Kontinuitet og fornying

Det er mange kjente fjes i styret etter årsmøtet, men to nye ble valgt inn 18. oktober. 

Årsmøtet ble holdt på Haga Samfundshus, og 16 medlemmer deltok. Det var ordinære årsmøtesaker som ble behandlet. I forbindelse med behandling av årsmeldingen kunne vi konstatere at det hadde vært mye aktivitet i året som har gått og at vi var flere medlemmer enn for et år siden. Vi bestemte at lokallagskontingenten fortsatt skulle være 15 kroner. 

Festkomiteen hadde ordnet med kryddersuppe og kaffe og kaker. Det ble hyggelig prat og utlodning før vi gikk fra hverandre.

I styret sitter nå: Eva Øvren(leder), Marit Foss Ringereide (IPV), Elin Jødahl Skovseth (IPV), Ann Kristin Huser (IPV), Ane Aanerud Grøndahl (ny) og Anny Sagen (ny).

 

Bli medlem