Lindis og Eva Foto: Ane Grøndahl
Lindis og Eva Foto: Ane Grøndahl
Opphengskroker for plastsekk
Opphengskroker for plastsekk
Kanelboller fra Folvell Gård
Kanelboller fra Folvell Gård

Informativt om søpla vår

Lindis Assmann fra Esval Miljøpark fortalte hva som skjer med søpla vår og hvorfor riktig sortering er viktig.

7. februar hadde vi møte på Folvell Gård. Vi hadde invitert Lindis Assmann som er fagleder for renovasjon ved Esval Miljøpark på Vormsund. Hun viste en presentasjon og forklarte om både tekniske og økonomiske grunner til at vi bør legge litt anstrengelser i sorteringen. Det er også noen sannheter om sortering som har endret seg i årenes løp. Det vi tidligere sorterte som kompost for brukt til plener og bed, inngår nå i en prosess som omdanner matavfall og «skrotter og skrell» til biogass for Oslos busser. Restene fra prosessen selges som gjødsel til bønder i nærområdet. Denne endringen gjør at det tåles lite jord og grus i de grønne posene om ikke prosessen skal bli forstyrret. Potteplanter og hageavfall skal derfor heller kastes i restavfallet.

I plastsekken skal vi bare kaste emballasjeplast fra husholdningen. Dette inkluderer flasker av vaskemidler og lignende ikke pantbare plastflasker. Det er en misforståelse at korkene ikke kan kastes i sekken, men skru ikke korken på flasken før du kaster den i sekken, for det skaper noen veldige smell ved komprimering av plasten. Dette er veldig uheldig for arbeidsmiljøet for dem som henter søpla. Plasten i sekken skal være ren og tørr. Plast som ikke blir ren av å skylles i kaldt vann, den kaster vi i restavfallet. På den måten unngår vi å bruke energi til varmt vann, og restavfallet blir til varmekraft, så det er på ingen måte tapt. Lindis hadde med noen fikse kroker som en kunne feste plastsekken til en av søplebeholderne med, slik at sekken ikke skulle blåse bort.

Innsamlet papir selges. Det er viktig at kvaliteten er god, og at papiret ikke er tilsølt med f.eks. matrester. Gavepapir er i denne sammenhengen nokså simpelt og inneholder mange stoffer som ikke gjør det egnet til resirkulering, så det kastes i restavfallet.

Glass og metall kastes ikke i søppel, men leveres på returpunkter som er plassert flere steder i bygda. Klær og andre tekstile skal ikke kastes i restavfall, men leveres til UFF eller Fretex selv om det skulle være fillete. Disse firmaene har systemer for å gjenvinne tekstiler. Det er forskjell på hvor søplet havner. På Esval vil det ikke være krise om det havner klær i restavfallet fordi det går til forbrenning, men på andre søple-plasser der en har sorteringssystem for restavfallet, kan klær forårsake stopp i maskineriet.

Etter det lærerike foredraget var det kaffe og Elins kanelboller, og praten satt løst. Deretter var det åresalg. Det var 22 frammøtte, og noen valgte å melde seg inn i laget vårt i løpet av kvelden.

Bli medlem