Demonstrasjon mot budsjettforslag mot nedlegging av Skare Skule.

Skulen er i rådmannens budsjettforslag for 2021, og økonomiplanen for de neste årene, foreslått nedlagt i 2022.

Då samla bygdefolket seg for å demonstrera mot forslaget, og stilte opp med faklar og plakater langs vegen

heilt opp til skulen. Både unge og eldre møtte tallrike opp.

Bygda hadde også invitert til et digital innspelsmøte i skulen/grendahuset, der også politikerne som satt i Odda, fekk høyra argumenter for å opprettholde skulen.

Me i bygdekvinnelaget har og møtene våre i grendahuset som har tilknytting til skulen, og har mykje kontakt med elevane gjennom året.  

Me var ein god gjeng frå Skare Bygdekvinnelag som møtte opp med faklar. 

I løpet av kvelden fekk med godmeldingen: SKULEN SKULLE BLI OPPRETTHALDEN!

Bilder frå Hardanger Folkeblad.

 

 

Bli medlem