SØGNE BYGDEKVINNELAG

Styret (oktober 2021 - oktober 2022):

Leder: Alice Ingebrethsen

Nestleder/kursutvikler: Marit Nessa Østebø

Sekretær/kommunikasjonsansvarlig: Renathe Seland

Kasserer: Walborg Njerve Lohne

Studie- og kursansvarlig: Grethe Ruud Åtland

Vest-Agder
Kontaktinformasjon

Velkommen til Søgne Bygdekvinnelag. Dersom du ønsker å henvende deg til oss, kontakt gjerne: 

Leder: Alice Ingebrethsen
E-post: aingebrethsen@gmail.com
Mobiltelefon: 97 66 98 92

Bli medlem