Styret

Her finner du kontaktinfo til styret i Skatval bygdekvinnelag, valgt av årsmøte 2020. Referat fra styremøtene legges også ut her fortløpende (se nederst på siden), samt årsmeldinger fra laget.

Kontaktinfo:

Leder: Eva D. Alstad             48 04 28 77       evadybwadalstad@gmail.com        
Nestleder: Ingrid Westbye           94 49 80 67      ingridwestbye@hotmail.com
Kasserer: Sigrid Alstad              97 13 02 54       sigrid.alstad@ntebb.no
Styremedl: Kirsten E. Myhr          93 84 30 67       kirstenmyhr@hotmail.no
Sekretær:   Birgit  Brekken  93010035   birgit@brekken.no
Vara:        Heidi Hernes Valstad        92244435 hhvalstad@hotmail.com

Møtereferater og årsmeldinger fra Skatval bygdekvinnelag:

Bli medlem