Om nærpolitireformen

Sirdal bygdekvinnelag fann ut at me ikkje kunne sjå på konsekvensane av nærpolitireformen,

og skreiv brev til politiet i i Sirdal, Dalane og Sør-Vest politidistrikt, sjå vedlegg 1. Nå har me fått svar frå politimeister Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt (vedlegg 2)

Bli medlem