Thea Cathrine Skarpengland nr 2 fra venstre fortalte om demens og hvilke konsekvenser det har for den syke og de rundt. Til venstre Anne Kathrine Munkejord, til høyre Inger Nygård og Kari Harm. Foto: Trine Evensen
Inger Nygård ble hedret med hustavle til høyre Turid Korsane. Foto: Trine Evensen
Solveig Bergsholm viser frem nye forklær som er innkjøpt etter at Norges bygdekvinnelag har fått UNESCO status. Foto: Trine Evensen

Møte med tema demens

Vi fikk besøk av Thea Cathrine Skarpengland, ergoterapeut og fagkonsulent i Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

De fleste av oss har enten venner, bekjente eller noen i familien med demens. Thea Cathrine fortalte oss hvilke symptomer man skal se etter, hvordan utredning gjøres og hva vi selv kan gjøre for å forebygge demens. Det å være sosial, være aktiv, stimulere hjernen gjennom å lære nye ting i tillegg til å holde vekt, blodtrykk og kolesterol under kontroll er viktige elementer som kan være med å forebygge sykdomsutvikling. Fint å høre at faktisk er et bygdekvinnelagsmøte godt for helsa, selv om vi kanskje visste det fra før :-).

Vi markerte tre 80 åringer som fylte år i fjor, og Inger Nygård som gikk av som leder av Stokke bygdekvinnelag ved årsskifte ble også hedret med en hustavle.

Bli medlem