Hopp til hovedinnhold

Sandnes Bygdekvinnelag

Det var litt stein og natur da vi startet.....
I april 2021 ser kjøkkenhagen slik ut etter en god dugnad av mange

"Fra jord til bord"


3 årig samarbeidsprosjekt med Læringsverkstedet Julebygda barnehage, Sandnes bygdekvinnelag og Gjensidigestiftelsen for å stimulere til bedre kunnskap om matproduksjon og tilberedening av mat. Å dyrke sine egne grønnsaker er en god start for barna. Takket være økonomisk bidrag fra Gjensidigestiftelsen har vi anledning til å kjøpe materialer og utstyr for å oppnå hensikten med prosjektet.

Prosjektet har 2 viktige arbeidsutfordringer.  Det første er å legge tilrette at dyrkingshagen blir et godt sted for barn og voksne å oppholde seg i.  Derfor arbeides det nå i vår (2021) for å lage et bedre fysisk miljø slik at det blir godt for barna å bevege seg i hagen.  Dette vil jo også gjøre arbeidsmiljøet bedre for de ansatte og det blir enklere å arbeide i plantekassene.  Det er i løpet av vinteren laget fine benker som man kan sitte på, men også oppbevare redskap i.  

Den andre utfordringen er å høste og tilberede det som vokser og gror i kjøkkenhagen.  For oss i bygdekvinnelaget er det å dele matkunnskap viktig.  Å dele og oppleve matglede sammen med barna og de ansatte i barnehagen gir gode opplevelser for alle som deltar.     

Sandnes bygdekvinnelag er interessert i å komme i kontakt med deg som kan tenke seg å bidra i dette arbeidet.  "Fra jord til bord" har mange utfordringer.  Her tenker vi at ingenting er umulig hvis barn og voksne, frivillige og ansatte går sammen om å gjøre jobben.  Har du lyst til å være med ta kontakt med oss i styret i Sandnes bygdekvinnelag. 

Våren 2021 utfordres prosjektet noe av pandemien.  Men vi klarer i ett godt samarbeid med barnehagen å gjøre utearealet bedre slik målsettingen har vært. Så håper vi  at vi kan komme mer fysisk sammen når koronaen roer seg mer ned og at smittevernet gir oss tillatelse til fysisk samvær mer på tvers.  Akkurat nå må vi være i hver vår kohort - ungene/ansatte i barnehagen og vi som frivillige i bygdekvinnelaget.