Helleristninger på Kalnes.
Helleristning på Kalnes
Her har Beveren vært på besøk.
Beveren var her før oss
Sykehuset sett fra baksiden.
Sykehuset fra baksiden.

Fra den første av 4 turer. 19.april 2016

Tittel på dagens tur: Se det nye sykehuset fra baksiden. Vi hadde med en flink guide på turen. Han kunne fortelle mye om Kalnes jordbrukskole ogområdet frem til det nye sykehuset.

Avsluttet i stabburet med kaffe og nybakte boller.

Bli medlem