Søgne Bygdekvinnelag

Velkommen til Søgne Bygdekvinnelag. Dersom du ønsker å henvende deg til oss, kontakt gjerne: 

Leder: Åse Nøding Ausland
E-post: pasang@online.no
Mobiltelefon: 48 29 98 16

Vest-Agder
Bli medlem