Lappa steiking med 4.klasse Skare Barneskule.

Vi har hatt lappasteiking med 4.klasse.

Alle elevane var ivrige etter å komme i gang med måling av mjøl, mjølk og sukker, og litt hevingsmiddel.  Takkene stod varme då røra var ferdig laga. Alle elevane fikk steika lappar. To av elevane var ikkje på skulen denne dagen. Etter et kort friminutt var det inn for smaking av baksten. Dei koste seg og praten gikk livlig. Dei delte lappane som var igjen, og glade og ivrige for dei ut med kvar sine posar med lappar.

5 av bygdekvinnene hjalp til denne dagen.

Bli medlem