Hopp til hovedinnhold

Stjørdal Bygdekvinnelag

Egenberedskap Foto: DSB

Temamøte om Egenberedskap


Et populært tema som skapte et stort engasjement blant deltakerne.

Dato og sted: 7. januar 2019, Øfsti Søndre gård

Ansvarlig: Marit og Solvår

Tilstede: 12 personer

Beredskapsrådgiver Per Martin Øfsti fra Stjørdal kommune informerte generelt om hva beredskap er i forhold til nasjonale føringer, lovverket og hva som er kommunens ansvar. Kommunen har et overordnet ansvar ved større kriser og ulykker og har egne prosedyrer som har definert ansvaret. Vi fikk høre om aktuelle kriser og trusselområder vi alle bør tenke på. Det være seg nettvett og deling av innlegg som potensielt kan bli hacket, til egenberedskap med tips om hvordan vi skal være beredt om noe skulle skje. Blant annet var det viktig med DAB radio og batteri, slik at vi kan lytte til radio, og da er det NRKp1 som gjelder nå. Han henviste til www.sikkerhverdag.no for ytterligere informasjon. Stjørdal kommune har blant annet samarbeidsavtale med Røde kors og NKS ved kriser og større ulykker. Det kan være hjelp med førstehjelp, mat, hus og omsorg.

Kjellrun Sakshaug er vår representant i Kvinner frivillige beredskap KFB. Hun fortalte om organisasjonen som ble stiftet etter krigen med bakgrunn i behov for kvinner i beredskapsarbeidet. Det var kronsprinsesse Martha som brakte ideen til stortinget og KFB ble stiftet i 1951. Det var viktig å få med kvinner og flere organisasjoner var med, som Norsk folkehjelp, Røde kors og NKS. Hovedoppgaven var å registrere kvinnelige frivillige i kommunen i tilfelle ulykker og større katastrofer. Vi har en fylkeskontakt i Trøndelag. KFB er en del av totalforsvaret i Norge, og har siden de sluttet med registreringsarbeidet drevet med kunnskapsformidling og kursing. Videre får vi opplyst at Kronprinsess Martha var første president, prinsesse Astrid var KFBs høye beskytter siden 1959 og ikke minst Dronning Sonja er ærespresident KFB. For tiden kan KFB kan tilby kurs innenfor «Psykisk førstehjelp» og «Finn meg». "Finn meg" er et kurs for skoler og barnehager, det handler om hvordan barna skal takle situasjoner i naturen og hvis man for eksempel går seg bort.

Ellers som medlem får Kjellrun bladet «Trygge samfunn».  Hun leste opp innholdet i de to siste ugivelsene som tar opp høyst aktuelle saker. Blant annet egenberedskap. Ellers fortalte Kjellrun om egenopplevde erfaringer ved f.eks når hun var frivillig som markør, sammen med to andre fra Trøndelag, i en stor øvelse som foregår årlig mellom Norge og Russland: Øvelse Rescue Barents. Dette var en lærerik øvelse som hun anbefaler alle å være med på.

Kristin gikk gjennom beredskapsarbeidet generelt i NBK og hvordan vi i Stjørdal bygdekvinnelag kan jobbe med det. Stjørdal Bygdekvinnelag har jo kunnskap om og oversikt over egen kommune og lokalmiljø. Bygdekvinnelaget i Stjørdal har kunnskap om mat, matkultur, håndverkstradisjoner og lokal ressursutnyttelse. Vi har møter på lokale møteplasser, og har aktiviteter for nettverk på tvers av generasjoner og kulturer. Medlemmene våre kommer fra områder som Hell, Stjørdal sentrum, Øfstigrenda, Banggrenda osv. Her har vi masse kunnskap om lokale forhold og ressurser som kan være svært nyttig for kommunens beredskapsarbeid.

Tema egenberedskap er en del av kunnskapen og NBK sitt mål om å skape engasjement og bevissthet rundt i lokalmiljøet. I kveld fikk vi innsikt i Stjørdal kommunes beredskapsarbeid og at vi alle egentlig er en del av Norges beredskap. Eventuelle andre aktuelle tema vi kan ha senere er brannvern og strømbrudd. Flere var opptatt av et kornlager som NBK sentralt jobber med politisk å etablere. Hva med å ha flere kornlagre for eksempel i Trøndelag?

Kristin presenterte årsplan for 2018 med forbehold om endringer.

Etter en innholdsrik og lærerrik kveld hos Øfsti søndre gård v/Marit, ble det servert salat med deilige brød fra Eidum bakeri v/Solvår, ost og kjeks. Til slutt fikk vi is og pepperkjeks til kaffen. Underveis hadde vi loddsalg med masse fine gevinster.

Fra Øfsti Søndre

Fra Øfsti Søndre gård