Vi har har mange fine oppgaver i 2019!

Jul og et flott Bygdekvinneår i 2019 tar til ende

Advent er forestående, og på tide med hilsener og oppsummering av året. Arbeidet har vært preget av tradisjoner, god mat, nye og gamle  arrangement og samarbeid for nærmiljø og bærekraftig utvikling.

 

Grendemøter på Østsinni og Nordsinni, Matpakkedag på Dokka Barneskole, Landsbydugnad med stand på Landsbyfesten med salg av "Landsbylefserull" vår vri på lettvint mat til hverdag og fest.

Bærtur på Østsinni, Redesignmøte på Thomlevold og med på SMIL-møter i kommunen.

Dugurdskaffe på Landmo, sommertur til Baggerudsætra med kurs i "Tradisjonsmatskolen" og mange frammøtte,  styremøter og kurs for styret i Organisasjonsskolen, og juletradisjons-møte på Dagsenteret, Landmo med julekakebakst med bygg, også som kurs.

Strikking av babysokker til helsestasjonen også i år, varme og gode for små bein.

 

 

Elvelangsservering,Dokka Ungdomsskole med fotovegg og fra Redesignmøtet på Thomlevold..

 

Bygdedagene i september var en stor dugnadshelg fra mange bygdekvinner, og  Bygde-kvinnelaget aktivt med i planleggingen av dagene med en fornying av aktiviteter og opplegg. Masse folk begge dager, dyr på plass og kåring av værlam søndag og utdeling av Landbrukets Ærespris til to meget dyktige kommunale avløsere. Alt i strålende sol!

I tillegg var N. Land Bygdekvinnelag med på "Elvelangs Folkestien i fakkellys": Der var det masse folk, god stemning og to store kjeler med byggrynssuppe forsvant på et blunk.

      

Byggrynskarbonader, julebakst med byggmjøl i og julekorger av gjenbrukspapir.

 

Kikk gjerne på hjemmesiden vår, til Oppland BK eller Norges Bygdekvinnelag.

SE OGSÅ ADVENTSKALENDEREN til Oppland Bk på FB, 16.12 er det fra oss i N. Land og Torpa!

Vet du om noen som vil bli med oss? Be de med på kommende arrangement i 2020!

 

N.Land Bygdekvinnelag takker for gode møter og arrangement i år, og ønsker dere alle:

RIKTIG GODT NYTT ÅR TIL ALLE SAMMEN!

 

Bli medlem