Søgne Bygdekvinnelag

Vest-Agder
Kontaktinformasjon

Velkommen til Søgne Bygdekvinnelag. Dersom du ønsker å henvende deg til oss, kontakt gjerne: 

Leder: Alice Ingebrethsen
E-post: aingebrethsen@gmail.com
Mobiltelefon: 97 66 98 92

Bli medlem