Hopp til hovedinnhold

Stokke Bygdekvinnelag

MATBEREDSKAP I FELLESSKAP

Det er på tide at vi tar norsk selvforsyning og beredskap på større alvor. Det har koronaepidemien på effektivt vis minnet oss om. Ressursgrunnlaget for matproduksjon i Norge må nyttes fullt ut. Vi må bygge økt forståelse for verdien av å produsere mat i eget land og kunnskap om bruk av gode råvarer i matlagingen.

Beredskap er et felles ansvar. Det er positivt at det er økende interesse for å dyrke grønnsaker i egen hage, i kasser, parseller og på balkonger. Flere av oss vil ha stor nytte av å vite hvordan vi setter poteter og dyrker gulrøtter. Det å investere i kunnskap og dyrkingskompetanse for alle er klokt og fremtidsrettet. Kunnskapen skaper forståelse og respekt for dem som dyrker maten vi spiser, og gjør oss forbrukere bevisste på hvordan vi ønsker at maten vår skal produseres.

Håndbåren kunnskap om matbehandling og lokale mattradisjoner, som Norges Bygdekvinnelag arbeider for å videreformidle til nye generasjoner, er en sentral del av beredskap. Vi må ha kompetanse på hvordan vi kan nyttiggjøre oss den maten vi dyrker der vi bor. Kunnskap om konserveringsmetoder som sylting, safting og salting kan forlenge lagringstiden for maten. Kunnskap om ville vekster og artsmangfold kan gi oss et bredere utvalg av råvarer vi kan bruke til ulike formål. Kunnskap om hvordan vi kan bruke hele slaktedyret og utnytte de ressursene vi har på en best mulig måte, kan gi mer bærekraftig produksjon og ikke minst beredskap i praksis.

Vi har en jobb å gjøre for å sørge for at det norske landbruk er levedyktig. En god måte å sikre at vi har en trygg matforsyning i krisetid, er å kjøpe norske produkter i normale tider. Det bidrar til flere norske bønder og større produksjon. Vi som forbrukere bør støtte opp om små og store produsenter som lager kortreist, trygg og sunn mat. Vi kan være konsekvente på å velge produkter med Nyt Norge-merket. Vi kan kjøpe norsk frukt og grønt i sesong, og vi kan etterspørre flere norske produkter i butikkene. Vi kan støtte opp om alternative handelskanaler og kjøpe lokalmatprodukter på Bondens marked, gjennom REKO-ring og fra gårdsutsalg. Vi kan være bevisst på viktigheten av å ha et jordbruk i Norge og på at vi trenger et mangfold av produsenter for å ha en høy selvforsyning.

Vi bør redusere behovet for importert mat. Det burde ikke være nødvendig å kjøpe matvarer fra andre land dersom vi har mulighet for å dyrke og lage dem her hjemme. Vi som samfunn trenger et felles løft for å sørge for at vi øker produksjonen av det vi har gode forutsetninger for å produsere i Norge.