vinterslepp Land BU 28.01.23 kl.14-16.30 *Samarbeidsmøte med Torpa BK 08.02.23 kl.18.00 *Smøring /Matpakkedag 23. og 24.02.23 DBS *Inspirasjonskveld for folkehelse og trivsel Feelgood 16.02.23 *Landbrukskveld Dæhli 10.03.23 kl.18.30-22.30 *Takkebakstkurs 18.03.23 kl.10-16 på Nordli Forsamlingshus *Kurs av tradisjonsmat av bygg inn i skolen DBUS 21.03.23 kl.08.-13.30 *Bondepub ,Milano med Vokks 24.03.23 kl.19.30 *Landmo: Hyggestund tirsdag 11.04.23 kl.10- 13.30 *Lammingsbesøk hos leder søndag 30.04.23 kl.13-17. *Åpen hage 04.06.23 Thomlevold *Lands Museum familiedager alle torsdagene i juli *Grønvold dagen 02.07.23 Torpa *Midtpunktfestialen Dokka sist i juni. *Kommunevalget 2023 *Sommertur 17.08.23 kl.16.30 med frammøte på Esso, Dokka. *Familiedag med faglag/produsentlag 20.08.23? *Bærturer 12.09 og 13.09.23 *Soppkurs 20.09.23 *Elvelangs? *Matsmak 23.09.23. kl.10-15.00. *Lands Museum Bok og Folk *Bygdeoffensiven NBK samarbeid med BL november. *Juletradisjonsmøte 16.11.23 (fra kl.18.00 og utover) *Annet: Aktiviteter og opplegg. Gjennomgikk aktivitetene som hadde vært fram til styremøtet og videre ut fra samarbeidsmøte med Torpa BK jfr prosjektene vi har felles, og hva videre ut fra det som har vært i år/planer for 2023. *Vinterslepp med Land BU 28.01.23 der Ragnhild H. Lien og leder deltok som dommere i ”Bløtkakepynting” kl.14.-16.30 på Dokka Barna -og Ungdomsskole. Informerte om reglene for tevlingen, som var omfattende og interessante. *Samarbeid med Torpa BK om aktiviteter innen prosjekt «Formidling av mattradisjoner over året». Møte utsatt fra 01.02.23, leder med og brukte årsoppsettet til diskusjon om de ulike sakene videre. Deretter drøftet Torpa BK se ulike saker og leder formidler videre til oss. *SMØRING/MATPAKKEDAG:23.02.23 kl.18.00- smøring med Laila, Marianne, Hild og Marit som handlet så matpakker / slangeagurk og gulrot ble ordnet. Hans I.B med også. Leder videresendt liste med info fra N. L. Bondelag om allergier /antall mv. *UTDELING: Anne SH og leder med på utdeling 24.02.23 kl.10.30-13.00 på DBS. Vi brukte BK-vest, så godt synlige, fikk kommenterer på det.6 klassene fikk besøk. Leder ordnet kopiert til alle elevene/lærere med pr. på fra laget, samme som for prkort. Harald T, Hans I.B, Anne-Lill Ø og Tor V. Woxen med fra N.L. Bondelag. Evaluering:Passe mat, agurk kan utgå. Utgiftene ordnes ved NLBL. *Feelgoodkveld 16.02.23 kl.19.00-22.30.Invitasjon sendt ut til medlemmer og på FB.MAKS + Torpa BK invitert og øvrige ut fra medlemsverving.17 stk frammøtte samt Ingrid fra Feelgood. Nyttig info, prøving og samtale. Enkel bevertning, der Laila ordnet grønnsaker, leder handlet. Mange meldte seg for prøvetime etterpå. Kvelden inngår i kursopplegg med MAKS, da 5 stk kom derfra og hadde en fin kveld. *Landbrukskveld med N.L. Landbruksforum var arrangør: Ingrid Grimsrud innledet godt om bondehverdag/helse, kort info om Bondens Nettverk i N. Land ved H. Tønderum /Anne-Lill Øiom, Frank Korslund underholdt i to bolker samt hjemmebakt gjærkringle/ speltrundstykker med fårepølse, egg, hvitost og spekeskinke fra H. Moasveen, kaffe/te. 30 kom, etter invitasjon og påminning. Komite: H. Tønderum, B. Rustestuen og leder. Aase Moasveen kom med mat og deltok sammen med leder fra Torpa og oss to fra N. Land BK. Serveringen inngår i prosjektet «Formidling av bærekraftig matkunnskap gjennom året» jfr bestilt mat ut fra tradisjoner og bære-kraftig/nærprodusert og norsk mat, og det er BK-lagenes bidrag til denne kvelden sammen. * Takkebakstkurs ved H. Moasveen som før med påmelding/ ordning, ledd i prosjekt «Formidling av bærekraftig matkunn-skap gjennom året» og utgifter/sponsing kurspris ut fra det for en lærer DBUS, tre fra MAKS, en ungdom under 18 år, et medlem med (redusert pris) og to ikke medlemmer. Flott dag med 8 deltakere i alt,svele ved ankomst, tomatsuppe til dugurds og gave til Aase (toalettveske) og Hartvig (påskehøne) fra ASVO. Oppskrifter og kursbevis ordnes ved leder som deltok hele dagen. *Lefse til påske: Leder ordnet med opplegg for baking av lefse i 9.kl, sammen med lærer Torild S. Barlund som deltok på takkebakstkurset 18.03.23.Lagene holdt råvarer. TBK med leder og poteter på gamlemåten, byggmjøl til bygg-rundstykker, og vi med mjøl/potetflak samt utstyr fra flere i laget. N. Land Sau og Geit sponset fårepølsesmak.56 elever deltok, flere lærere og Kirsti T, Kirsti J, og Monika K Smed hel dag, samt leder og Emma KvH med halv dag. Fikk sjokoladehjerter som takk. Kurset inngår i prosjektet «Mat av bygg inn i skolen». Kjøring og dugnadstimer settes opp. Mange fornøyde og flinke elever. Trivelig dag! *Bondepub med temakveld energiløsninger og utfasing av lysstoffrør. Leder med på kvelden, ca 30 i alt fikk god info fra Vokks om solcellepanelløsninger og utfasing av lysstoffrør. Medlemmer som ønsker tilbud /hjelp i dette, kan kontakte Vokks. *Samarbeid med Landmo kommet i gang med samarbeid to og to lag om to ganger pr.år. Behøver ikke ha servering, derfor endret navn. Leder etterspurte opplegg og det kom kjapt i gang med Torpa Helselag som medarrangør, deler utgifter og ordner underholdning. Trivelig stund der Kirsti J, Anne Britt O, Marit SL, Kari LR og leder deltok med ordning før og etter, servering og prat/sang. Full hall på Landmo som satte pris på Aage Sogns musikk og prat. Serveringen tas fra prosjektet « For-midling av bærekraftig matkunnskap gjennom året». *Lammingsbesøk hos leder, kun for medlemmer av BK-ene i kommunen med familie og nære venner jfr smitte og antall. Servering av potetmos og fenalår mv. Egen invitasjon kommer, og påmelding 29.04.23.Serveringen inngår i prosjektet «For-midling av bærekraftig matkunnskap gjennom året». *Hagevandring med rømmegraut på Thomlevold:. Åpent møte for alle. Invitasjon ordnes, leder kontakter Kirsti for opplegg, tid og organisering. MAKS-kafe inviteres spesielt, og opplegget inngår i kursopplegg samarbeid med MAKS. *Randsfjordmuseene, Lands Museum, sommeraktiviteter, kan med på hekling, strikking. Leder kontakter museet. Marit og Laila kan delta en dag, øvrige ser an. Tar dette videre til medlemmene, få med flere? Invitere til å bli kjent med Lands Museum og bli kjent med oss i laget! Datoer er torsdagene i juli. Leder sender ut info, og vi finner ut av frammøte og tider. (6,13,20 og 27.07.) *Laget invitert til Grønvold dagen fra TBK. Videresender invitasjon. Midtpunktfestivalen er også rundt denne tiden. Ser an denne, deltar ikke om Torpa ikke deltar. Leder kontakter *Kommunevalget 2023: Bruke opplegg fra NBK, se an stand, samarbeid om oppslag i avisa og innspill til partiene i N. Land. Se Landsbymarkeddatoer og avventer mer fra NBK.Hva gjør vi videre, evtl.sammen med Torpa BK? *Sommertur Snertingdal Ysteri og Finni gardsbutikk, like før «Bygdekvinnelagsuka» og blir torsdag17.08.23 for å få med flest mulig. Ekern gård utgår denne turen. Frammøte på Esso, Dokka kl.16.30 og samkjøring. Laget dekker servering på Meieriet. Leder kontakter begge steder og avtaler.Påmelding og ta med nye. * Invitasjon til Familiedag med faglag/ produsentlagene avventes. *Bærturer:12.09.23 med frammøte Esso kl.16.30, mat og samkjøring: Hva gjør vi med bær, tradisjoner og oppskrifter. Ta med utstyr selv. Turene ledd i prosjektet «Formidling av bærekraftig matkunnskap gjennom året». Påmelding og åpent for alle. 13.09.23 hos Marit SL på hytta som før. Opplegg som 12.09.Frammøte Esso kl.16.00,samkjøring og hyttemat med bærpreg etterpå. *Soppkurs: Åse sjekker opp soppkontrollen for fagperson med oss. Tid og sted ordnes. Inngår i prosjekt som bærturene. *Elvelangs: Leder kontakter Frivillighetssentralen. *Matsmak fra N .Land: Lokverkstedet leid av oss BK. Inviterer med øvrige i NLL, + produsenter som vi kjøpte matvarer fra i 22 til salg, invitasjoner sendes via BK snarlig, samarbeid med TBK. BK vise lefse/flatbrødbakst og lapper. Drikke serveres. Inngår i prosjektet som bær/sopptur. Barnehagene og skolene inviteres særskilt.Åpning og underholdning ordnes. *Invitere til Bok og Folk arrangementet når det kommer. *Leder sjekker NBK. Kommer med info fortest mulig. *Juletradisjonsmøte: Tema kranser. Åse spør Ann Kristin Nilsen for bruk av blomster mv. Annet på kranser kan også brukes. Museet kan brukes.Leder spør medlem som arbeider der. *Bygdekvinnelagskveld med ektefelle/samboer-sees an til advent. *Bondepub -sms fås fra Bondelaget mv. Leder sender til medlemmene. Tema på Bondepub Framtidsfullmakt, og leder kontakter BL/BSL. *NBK/OBK: Med på det som passer av møter, kurs fra sentralt hold og region. Inspirasjonsseminar på høsten i Stavanger. *Sommertur 2024:Tur til kirkene i N. Land tas i 2024, kontakter Roger Jørandli. Diskusjon om opplegg og samarbeid videre ut fra oppsatt plan. 36/22-23 Årsmøte 11-12.03.23 i Oppland Bygdekvinnelag Øyer Representasjon fra laget. Valg. *Mette Guldbrandsen og Ragnhild H. Lien møtte for laget. Samarbeidsmøte på MAKS forut, med leder som ordnet gevinster. Informasjon fra møtet ved referat og deltakerne. Fikk innblikk i hva OBK er og arbeider med.Valg som oppsatt og Anne T inn i valgkomiteen med Hild som vara. Torpa BK fikk inn et medlem i styret. Oppholdet betalt. 37/22-23 Studiearbeid ut fra innmeldt kurs NBK - styret på styremøtene -samarbeid MAKS *Info:Leder informerte om studiearbeidet på siste styremøte, og vi fortsetter å ha med vara med på styremøtene for skolering og bli kjent. Inngår i studiearbeidet det også, og vara er glad for å bli kjent med oss/organisasjonen. *Studietid i kveld:NBKs politiske arbeid mot valget jfr tilsendt opplegg, gjennomgått informasjonsbrevet, hva NBK står for ut fra vårt presentasjonskort og samarbeider med Torpa BK om hva vi fronter i N.Land. 1 times studietid. *MAKS samarbeid-kurs: Se under. 38/22-23 Samarbeid med MAKS-kafe’/Foreningen MAKS -kurs -aktiviteter sammen -med på våre opplegg -laget er medlem i Foreningen MAKS *Leder følger opp studietiltak MAKS. Hild skrev under kursbevis for «prosjekt Kvinner-UT Mestring og kompetanse» sist, resten av kursbevisene deles ut på lagsaktiviteter. *Eget studietiltak utover. Info om dette i sak 12/22-23 og 16/22-23.Dette går utenom prosjekt fra Gjensidigestiftelsen. *Viktig utover: Vi må blande oss med når vi er sammen, for å få snakket mer norsk og bli kjent. Leder tar opp med MAKS. *Leder videresender krav om årskontingenten, som kan tas som utgift i kurs. Kasserer betalt. 39/22-23 Bidrag til lagsaktiviteter / bilder og hjemmeside-FB. Kinoprogram: Alle medlemmer og styret oppfordres til å bidra med bilder fra aktiviteter, sendes leder som bruker på FB og videresender til Kirsti T som ansvarlig for hjemmeside. All info/bilder er viktig formidling utad, så alt kan brukes- Synlighet viktig, og gode saker/bilder. Laget er mye mer enn mat,selv om mat også er viktig. Kino og teater som foregår, legges ut på FB ved leder, og noe sendes på epost. 40/22-23 Nyfødt sokker til Helsestasjonen 14 par laget. Ullsokker til nyfødte: Laila ordnet 14. par sokker i ulike farger, og leder ordner «pr-omslag». Leveres Helsestasjonen snarlig. 41/22 Nettkurs NBK 06.03.23 Kl.18-19.30 om hjemmeside mv. Hjemmeside kurs mv:Kirsti T deltok på nettkurs om bruk av hjemmeside mv, som NBK hadde. Viktig for bruk videre. Leder skulle deltatt, men annet møte satt opp. 42/22-23 Eventuelt. *Innspill/invitasjoner /planer videre over året. *Kurs i hardangersøm? *Annet samarbeid/ tiltak? *Det meste inngikk i sakene over og det å være synlig, gode aktiviteter og variasjon. Vi ser an innspill, invitasjoner og annet som dukker opp og gjør det beste ut av det. Leder blitt spurt om dette. *Ser an til høsten og spør Anne Britt Otrepska som kan teknikken. Tar dette videre ut fra mulighet for et enkelt kurs med små-arbeider. *Andre aktiviteter vi kan få til? Sammen med Torpa -BK?