Julemat
Julemat
Praten går
Praten går
Kaker
Kaker

Førjulskos

Tiden rundt jul er mettet med tradisjoner, og en av våre tradisjoner er å ha julemøte i desember. 

Årets julemøte ble holdt på Haga Samfundshus onsdag 14. desember. Det var et spleiselag der alle kunne bidra med en matrett, en kake eller gevinst til åresalget. Ettersom mange hadde med seg til serveringen, ble det allsidig uten at noen behøvde å slite seg ut. 

Maten er bare en del av et vellykket julemøte. Det hører også med å synge julesanger. Det ble naturligvis tid til den ettehvert obligatoriske quizen. Åresalg er også et helt fast innslag. Under kaffen leste Anne Kristine Moen en humoristisk historie og et dikt. 21 damer hadde valgt å ta et avbrekk i julestria på vårt julemøte.

Bli medlem