Hopp til hovedinnhold

Sandnes Bygdekvinnelag

Sonemøte 2020 der vi arrangerte mannekengoppvisning.  Glade mannekenger fra vårt eget lag og Sandnes bygdeungdomslag

Fjonge mannekenger på sonemøte i mars 2020.

Fra venstre: Berit Hess, Irene Egeland, bak Astrid Lund Folkvord, Kristine Edland og Målfrid Takle Folkvord

Styret i Sandnes bygdekvinnelag med god korona-avstand

Årsmelding for 2019/2020


Arbeidsåret 2019/2020 og deler av arbeidsåret 2020/2021 har vært utfordrende pga pandemien. Styret har valgt å arbeide for å styrke laget organisatorisk i denne tida.  Prioriterte områder har vært: stor dugnadsinnsats for å få kursrom på Bøndenes Hus i Sandnes, bli bedre i stand til å bruke sosiale medier i lagsarbeidet og gjøre aktiviteter på en annen måte pgr smittevernshensyn.

Laget har flere små grupper som kommer sammen ut i fra forskjellige interesser. (Pilatesgruppe, gågruppe i Vagleskogen hver uke, lesering og diverse kurs av kortere/lengere varighet og dugnadsgruppe til matprosjektet fra "Jord til bord" i samarbeid med Læringssenteret Julebygda barnehage)   I tillegg har vi om høsten og vinteren tradisjonelle lagsmøter 1 gang i måneden.  Vi er opptatt av å samarbeid med ulike aktører for å bygge gode liv for bygdefolk og støtte opp under primærnæringene i bykommunen Sandnes.  I tillegg er byen vår full av kvinner med bygdebakgrunn som er velkommen til å delta i kvinnefelleskapet i vårt lag  Vi er snautt 50 medlemmer og vi arbeider for å auke medlemmstallet og få flere yngre med i flokken.

Våren 2020 startet vi sammen med Rogaland bygdekvinnelag og Gjensidigestiftelsen prosjektet "Bygdekvinner deler matgleder". I prosjektet deltar 7 lokale bygdekvinnelag ffra nord til sør i fylket vårt + Rogaland bygdeungdomslag.  Alle disse 8 deltar med hvert sitt lokale prosjekt.  Vårt er et samarbeid mellom læringssenteret Julebygda barnehage og oss.  Her er ideen å fremme matkunnskap, matglede og legge tilrette forat barna og ansatte skal få bedre innsikt i vegen matproduksjonen har fra "Jord til bord".  

arsmelding_sbkl2020_ferdig.pdf