Hopp til hovedinnhold

Nordre Land Bygdekvinnelag

Styremøte hos Marit

                               

Referat fra styremøte i Nordre Land Bygdekvinnelag             

Tirsdag 19.09.2023   kl.19.00  hos Marit Skiaker Lykseth.

 

Til stede: Hild Volden, Laila Merkesdal, Marianne K. Fjellheim, Åse Gjefle, Marit Skoaker Lykseth og Anne I.Terningen.Fravær:Anne S.Haug.

 

Informert om styremøte: IT-ansvarlig Kirsti Thomlevold.

En del av styremøtet inngår i kursopplegg ut fra innmeldt organisasjonskurs.

 

SAK

SAKSTITTEL

SAKSBEHANDLING

43/22-23

Godkjent referat fra møte hos Marianne  12.04.23

Gjennomgang referat, underskrevet og arkivert. Marit ordnet utskrift av møte.

Sendes medlemmer.

44/22-23

Innkommen post

 

 

 

 

 

Utsendt post

Post inn og ut gjennomgått:

*Informasjon fra NBK inkl. Valgsending og Høstsending.

*Informasjon om Elvelangs Folkestien fra Frivillighetssentralen.

*Informasjon fra MAKS.

Invitasjon til Torpa BK 70 år.

 

*Invitasjon om arrangementene /opplegg i perioden til medlemmene + sms til noen (påminning)

*Medlemsbrev ut fra innlegg Utsiktsposten.

*Bondepub videresendt medlemmene.

*»Grønvold dagen» invitasjon videresendt.

*Invitasjon til Landbruksmøte 20.08.23 på Milano via NLL.

45/22-23

Medlemmer pr.19.09.

 

Medlemspleie-hvorfor være medlem?

 

 

Medlemsverving 23

 

 

 

Jubileer 2023

 

 

*Kontakt medlemmer

*33 medlemmer. En utmeldt 19.09.23 da ikke møtt i tid som medlem. Leder kontakter en for betaling.

Fortsette å synliggjøre fordeler ved å bruke infokortene, FB, og tilbud om aktiviteter/kurs/rabatter og godt kvinnesamvær. Vester til nye medlemmer. Gave ved jubileer.

 

*Verveuke i august. Sommerturen inngikk, me avlyst. Videre:  Inviterer nye med på arrangementer, bruker FB og bilder  fra oppgaver/arbeid vi gjør, vise tema/gir tilbud om ,støtter og utfører dugnad!

*Leder sjekker opplysninger /epostadresser for medlemmene.

Medlemslista oppdateres jfr tre nye medlemmer.

 

Informasjon, sms og ringe ved behov for info og annet i laget.

46/22-23

Økonomi -god økonomi

Møte kasserer/leder ikke avviklet, perm til leder for ordning/sjekk.

 

 

 

 

*Prosjektsøknad om «Mat av bygg inn i barnehagene» ikke godkjent.

*Ny søknad om «Mat i Parken Ungdomsklubb innen 15.09.23.

*Mange bilag ordnes i år, gjelder kursinntekter, kulturmidler, søknader innvilget og arbeid videre med prosjekter.

*Møte med kasserer og leder ikke gjennomført ut fra tid.leder fått perm for sjekk bilag mv før årsmøtet.

*Leder setter opp bruk av ulike prosjektmidler ut fra aktivitet videre i de enkelte prosjekt/kursinnmelding/

*Leder ordnet MVA-søknad på nett ut fra NBK e-post.

*Leder søkt om kulturmidler fra N. Land kommune.

 

Søkt om 25000,tema «mat av bygg inn i bhg» ved leder til Sparebankstiftelsen,0-24/ leder /styrere var positive. Søkt  01. 04. 23.Torpa BK med.Ikke innvilget ut fra lignende søknader.

 

*Søkt om formidling av bærekraftig matkunnskap i Parken Ungdomsklubb, klubbleder positiv og Torpa BK med.

 

 

47/22-23

Årsplan fra 01.10- 31.09.23

 

 

 

*Lammingsbesøk hos leder søndag 30.04.23 kl.13-17.

 

 

 

 

 

 

*Åpen hage 04.06.23  kl.Thomlevold kl.14-17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hagefestivalen, Dokka lørdag 24.06.23 kl.09.30- 15.00.

 

 

 

*Midtpunktfestivalen Dokka 30.06-01.07.23, laget ikke med.

 

*Grønvold dagen 02.07.23 Torpa, ikke fremmøte.

 

*Mandag 03.07.23 -fotografering til «Bygdeløftet « i tiden 27.10.- 05.11.23.

 

 

 

 

 

 

 

*Lands Museum familiedager alle torsdagene i juli- laget deltok på  Rudssætra

Torsdag 06.07.23 kl.09.30-15.30.

 

 

 

 

 

 

Torsdag 13.07.23. kl.09.30-15.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kommunevalget 2023-valgsending NBK, FB brukt.

 

 

*Sommertur 17.08.23 kl.16.30 med frammøte på Esso, Dokka: Utsatt ut fra få påmeldte.

 

 

 

 

*Landbrukstreff på Milano ut fra væråret 20.08.23 kl.18.30 – 22.30

 

 

 

 

 

 

 

*Torpa Bygdekvinnelag 70 år Haugtun 06.09.23 kl.18 og utover

 

 

 

 

 

*Bærturer:

Østsinni 12.09.23: Avlyst

 Østsinniåsen 13.09.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Landsbymarked Dokka

16.09.23 kl.10.30- 14.30

 

 

*Sopptur /kurs 20.09.23

Thomlebygda kl.16.30 og utover

 

 

 

 

 

 

*Elvelangs Folkestien i fakkellys

 

*Matsmak 23.09.23. kl.10-15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Opptur på Lavvotunet 10.10.2023 på Verdensdagen for psykisk helse,

 

*Årsmøte i laget torsdag 26.10.23 kl.18.30 og utover.

*Valgkomitemøte.

 

 

 

 

*Lands Museum Bok og Folk 28-29.10.23

 

 

*Bygdeoffensiven Bygdeløftet NBK samarbeid med BL / Land BU 27.10- 05.11.23 inkl.Høstfest/julebord 10.11.23 Fredheim

 

 

*Juletradisjonsmøte

16.11.23 (fra kl.18.00 og utover)

 

 

*Julemarked 02.12.2023 på Dokka

 

*Hyggetreff på Landmo 05.12.2023 kl.11-13

 

 

*Annet:

Aktiviteter og opplegg.

Gjennomgikk aktivitetene som hadde vært fram til styremøtet og videre ut fra samarbeidsmøte med Torpa BK jfr prosjektene vi har felles, og hva videre ut fra det som har vært i år/planer for 2023.Årsmøte i laget satt til 26.10.2023,og diskutert ekstra.

 

*Lammingsbesøk hos leder, kun medlemmer av BK-ene i kommunen med familie og nære venner jfr smitte og antall. Sendt ut invitasjon,6 påmeldte, fem fravær ut fra sykdom, så Anne Britt kom til lamming i fjøset, enkel servering med kaffe, smultringer, kjeks med pålegg og frukt da det tok lenger tid i fjøset enn ventet og vi bruker  potetmos og fenalår på Hage-vandringen. Serveringen inngikk i «Formidling av bære- kraftig matkunnskap gjennom året».FB snutt lagt ut av Anne B.

*Hagevandring med rømmegraut på Thomlevold: Åpent møte for alle. Invitasjon ordnet, leder og Kirsti T samarbeidet om opplegget, tid og organisering. MAKS-kafe bedt, opplegget kan inngå i kursopplegg med MAKS/ «Formidlings- prosjektet bærekraftig matkunnskap».

22 møtte i strålende vær, masse gode smaker med salater, knekkebrød med tilbehør av bær/frukt, saft/kaffe og rabarbrapai ved Kirsti og inspirerende vandring i hage og rundt husene med urter, busker, trær og blomster. Leder hadde med rømmegraut, fenalår og flatbrød. God prat, leder hadde lånt bøker på Biblioteket om hage samt ulike blader til info. Delt ut infokort om oss til frammøtte, og alle fikk lage egen urteeddik på glass som Kirsti ordnet med og folk plukket selv oppi ut fra smak. Trekning på frammøte av ulike hageprodukt, frø, planter og vertinnen fikk gave for et flott arrangement. Laget fikk tre nye medlemmer denne kvelden.

*Mette og Kari deltok på stand med norske grønnsaker,info om laget,rollup og infokort:Flott vær,og masse folk på Dokka.

Laget godt presentert, og mange innom på stand.Bilder på FB.

Deltakelsen kan inngå i prosjekt «Formidling av bærekraftig matkunnskap».

*Midtpunktfestivalen inviterte , men laget kunne ikke møte ut fra tid /anledning.

*Laget invitert til Grønvold dagen fra TBK. Videresendt  invitasjon, men ingen frammøte ut fra tid og anledning.

*Laget invitert til å lage pr for Bygdeløftet av NBK ved Helle Berger:Leder fikk med Torpa BK, N, Land BL, Land BU og egne medlemmer  til fotostunt på Bondlid i Dæhli hos Kristin G. Vinjarengen med familie, servering fra Grøndvolddagen ved Torpa BK (byggrynskrem)og laget fra møte i NLS&G (sjokoladekake), saft og kaffe. Monica Sirirud tok bilder, som NBK betaler for og vi bruker utover som pr  for Bygdeløftet!

Kristin nytt medlem i laget, leder gitt i gave for hjelp.7 medl var med.Planlegging av tiltaket til slutt. Innlegg i medlemsbladet

 

 

*Randsfjordmuseene, Lands Museum, sommeraktiviteter med liv i husa: Vi kunne delta med noe greit budeiene brukte i «fritiden sin» som hekling, strikking, bøting ol.

*Med på torsdag 06.07.23 kl.09.30- 15.30: Anne SH og leder med, viste strikking og hekling, info om laget med medlems-blad, infokort og rollup, regn så inne på sætra, bål i peisen, samtale om sæterliv , boka» Livet på sætra» og bruk av ulike gjenstander. Leder hadde også med lamungen «Kråkis» 30040, info om dyr på sætra, beitenæring og Norsk Sau og Geit /N. Land Sau og Geit. Mange innom trass regn, og en lav inngang inn i sæterhuset.Bilder lagte ut på FB.

 

*Opplegg som sist med leder,lam og informasjonsopplegg, men Marianne og Marit var med og viste strikking og bøting. Flere folk, barnefamilier og besteforeldre med barnebarn denne dagen i fint vær, selv om en kraftig regnskur kom på slutten. Lands Museum meget glade for disse dagene, bilder på FB.

 

 

 

 

 

*Kommunevalget 2023: Lite gjort i valget, felles skriv i media ikke inn sammen med OBK. Valgsending referert til medlemmene, men delt innlegg om jordvern, norsk mat og skolemat på FB. Ordfører bedt på Landbrukstreff 20.08.23.

 

*Sommertur Snertingdal Ysteri og Finni gardsbutikk, skulle inngå i «Bygdekvinnelagsuka» og var torsdag17.08.23 for flest mulig med. Frammøte på Esso, Dokka kl.16.30 og samkjøring. Laget dekker servering på Meieriet. Leder kontaktet begge steder og avtalt. Påmelding og medlemmene oppfordret til å ta med nye.2 påmeldte, styremedlem og leder så turen utsettes til senere.

 

* Samarbeid med N. Land Landbruksforum med tema året 23 tørke, flom og nedbør: 40 frammøtte fra alle lagene innen N.LL, begge BL-lag representert. Innledning ved Anne T som også delte ut påskjønnelse til Tage Moe for filming under Hans for dokumentasjon, så Harald T fra NLBL, ordfører hadde langt innlegg og prat etterpå, pizza til alle som N. Land Skogeierlag betalte. Samlende og fint treff, der vi BK-lag fikk sagt noe om jordvern og strategier for drift ut fra valget nå i september.

 

 

*Torpa Bygdekvinnelag feiret 70 år,og Marit SL samt leder deltok.Møttes ute til prat/drikke og fotografering, så koldtbord, taler, underholdning med musikk og flere taler. Leder overrakte gave fra N. Land BK ,trebolle med inngravert hilsen og twist i. Ordfører innom, Helle Berger fra NBK,Borgny Sletten fra OBK og mange deltok.Flott kveld og nydelig vær i Torpa.Bilder på FB.

 

*Bærturer: Invitasjon laget ut fra formidling: «Hva gjør vi med bær, tradisjoner og oppskrifter? «Ta med utstyr selv. Turene ledd i prosjektet «Formidling av bærekraftig matkunnskap gjennom året». Påmelding og åpent for alle. MAKS bedt og mange fått epost/sms.

Østsinni 12.09.23 med frammøte Esso kl.16.30, mat:Turen avlyst ut fra ingen påmeldte annet en leder som ansvarlig.

Østsinniåsen13.09.23 hos Marit SL på hytta som før. Opplegg som 12.09.Frammøte Esso kl.16.00, samkjøring og hyttemat med bærpreg etterpå. 8 med i alt, masse bær, god servering av bl.a «tyttebærkake» med bær inni, i melis og til pynt, og mye god prat.Bruk av tyttebær omtalt, og hjem i fin solnedgang. Bilder på FB.

 

*Landsbymarkedet: Leder delte ut ca 130 små skriv om Matsmak  i N.Land og A4 ark til foretninger/MAKS samt samtale med mange.

 

*Sopptur/kurs:Måtte ha mange for å ha egen soppkontrollør, Åse sjekket. Så det ble tur i Thomlebygda ved «Resset» med fire deltakere, der Aase M. Røed og Anne .Terningen var trygg på de mest kjente soppene, så  Kirsti Juve samt Ragnhild Gravem ble trygg på disse. Bra med sopp og tid til kaffe/ buljong, tyttebærkake,kjeks og pepperkake ved utebordet. Samtale og bilder ut på FB.Inngår i prosjekt som bærturene. Turen gjentas til kanskje spontant i år og til høsten.

 

*Elvelangs:Avlyst ut fra Hans.

 

 

*Matsmak fra N .Land: Lokverkstedet leid av oss BK. Inviteret med øvrige i NLL, + produsenter som vi kjøpte matvarer fra i 2022 til salg. Egen arrangement opprettet på FB med innlegg ordnet samt Randsfjord Radio og N. Land kommune. Sendt invitasjoner til medlemmer og andre i området. Plakater settes opp på dagen i Dokka sentrum. BK lag selger kaffe/te og sveler rimelig. Inngår i prosjektet som bær/sopptur.22 stand invitert. Barnehagene og skolene inviteres via .Ordfører Ola Tore Dokken kommer og Jan Biribakken spiller.

 

*N. Land Landbruksforum med? N.Land BK kontakter Mental Helse  eller Laila Ødegård om informasjon og mulighet til å delta. NBK omtaler Verdensdagen i høstsendinga.Mye mental helse i det BK gjør og N.L.L.

 

*Årsmøte: Omtalt sted S. Ankaltrud eller MAKS. Leder sjekker/ ordner innkalling tidlig. Østsinni ansvar evtl, mat/kake. Arbeid med årsmelding og regnskap gjøres. Medlemmene tar med gevinst, åresalg og inntekt til Guatemala. Påmelding ut fra mat. Valgkomiteen har møte med leder ut fra hvem som er på valg ut fra møtet i 2022.Leder ordner dette utover.

 

 

*Invitere til Bok og Folk arrangementet. Med i Bygdeløftet- forslag. Leder sjekker Lands Museum/Gjølberg.Tas videre ,se for Bygdeløftet.

 

 

*Leder sjekker NBK. Høstsendingen inneholder tips/ideer.

Referert på møte.Leder kontakter N. Land landbruksforum, noe er satt opp som høstfest /julebord10.11.23 på Fredheim. Ellers tenkt på noe mot barnehage/skole, Museet og qvizz med Land BU. Mere kommer. Leder kontakter videre N.LL.

 

 

*Juletradisjonsmøte: Tema kranser. Åse spør videre Ann Kristin Nilsen for bruk av blomster mv. Annet på kranser kan også brukes. Bakst med bygg også, da kvelden inngår i prosjektet «Formidling av bærekraftig matkunnskap» Tingbygningen på Lands Museum booket. Invitasjon kommer.

 

*Julemarkedet sees an, samarbeid med Torpa BK. Salg kranser /pr for laget?

 

*Hyggetreff som i april, samarbeid med Torpa Helselag, Underholdning og servering av kaker/kaffe.Ser an utlodning.

 

 

 

*Bygdekvinnelagskveld med ektefelle/samboer-sees an til advent.

 

*Bondepub -sms fås fra Bondelaget mv. Leder sender til medlemmene. Tema på Bondepub Framtidsfullmakt, og leder kontakter BL/BSL.

 

*NBK/OBK: Med på det som passer av møter, kurs fra sentralt hold og region. Inspirasjonsseminar på høsten i Stavanger.

 

*Sommertur 2024:Tur til kirkene i N. Land tas i 2024, kontakter Roger Jørandli.

*Sommer tur 2023 kan tas til våren?

 

Diskusjon om opplegg og samarbeid videre ut fra oppsatt plan.

48/22-23

Studiearbeid ut fra innmeldt kurs NBK

- styret på styremøtene

-samarbeid MAKS

*Info:Leder informerte om studiearbeidet på siste styremøte, og vi fortsetter å ha med vara med på styremøtene for skolering og bli kjent. Inngår i studiearbeidet det også, og vara er glad for å bli kjent med oss/organisasjonen.

*Studietid i kveld:Høstsendingen og hva den inneholder for bruk i laget, Bygdeløftet og gave/oppsett på årsmøtet. 1 times studietid.

*MAKS samarbeid-kurs: Se under.

49/22-23

Samarbeid med MAKS-kafe’/Foreningen MAKS

 

-kurs

-aktiviteter sammen

-med på våre opplegg

-laget er medlem i Foreningen MAKS

*Leder følger opp studietiltak MAKS. Hild skrev under kursbevis for «prosjekt Kvinner-UT Mestring og kompetanse» sist, resten av kursbevisene deles ut på lagsaktiviteter.

*Eget studietiltak utover. Info om dette i sak 12/22-23 og 16/22-23.Dette går utenom prosjekt fra Gjensidigestiftelsen.

*Viktig utover: Vi må blande oss med når vi er sammen, for å få snakket mer norsk og bli kjent. Leder tar opp med MAKS.

*Leder videresender krav om  årskontingenten, som kan tas som utgift i kurs. Kasserer betalt.

*Matsmaksamarbeid inngår, MAKS bedt på turene og årsmøteforslag på MAKS med informasjon og mat derfra.

50/22-23

Bidrag til

lagsaktiviteter / bilder og hjemmeside-FB.

 

 

 

 

 

 

Kinoprogram

Alle medlemmer og styret oppfordres til å bidra med bilder fra aktiviteter, sendes leder som bruker på FB og videresender til Kirsti T som ansvarlig for hjemmeside.

All info/bilder er viktig formidling utad, så alt kan brukes-

Synlighet viktig, og gode saker/bilder. Laget er mye mer enn mat,selv om mat også er viktig.

Leder bedt om bilder på nytt ,nevnt på styremøtet og på sms /FB.Greit å få bidrag fra andre også.

 

Kino og teater som foregår, legges ut på FB ved leder, og noe sendes på epost.

51/22-23

Nyfødt sokker til Helsestasjonen

 

Ullsokker til nyfødte: Hild orienterte  om nyfødt tilgang og vi venter litt med levering. Nyttig tiltak og gledelig for familiene som får.

 

52/22

Nettkurs NBK -organisasjonskurs høst 23?

Organisasjonskurs NBK: Omtalt i høstsendingen, ingen med nå, ser an ut fra nye i styret senere og kan ta vanlig kurs uten på nett.

53/22-23

Eventuelt.

*Innspill/invitasjoner /planer videre over året- kort og langtidsplanlegging.

 

 

*Kurs i hardangersøm?

 

 

*Annet samarbeid/ tiltak?

*Omtalt dette med å være synlig, gode aktiviteter og variasjon. Vi ser an innspill, invitasjoner og annet som dukker opp og gjør det beste ut av det. Leder blitt spurt om dette. Viktig med svar fra folk når spør, likevel at medlemmene vet det deltar på det de vil.Noen ganger blir det fort å bli med på noe, andre ganger langtidsplanlegging.

 

*Ser an kurs/aktiviteter etter årsmøtet.Anne Britt Otrepska som kan teknikken. Tar dette videre ut fra mulighet for et enkelt kurs med små-arbeider.

 

*Andre aktiviteter vi kan få til? Sammen med Torpa -BK?

Marit bød på drikke først og plommer fra hagen. Etter alle sakene fikk vi rause byggrundstykker med godt pålegg og eplekake, sjokolade og kaffe/te. Praten rundt bordet var innom valg, «Hans»,flom og avling, andre tema som arbeid ellers, familie og det å ha det kjekt i lag på møter og i laget.

Gode damer i trivelig samvær, gode relasjoner påvirker positivt, viktig dugnadsarbeid og vi skaper aktivitet i nærmiljøet.

Sent, men godt hjem! Takk for hyggelig møte!

REF ved sekretær/leder: Sent men forhåpentligvis godt i alle aktivitetene som har vært fra styremøtet og til ferdig skrevet 14.10.2023 ved Anne T